Про ведення ЕМЗ за амбулаторними послугами - лист роз'яснення

Національна служба здоров'я України дякує усім медичним працівникам за самовіддану працю в тяжкий для України час та повідомляє, що оплата за звітами про медичні послуги у 2023 році здійснюється відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 Хо 1464.

Нагадуємо, що пунктом 7 листа НСЗУ від 02.02.2023 №3755/11-15-23 «Про надання додаткових роз'яснень щодо ведення електронних медичних записів» (далі - лист-роз'яснення) надавачам медичних послуг при внесенні даних про амбулаторну взаємодію було рекомендовано:

  • всі інтервенції, які належать до категорії «процедура/хірургічна процедура» вносити через створення процедури, яка вкладається у взаємодію;
  • всі діагностичні, лабораторно-діагностичні, лікувально-діагностичні інтервенції та візуалізації вносити шляхом створення діагностичного звіту, який вкладений в амбулаторну взаємодію. Додатково звертаємо увагу, що результат діагностики рекомендовано фіксувати через створення спостереження (у разі наявності відповідного коду спостереження в ЕСОЗ), яке вкладається в діагностичний звіт;
  • інші типи інтервенцій, для яких не передбачено створення процедур або діагностичних звітів, повинні кодуватись як дія у взаємодії.

У доповнення до листа-роз'яснення надаємо у додатку до цього листа таблицю щодо типів медичних записів (діагностичний звіт, процедура, поле Дія (послуги) у взаємодії), якими необхідно вносити в ЕСОЗ інформацію про інтервенції, які здійснені на амбулаторному рівні.

Умови, які наведені у додатку, щодо обов'язкового внесення інтервенцій через створення процедури або діагностичного звіту стосуються як окремо внесених медичних записів категорії «діагностичний звіт» або «процедура» так і діагностичних звітів або процедур, вкладених у амбулаторну взаємодію.

Додатково акцентуємо увагу на те, що усі діагностичні звіти та процедури, у тому числі ті, що вкладені у взаємодію, повинні посилатись на направлення за програмою медичних гарантій, яке створене лікарем в межах візиту (взаємодії) та/або призначення в межах плану лікування.

Зазначені вимоги до внесення медичних записів за медичними послугами, що надаються амбулаторно, вступають в дію з 01.06.2023 та будуть враховуватись при формуванні звітів на оплату.

Щодо надходження запитів від надавачів медичних послуг про необхідність обов'язкового вкладення процедур та діагностичних звітів до взаємодії відповідно до пункту 7 листа-роз'яснення, повідомляємо, що зазначені рекомендації стосуються ведення медичних записів категорії «взаємодія», у яких передбачено різні типи інтервенцій.

У разі створення окремого медичного запису про надані медичні послуги категорії «процедура» або «діагностичний звіт» вимоги про обов'язкове оформлення цих записів у складі взаємодії не існує і врахування кількості наданих послуг здійснюється, у тому числі, за окремо внесеними процедурами та діагностичними звітами.

Вчасне та коректне внесення медичних записів до електронної системи охорони здоров'я є запорукою отримання надавачами медичних послуг своєчасної оплати за надані послуги.

Додатково інформуємо, що на офіційному сайті НСЗУ створено новий розділ (https://nszu.gov.ua/rozyasnennya-dlya-zoz), який містить офіційні листи НСЗУ про надання роз'яснень з питань особливостей ведення електронних медичних записів за окремими пакетами медичних послуг.

Код інтервенції

Назва

Категорія інтервенції в ЕСОЗ

Тип медичного запису для внесення в ЕСОЗ

92500-00

Стандартне передопераційне анестезіологічне обстеження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92500-02

Екстрене передопераційне анестезіологічне обстеження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96001-00

Тренінг психологічних навичок

procedure

 Процедура

96013-00

Оцінка побіжності мовлення

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96022-00

Оцінка підтримання здоров'я або одужання

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96026-00

Оцінка режиму харчування/раціону

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96034-00

Оцінка щодо вживання алкоголю та інших психоактивних речовин

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96035-00

Генетична оцінка

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96045-00

Мовний -тест з перевертанням

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96046-00

Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів [ПСС]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96054-00

Тест на дисфункцію євстахієвої труби

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96056-00

Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ПББГ-тест)

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96066-00

Профілактичне консультування або навчання

procedure

 Процедура

96067-00

Консультування або навчання щодо харчування/раціону

procedure

 Процедура

96068-00

Консультування або навчання щодо втрати слуху або розладів слуху

procedure

 Процедура

96069-00

Консультування або навчання щодо втрати зору або розладів зору

procedure

 Процедура

96070-00

Консультування або навчання щодо відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення або мови

procedure

 Процедура

96071-00

Консультування або навчання щодо допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання

procedure

 Процедура

96072-00

Консультування або навчання щодо призначених/самостійно обраних лікарських засобів

procedure

 Процедура

96073-00

Консультування або психонавчання щодо залежності від психоактивних речовин

procedure

 Процедура

96074-00

Консультування або психонавчання щодо залежності від азартних ігор або гри в тоталізатор

procedure

 Процедура

96075-00

Консультування або навчання щодо догляду за собою/самообслуговування

procedure

 Процедура

96076-00

Консультування або навчання щодо заходів для підтримки або відновлення здоров'я

procedure

 Процедура

96079-00

Консультування або навчання щодо ситуації/працевлаштування/оточуючого середовища

procedure

 Процедура

96084-00

Консультування у випадку фізичного знущання/насильства/нападу

procedure

 Процедура

96085-00

Консультування у випадку горя/важкої втрати

procedure

 Процедура

96088-00

Генетичне консультування або навчання

procedure

 Процедура

96095-00

Підтримка лікувального харчування

procedure

 Процедура

96096-00

Підтримка перорального харчування

procedure

 Процедура

96100-00

Інсайт-орієнтована терапія

procedure

 Процедура

96101-00

Когнітивна та/або поведінкова терапія [КПТ]

procedure

 Процедура

96102-00

Сімейна терапія/терапія опікунства

procedure

 Процедура

96104-00

Музикотерапія

procedure

 Процедура

96148-00

Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія

procedure

 Процедура

96177-00

Міжособистісна терапія [МОТ]

procedure

 Процедура

96179-00

Психотерапія сексуальних розладів

procedure

 Процедура

96180-00

Інші види психотерапії або психосоціальних втручань

procedure

 Процедура

96181-00

Арт-терапія

procedure

 Процедура

96182-00

Бібліотерапія

procedure

 Процедура

96183-00

Наративна терапія

procedure

 Процедура

96184-00

Тести на розвиток

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96185-00

Підтримуюча психотерапія, не класифікована в інших рубриках

procedure

 Процедура

96237-00

Детальна оцінка психічного здоров'я

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96238-00

Оцінка когнітивної сфери та/або поведінки

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96239-00

Психонавчання

procedure

 Процедура

96241-01

Призначення психотерапевтичного лікарського засобу, новий препарат

procedure

 Процедура

A67001

Консультація Іншого спеціаліста

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67002

Консультація Терапевта

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67003

Консультація Хірурга

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67004

Консультація Педіатра

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67005

Консультація Алерголога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67006

Консультація Фізіотерапевта

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67009

Консультація Ерготерапевта

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67011

Консультація Лікаря з лікувальної фізкультури

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67012

Консультація Лікаря з променевої терапії

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67013

Консультація Лікаря з радіонуклідної діагностики

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67014

Консультація Онколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67015

Консультація Лікаря з ультразвукової діагностики

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67016

Консультація Генетика

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67017

Консультація Радіолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67018

Консультація Лікаря з функціональної діагностики

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67019

Консультація Лікаря з спортивної медицини

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67020

Консультація Лікаря загальної практики

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67021

Консультація ЛОРа

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67022

Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67023

Консультація Алерголога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67024

Консультація Комбустіолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67025

Консультація Онколога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67026

Консультація Інфекціоніста

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67027

Консультація Геріатра

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67028

Консультація Профпатолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67029

Консультація Паразитолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67030

Консультація Педіатра-неонатолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67031

Консультація Рефлексотерапевт

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67032

Консультація Санолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67033

Консультація Сурдолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67034

Консультація Терапевта підліткового

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67035

Консультація Токсиколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67036

Консультація Трансплантолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67037

Консультація Хірурга дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67038

Консультація Хірурга-онколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67039

Консультація Фізичного терапевта

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67040

Консультація Інфекціоніста дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67041

Консультація Отоларинголога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67042

Консультація Отоларинголога-онколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

A67043

Консультація Хірурга торакального

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

B67001

Консультація Трансфузіолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

B67002

Консультація Гематолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

B67003

Консультація Імунолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

B67004

Консультація Гематолога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

D67001

Консультація Гастроентеролога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

D67002

Консультація Гастроентеролога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

D67003

Консультація Ендоскопіста

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

D67006

Консультація Проктолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

F67001

Консультація Офтальмолога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

F67002

Консультація Офтальмолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

K67001

Консультація Кардіоревматолога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

K67002

Консультація Кардіолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

K67003

Консультація Кардіохірурга

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

K67004

Консультація Судинного хірурга

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

L67001

Консультація Ортопеда-травматолога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

L67002

Консультація Травматолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

L67003

Консультація Ревматолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

N67001

Консультація Невролога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

N67002

Консультація Невролога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

N67003

Консультація Нейрохірурга

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

N67004

Консультація Нейрохірурга дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

P67001

Консультація Лікаря-психолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

P67002

Консультація Психіатра

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

P67004

Консультація Нарколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

P67005

Консультація Психотерапевта

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

R67001

Консультація Пульмонолога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

R67002

Консультація Пульмонолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

R67003

Консультація Фтизіатра дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

S67001

Консультація Дерматовенеролога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

S67002

Консультація Дерматолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

T67001

Консультація Ендокринолога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

T67002

Консультація Ендокринолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

T67003

Консультація Дієтолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

U67001

Консультація Уролога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

U67002

Консультація Уролога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

U67003

Консультація Нефролога дитячого

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

U67004

Консультація Нефролога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

U67005

Консультація Сексопатолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

X67001

Консультація Гінеколога дитячого та підліткового віку

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

X67002

Консультація Акушер-гінеколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

X67003

Консультація Гінеколога-онколога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

А67007

Консультація Фтизіатра

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

А67008

Консультація Рентгенолога

counselling

 поле Дія (послуги) у взаємодії

11000-00

Електроенцефалографія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11003-00

Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11006-00

Електроенцефалографія скронево-клиноподібної ділянки

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11200-00

Провокаційні проби для виявлення глаукоми

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11211-00

Перевірка адаптації очей до темноти

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11235-00

Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11300-00

Аудіометрія реакції, викликаної стовбуром головного мозку

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11306-00

Інша аудіометрія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11309-00

Аудіометричне дослідження повітряної провідності, стандартний метод

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11309-01

Аудіометричне дослідження повітряної провідності з використанням візуалізації

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11312-00

Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний метод

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11312-02

Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності з використанням візуалізації

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11315-01

Тест розпізнавання мовлення

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11315-02

Тест розпізнавання мовлення в шумі

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11321-00

Вимірювання змін функції завитка гліцерином

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11332-00

Оцінка отоакустичної емісії, викликаної клацанням

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11332-01

Оцінка отоакустичної емісії продуктів викривлення

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11332-02

Інша оцінка отоакустичної емісії

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11333-00

Калорична проба лабіринту

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11336-00

Одночасна подвійна калорична проба лабіринту

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-04

Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-08

Оцінка тиску діоксиду вуглецю в артеріальній крові або хвилинного серцевого викиду, метод поворотного дихання

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-17

Провокаційний інгаляційний тест

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-18

Тести на розподіл обсягу вентиляції

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-19

Тест на штучно створеній висоті

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11506-00

Інші вимірювання респіраторної функції

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11600-03

Системний моніторинг артеріального тиску

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11700-00

Інша електрокардіографія [ЕКГ]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11712-00

Велоергометрія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11713-00

Запис усереднених сигналів ЕКГ

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11830-01

Вимірювання чутливості аноректальної зони

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11900-00

Вивчення сечовипускання

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11921-00

Дослідження сечового міхура шляхом промивання

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12203-01

Оксиметрія протягом ночі

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

13312-00

Забір крові у новонародженого для діагностики

procedure

 Процедура

13706-05

Введення гамма-глобуліну

procedure

 Процедура

13839-00

Забір крові для діагностики

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

13842-00

Катетеризація артерій для аналізу газів крові

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

14200-00

Промивання шлунка

procedure

 Процедура

16514-01

Зовнішній моніторинг плода

procedure

 Процедура

18234-00

Введення знеболювального засобу в ділянці першої гілки трійничного нерва

procedure

 Процедура

18236-00

Введення знеболювального засобу в ділянці периферичної гілки трійничного нерва

procedure

 Процедура

18238-00

Введення знеболювального засобу в ділянці лицевого нерва

procedure

 Процедура

18242-00

Введення знеболювального засобу в ділянці потиличного нерва

procedure

 Процедура

18244-00

Введення знеболювального засобу в ділянці блукаючого нерва

procedure

 Процедура

18246-00

Введення знеболювального засобу в ділянці язико-глоткового нерва

procedure

 Процедура

18248-00

Введення знеболювального засобу в ділянці діафрагмального нерва

procedure

 Процедура

18250-00

Введення знеболювального засобу в ділянці додаткового спинномозкового нерва

procedure

 Процедура

18252-00

Введення знеболювального засобу в ділянці шийного сплетення

procedure

 Процедура

18254-00

Введення знеболювального засобу в ділянці плечового сплетення

procedure

 Процедура

18256-00

Введення знеболювального засобу в ділянці надлопаткового нерва

procedure

 Процедура

18258-00

Введення знеболювального засобу в ділянці окремого міжреберного нерва

procedure

 Процедура

18260-00

Введення знеболювального засобу в ділянці кількох міжреберних нервів

procedure

 Процедура

18262-00

Введення знеболювального засобу в ділянці клубово-підчеревного нерва

procedure

 Процедура

18262-01

Введення знеболювального засобу в ділянці клубово-пахового нерва

procedure

 Процедура

18262-02

Введення знеболювального засобу в ділянці статево-стегнового нерва

procedure

 Процедура

18264-00

Введення знеболювального засобу в ділянці соромітного нерва

procedure

 Процедура

18266-00

Введення знеболювального засобу в ділянці ліктьового нерва

procedure

 Процедура

18266-01

Введення знеболювального засобу в ділянці променевого нерва

procedure

 Процедура

18266-02

Введення знеболювального засобу в ділянці серединного нерва

procedure

 Процедура

18268-00

Введення знеболювального засобу в ділянці затульного нерва

procedure

 Процедура

18270-00

Введення знеболювального засобу в ділянці стегнового нерва

procedure

 Процедура

18272-00

Введення знеболювального засобу в ділянці підшкірного нерва

procedure

 Процедура

18272-01

Введення знеболювального засобу в ділянці заднього великогомілкового нерва

procedure

 Процедура

18272-02

Введення знеболювального засобу в ділянці підколінного нерва

procedure

 Процедура

18272-03

Введення знеболювального засобу в ділянці литкового нерва

procedure

 Процедура

18274-00

Введення знеболювального засобу в ділянці шийного паравертебрального нерва

procedure

 Процедура

18274-01

Введення знеболювального засобу в ділянці грудного паравертебрального нерва

procedure

 Процедура

18274-02

Введення знеболювального засобу в ділянці поперекового паравертебрального нерва

procedure

 Процедура

18274-03

Введення знеболювального засобу в ділянці крижового паравертебрального нерва

procedure

 Процедура

18274-04

Введення знеболювального засобу в ділянці куприкового паравертебрального нерва

procedure

 Процедура

18276-00

Введення знеболювального засобу в ділянках паравертебральних нервів на кількох рівнях

procedure

 Процедура

18278-00

Введення знеболювального засобу в ділянці сідничного нерва

procedure

 Процедура

18280-00

Введення знеболювального засобу в ділянці клинопіднебінного ганглія

procedure

 Процедура

18282-00

Введення знеболювального засобу в ділянці нерва каротидного синуса

procedure

 Процедура

18284-00

Введення знеболювального засобу в ділянці шийного відділу симпатичної нервової системи

procedure

 Процедура

18286-00

Введення знеболювального засобу в ділянці грудного відділу симпатичної нервової системи

procedure

 Процедура

18286-01

Введення знеболювального засобу в ділянці поперекового відділу симпатичної нервової системи

procedure

 Процедура

18286-02

Введення знеболювального засобу в районі іншого симпатичного нерва

procedure

 Процедура

18288-00

Введення знеболювального засобу в ділянці черевного сплетення

procedure

 Процедура

18290-00

Введення нейролітичного засобу в інший черепний нерв

procedure

 Процедура

18292-00

Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв

procedure

 Процедура

18292-01

Введення нейролітичного засобу в клинопіднебінний ганглій

procedure

 Процедура

18292-02

Введення нейролітичного засобу в інший симпатичний нерв

procedure

 Процедура

18294-00

Введення нейролітичного засобу в черевне сплетення

procedure

 Процедура

18294-01

Введення нейролітичного засобу у нутрощевий нерв

procedure

 Процедура

18296-00

Введення нейролітичного засобу в поперековий відділ симпатичної нервової системи

procedure

 Процедура

18298-00

Введення нейролітичного засобу в шийний відділ симпатичної нервової системи

procedure

 Процедура

18298-01

Введення нейролітичного засобу в грудний відділ симпатичної нервової системи

procedure

 Процедура

30010-00

Накладання пов'язок при опіку, пов'язка вкриває <10% поверхні тіла

surgical_procedure

 Процедура

30014-00

Накладання пов'язок при опіку, пов'язка вкриває ≥10% поверхні тіла

surgical_procedure

 Процедура

30055-00

Накладання пов'язки на рану

surgical_procedure

 Процедура

30071-00

Біопсія шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30075-00

Біопсія лімфатичного вузла

surgical_procedure

 Процедура

30075-01

Біопсія м'яких тканин

surgical_procedure

 Процедура

30075-20

Біопсія кровоносних судин

surgical_procedure

 Процедура

30075-22

Біопсія слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

30075-23

Біопсія ротової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

30075-24

Біопсія м'якого піднебіння

surgical_procedure

 Процедура

30075-27

Біопсія статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

30075-28

Біопсія зовнішнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

30075-30

Біопсія внутрішнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

30075-34

Біопсія ануса

surgical_procedure

 Процедура

30075-35

Біопсія сльозної залози

surgical_procedure

 Процедура

30075-38

Біопсія промежини

surgical_procedure

 Процедура

30096-00

Біопсія надключичних лімфовузлів

surgical_procedure

 Процедура

30097-00

Тестування із стимуляцією адренокортикотропним гормоном

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

31533-00

Біопсія молочної залози тонкою голкою

surgical_procedure

 Процедура

31536-00

Визначення ураженої ділянки молочної залози

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

35317-01

Артеріальна периферія або венозна катетеризація із введенням тромболітика

surgical_procedure

 Процедура

35317-02

Артеріальна периферія або венозна катетеризація із введенням інших лікарських

surgical_procedure

 Процедура

35615-00

Біопсія вульви

surgical_procedure

 Процедура

39013-02

Введення знеболювального засобу в ділянці задніх первинних гілок спинномозкового нерва

procedure

 Процедура

39013-03

Введення нейролітичного засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва

procedure

 Процедура

39100-00

Введення нейролітичного засобу в першу гілку трійничного нерва

procedure

 Процедура

41650-00

Огляд барабанної перетинки, однобічний

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

41650-01

Огляд барабанної перетинки, двобічний

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

41716-05

Біопсія гайморової пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41764-00

Назальна ендоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41764-02

Обстеження глотки із застосуванням фіброволоконної оптики

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41849-00

Ларингоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41855-00

Мікроларингоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

42676-00

Біопсія кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

42692-01

Біопсія рогівки

surgical_procedure

 Процедура

42821-00

Діафаноскопія ока

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

55800-00

Ультразвукове дослідження кисті або зап'ястка

imaging

 Діагностичний звіт

55804-00

Ультразвукове дослідження передпліччя або ліктя

imaging

 Діагностичний звіт

55808-00

Ультразвукове дослідження плеча або надпліччя

imaging

 Діагностичний звіт

55816-00

Ультразвукове дослідження ділянки кульшового суглоба

imaging

 Діагностичний звіт

55816-01

Ультразвукове дослідження пахової ділянки

imaging

 Діагностичний звіт

55824-01

Ультразвукове дослідження стегна

imaging

 Діагностичний звіт

55828-00

Ультразвукове дослідження коліна

imaging

 Діагностичний звіт

55832-00

Ультразвукове дослідження гомілки

imaging

 Діагностичний звіт

55836-00

Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи

imaging

 Діагностичний звіт

90022-00

Введення знеболювального засобу в ділянці іншого периферичного нерва

procedure

 Процедура

90023-00

Введення знеболювального засобу в ділянці іншого черепного нерва

procedure

 Процедура

90029-00

Введення симпатолітичного засобу

procedure

 Процедура

90119-00

Отоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

90220-00

Катетеризація/канюляція інших вен

surgical_procedure

 Процедура

90353-01

Тест на адекватність перитонеального діалізу

surgical_procedure

 Процедура

90660-00

Введення агента в шкіру та підшкірну клітковину

procedure

 Процедура

90762-00

План лікування за допомогою фармакотерапії, початковий курс

procedure

 Процедура

90762-01

План лікування за допомогою фармакотерапії, повторний курс

procedure

 Процедура

90770-00

Тестування імплантованого анального електростимулятора

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92015-00

Зоровий викликаний потенціал [ЗВП]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92016-00

Тонометрія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92025-00

Промивання ока

procedure

 Процедура

92029-00

Промивання носових проходів

procedure

 Процедура

92043-00

Респіраторні лікарські засоби, які приймаються за допомогою небулайзера

procedure

 Процедура

92044-00

Інше збагачення киснем

procedure

 Процедура

92046-00

Заміна трахеостомічної трубки

surgical_procedure

 Процедура

92047-00

Видалення трахеостомічної трубки

surgical_procedure

 Процедура

92094-00

Ректальний масаж

procedure

 Процедура

92105-00

Введення вагінального зліпка

procedure

 Процедура

92106-00

Введення діафрагми (ковпачка) в піхву

procedure

 Процедура

92116-00

Видалення іншого пристрою зі статевих шляхів

procedure

 Процедура

92119-00

Видалення іншого пристрою для виведення сечі

procedure

 Процедура

92131-00

Масаж передміхурової залози

procedure

 Процедура

92143-00

Вакцинація проти холери

procedure

 Процедура

92144-00

Вакцинація проти черевного тифу та паратифу

procedure

 Процедура

92145-00

Вакцинація проти туберкульозу

procedure

 Процедура

92146-00

Введення дифтерийного анатоксину

procedure

 Процедура

92147-00

Вакцинація від кашлюку

procedure

 Процедура

92148-00

Введення АП-анатоксину

procedure

 Процедура

92149-00

Введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця

procedure

 Процедура

92150-00

Введення вакцини проти поліомієліту

procedure

 Процедура

92151-00

Вакцинація проти сказу

procedure

 Процедура

92153-00

Вакцинація проти кору

procedure

 Процедура

92154-00

Вакцинація проти епідемічного паротиту

procedure

 Процедура

92155-00

Вакцинація проти краснухи

procedure

 Процедура

92156-00

Введення вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи

procedure

 Процедура

92157-00

Вакцинація проти вірусних хвороб, не класифікована в інших рубриках

procedure

 Процедура

92158-00

Профілактична вакцинація проти вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів

procedure

 Процедура

92159-00

Профілактична вакцинація проти грипу

procedure

 Процедура

92160-00

Профілактична вакцинація проти вірусного енцефаліту, що переноситься членистоногими

procedure

 Процедура

92161-00

Профілактичне введення вакцини проти інших хвороб

procedure

 Процедура

92162-00

Введення протиправцевої сироватки

procedure

 Процедура

92163-00

Введення протиботулінічної антитоксичної сироватки

procedure

 Процедура

92165-00

Вакцинація проти пневмококу

procedure

 Процедура

92166-00

Вакцинація проти менінгококу

procedure

 Процедура

92167-00

Вакцинація проти Haemophilus influenzae тип В

procedure

 Процедура

92168-00

Вакцинація проти гепатиту В

procedure

 Процедура

92169-00

Вакцинація проти гепатиту А

procedure

 Процедура

92171-00

Інша вакцинація або щеплення

procedure

 Процедура

92172-00

Пасивна імунізація нормальним імуноглобуліном

procedure

 Процедура

92177-00

Пасивна імунізація імуноглобуліном проти цитомегаловірусу

procedure

 Процедура

92500-01

Тривале передопераційне анестезіологічне обстеження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92509-10

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92509-19

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92509-20

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92509-29

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92509-30

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92509-39

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92509-40

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92509-49

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92509-50

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92509-59

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92509-69

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92509-90

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92509-99

Регіональна блокада, нерв голови або шиї, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-10

Регіональна блокада, нерв тулуба, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92510-19

Регіональна блокада, нерв тулуба, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-20

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92510-29

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-30

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92510-39

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-40

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92510-49

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-50

Регіональна блокада, нерв тулуба, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92510-59

Регіональна блокада, нерв тулуба, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-69

Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92510-90

Регіональна блокада, нерв тулуба, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92510-99

Регіональна блокада, нерв тулуба, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-10

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92511-19

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-20

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92511-29

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-30

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92511-39

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-40

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92511-49

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-50

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92511-59

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-69

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92511-90

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92511-99

Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-10

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92512-19

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-20

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92512-29

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-30

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92512-39

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-40

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92512-49

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-50

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92512-59

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-69

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92512-90

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92512-99

Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-10

Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92513-19

Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-20

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92513-29

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-30

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92513-39

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-40

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92513-49

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-50

Інфільтрація місцевим анестетиком, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92513-59

Інфільтрація місцевим анестетиком, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-69

Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92513-90

Інфільтрація місцевим анестетиком, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92513-99

Інфільтрація місцевим анестетиком, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-10

Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92514-19

Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-20

Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92514-29

Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-30

Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92514-39

Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-40

Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92514-49

Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-50

Загальна анестезія, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92514-59

Загальна анестезія, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-69

Загальна анестезія, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92514-90

Загальна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92514-99

Загальна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-10

Седація, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92515-19

Седація, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-20

Седація, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92515-29

Седація, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-30

Седація, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92515-39

Седація, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-40

Седація, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92515-49

Седація, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-50

Седація, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92515-59

Седація, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-69

Седація, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92515-90

Седація, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92515-99

Седація, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-10

Внутрішньовенна регіональна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92519-19

Внутрішньовенна регіональна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-20

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92519-29

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-30

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92519-39

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-40

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92519-49

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-50

Внутрішньовенна регіональна анестезія, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92519-59

Внутрішньовенна регіональна анестезія, вмираючий пацієнт, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-69

Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

92519-90

Внутрішньовенна регіональна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога

procedure

 Процедура

92519-99

Внутрішньовенна регіональна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо

procedure

 Процедура

95550-00

Суміжне медичне втручання, дієтологія

procedure

 Процедура

96019-00

Оцінка біомеханічних функцій

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96027-00

Спостереження за прийомом призначених/самостійно обраних лікарських засобів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96040-00

Ручна периметрія, однобічна

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96041-00

Ручна периметрія, двобічна

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96044-00

Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96050-00

Аудіометрія реакції, викликаної корою головного мозку

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96052-00

Поріг акустичного рефлексу

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96053-00

Розпад акустичного рефлексу

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96055-00

Індекс чутливості до коротких наростань звука (ІЧКН-тест)

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96063-00

Оцінка вестибулярної функції на кріслі, що обертається (кріслі Барані)

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96065-00

Співставлення шуму у вухах або маскування звуку

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96132-00

Навчання навичок, що стосуються слухової функції

procedure

 Процедура

96133-00

Навчання навичок, що стосуються бінокулярного зору

procedure

 Процедура

96134-00

Навчання навичок відтворення звуків

procedure

 Процедура

96135-00

Навчання навичок мовлення

procedure

 Процедура

96136-00

Навчання навичок побіжності мовлення

procedure

 Процедура

96137-00

Навчання навичок мови

procedure

 Процедура

96154-00

Ультразвукова терапія

procedure

 Процедура

96156-00

Терапія, що використовує оклюзію ока

procedure

 Процедура

96159-00

Тест на амплітуду руху/м'язовий тест за допомогою спеціального обладнання

procedure

 Процедура

96173-00

Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

96190-02

Видалення назофарингеальної трубки

surgical_procedure

 Процедура

96195-00

Введення протиотрутної сироватки, інше

procedure

 Процедура

96195-01

Введення протиотрутної сироватки, прискорений протокол

procedure

 Процедура

96195-02

Введення протиотрутної сироватки, терміновий протокол

procedure

 Процедура

96197-00

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

procedure

 Процедура

96197-01

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

procedure

 Процедура

96197-02

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

procedure

 Процедура

96197-03

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, стероїд

procedure

 Процедура

96197-04

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, антидот

procedure

 Процедура

96197-06

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, інсулін

procedure

 Процедура

96197-07

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, поживна речовина

procedure

 Процедура

96197-08

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, електроліт

procedure

 Процедура

96197-10

Внутрішньом'язове введення лікарського засобу, психотерапевтичний лікарський засіб

procedure

 Процедура

96197-19

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

procedure

 Процедура

96199-00

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

procedure

 Процедура

96199-01

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

procedure

 Процедура

96199-02

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

procedure

 Процедура

96199-03

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, стероїд

procedure

 Процедура

96199-04

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, антидот

procedure

 Процедура

96199-06

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інсулін

procedure

 Процедура

96199-07

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

procedure

 Процедура

96199-08

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, електроліт

procedure

 Процедура

96199-10

Внутрішньовенне введення лікарського засобу, психотерапевтичний лікарський засіб

procedure

 Процедура

96199-19

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

procedure

 Процедура

96200-00

Підшкірне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

procedure

 Процедура

96200-01

Підшкірне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

procedure

 Процедура

96200-02

Підшкірне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

procedure

 Процедура

96200-03

Підшкірне введення фармакологічного засобу, стероїд

procedure

 Процедура

96200-04

Підшкірне введення фармакологічного засобу, антидот

procedure

 Процедура

96200-06

Підшкірне введення фармакологічного засобу, інсулін

procedure

 Процедура

96200-07

Підшкірне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

procedure

 Процедура

96200-08

Підшкірне введення фармакологічного засобу, електроліт

procedure

 Процедура

96200-10

Підшкірне введення лікарського засобу, психотерапевтичний лікарський засіб

procedure

 Процедура

96200-19

Підшкірне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

procedure

 Процедура

96201-00

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

procedure

 Процедура

96201-01

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

procedure

 Процедура

96201-02

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

procedure

 Процедура

96201-03

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, стероїд

procedure

 Процедура

96201-04

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, антидот

procedure

 Процедура

96201-06

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, інсулін

procedure

 Процедура

96201-07

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

procedure

 Процедура

96201-08

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, електроліт

procedure

 Процедура

96201-10

Внутрішньопорожнинне введення лікарського засобу, психотерапевтичний лікарський засіб

procedure

 Процедура

96201-19

Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

procedure

 Процедура

96202-04

Ентеральне введення фармакологічного засобу, антидот

procedure

 Процедура

96202-10

Ентеральне введення лікарського засобу, психотерапевтичний лікарський засіб

procedure

 Процедура

96203-03

Оральний шлях введення фармакологічного засобу, стероїд

procedure

 Процедура

96203-04

Оральний шлях введення фармакологічного засобу, антидот

procedure

 Процедура

96203-10

Оральний шлях введення лікарського засобу, психотерапевтичний лікарський засіб

procedure

 Процедура

11820-00

Панендоскопія через капсульну камеру

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

11830-02

Вимірювання ректосфінктерного рефлексу

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11917-00

Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням

imaging

 Діагностичний звіт

11919-00

Цистометрографія з контрастною мікційною цистоуретерографією

imaging

 Діагностичний звіт

12021-00

Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12518-00

Дослідження щитоподібної залози на накопичення радіоактивної речовини

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

55118-00

Двовимірне черезстравохідне ультразвукове дослідження серця у реальному часі

imaging

 Діагностичний звіт

56507-00

Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56807-00

Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57007-01

Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

60003-01

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, від 4 до 6 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60006-00

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, від 7 до 9 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60006-01

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, від 7 до 9 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60009-00

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, ≥ 10 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60009-01

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, ≥ 10 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60015-00

Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, від 4 до 6 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60018-00

Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, від 7 до 9 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60021-00

Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, ≥ 10 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60027-00

Цифрова субтракційна ангіографія черевної порожнини, від 4 до 6 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60030-00

Цифрова субтракційна ангіографія черевної порожнини, від 7 до 9 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60033-00

Цифрова субтракційна ангіографія черевної порожнини, ≥ 10 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60039-00

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60039-01

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60042-00

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60042-01

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60045-00

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60045-01

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60051-00

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60051-01

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60054-00

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60054-01

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60057-00

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60057-01

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60066-00

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60066-01

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60069-00

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60069-01

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

61369-00

Дослідження з використанням октреотиду, міченого радіоактивним індієм

imaging

 Діагностичний звіт

61442-00

Дослідження всього організму з використанням галію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ], ≥ 2 ділянок тіла

imaging

 Діагностичний звіт

61450-00

Локалізоване дослідження з використанням галію

imaging

 Діагностичний звіт

61485-00

Дослідження надниркової залози за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61523-00

Дослідження всього організму за допомогою позитрон-емісійної томографії [ПЕТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61559-00

Позитрон-емісійна томографія [ПЕТ] головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

90461-00

Інтраамніальна ін'єкція

surgical_procedure

 Процедура

92130-00

Мазок Папаніколау

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

94558-4

Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення антигену методом швидкого імуноаналізу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A32001

Аналіз; чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33004

Аналіз; мікробіологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33008

Аналіз; посів на гриби і чутливості до антимікотичних препаратів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33016

Аналіз; аналіз з виявленням титрів антистрептолізину О

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33023

Аналіз; альфа-фетопротеїн (АФП)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33029

Аналіз; кардіоембріональний антиген

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33033

Аналіз; мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33036

Скринінг антитіл

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33038

Аналіз; швидкий плазма-реагент

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33039

Аналіз; вірусний мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33046

Аналіз; антитіла до вірусу кору

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33052

Аналіз; трансдермальний пластир

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33055

Аналіз; алергія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33059

Посів; гонококовий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33060

Аналіз; трихомоніаз

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33061

Аналіз; Хвороба Лайма

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34005

Аналіз; С-реактивний білок

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34006

Аналіз; кальцій

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34007

Аналіз; хлориди

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34009

Аналіз; швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34011

Клінічний аналіз крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34014

Аналіз; калій

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34015

Аналіз; білок

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34017

Аналіз; натрій

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34025

Аналіз; дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34027

Скрінінг крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34031

Аналіз; алкоголь в крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34032

Аналіз; пролактин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34035

Аналіз; мазок крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34036

Аналіз; мазок крові "товста крапля"

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34038

Аналіз; магній

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34045

Аналіз; A1 антитрипсін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35001

Аналіз; сеча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35002

Загальний аналіз сечі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35003

Скрінінг на наркотики

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35004

Аналіз; натрій у сечі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35005

Скрінінг сечі на наркотики

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35006

Аналіз; сеча; аналіз сечі тест-смужками

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35007

Аналіз; сеча; альбумін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35008

Аналіз; співвідношення альбуміну/креатиніну

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35011

Аналіз; сеча; мікроальбумін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A36001

Аналіз; кал

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A38001

Аналіз; інший лабораторний тест

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33002

Аналіз; визначення групи крові та резус-фактор

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33003

резус-фактор; титр антитіл

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33004

Аналіз; мікробіологія; кров

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33006

Аналіз; ВІЛ

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33009

Аналіз; група крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33013

Аналіз; кров; перевірка на перехресну сумісність

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34003

Аналіз; час коагуляції (згортання нестабілізованої крові)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34005

Аналіз; кров; тромбоцити

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34006

Аналіз; частковий (парціальний) тромбопластиновий час

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34007

Аналіз; кров; серповидні клітини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34009

Аналіз; протромбіновий час

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34014

Аналіз; активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34016

Аналіз; феритин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34017

Аналіз; фолієва кислота

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34018

Аналіз; гемоглобін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34019

Аналіз; індекс вмісту заліза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34021

Аналіз; кількість ретикулоцитів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34022

Аналіз; тромбіновий час

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34023

Аналіз; трансферин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34025

Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34026

Аналіз; фібриноген

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34028

Аналіз; час кровотечі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34032

Аналіз; визначення гематокритної величини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

C19001

 

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

C19002

 

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D32001

Аналіз; чутливість; травлення

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33003

Аналіз; мікробіологія; травлення

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33005

Аналіз; серологічні маркери гепатиту А

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33006

Аналіз; серологічні маркери гепатиту B

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33007

Аналіз; серологічні маркери гепатиту C

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33010

Аналіз; серологічні маркери гепатиту D

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33011

Аналіз; серологічні маркери гепатиту Е

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33017

Аналіз; антиген гепатиту В

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33018

Аналіз; антитіла до гепатиту А

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33019

Аналіз; антитіла до гепатиту В

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33022

Аналіз; антиген гепатиту А

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33029

Аналіз; дихання; хелікобактер пілорі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33031

Аналіз; антитіла до тканинної трансглутамінази

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34002

Аналіз; аланінамінотрансфераза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34003

Аналіз; лужна фосфатаза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34004

Аналіз; амілаза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34005

Аналіз; аспартат-амінотрансфераза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34006

Аналіз; білірубін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34007

Аналіз; гама-глутамілтрансфераза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D36001

Аналіз; кал; цисти/яйця/паразити

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D36002

Аналіз; кал; травний

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D36003

Аналіз; прихована кров

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

F33001

Аналіз; мікробіологія; око

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

F33003

Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

H33001

Аналіз; мікробіологія; вухо

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

H33003

Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K33001

Аналіз; мікробіологія; серцево-судинна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34007

Аналіз; тропонін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L33001

Аналіз; ревматоїдний фатор

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L33002

Аналіз; мікробіологія; опорно-руховий апарат

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N33001

Аналіз; мікробіологія; неврологічна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N34005

Аналіз; карбомазепін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R32001

Аналіз; Манту

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R32002

Аналіз; туберкулін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R32004

Аналіз; чутливість; респіраторна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33002

Посів; мазок з зіву

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33003

Аналіз; мікробіологія; респіраторна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33006

Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33007

Аналіз; коклюш

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33008

Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S32001

Аналіз; чутливість; шкіри

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S33001

Аналіз; мікробіологія; шкіра

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S33003

Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T33001

Аналіз; мікробіологія; ендокринна/метаболічна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T33003

Аналіз; antithyroglobulin antibody

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34001

Контроль стану; холестерин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34005

Аналіз; глюкоза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34006

Аналіз; холестерин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34009

Аналіз; толерантність до глюкози

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34010

Аналіз; глікований гемоглобін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34011

Аналіз; холестерин ліпопротеїнів високої щільності

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34012

Аналіз; лактатдегідрогеназа

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34013

Аналіз; холестерин ліпопротеїнів низької щільності

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34016

Аналіз; тригліцериди

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34017

Аналіз; фруктозамін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34019

Аналіз; інсулін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34021

Аналіз; C-пептид

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34022

Аналіз; гемоглобін А

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34023

Аналіз; глюкоза (натщесерце/не натщесерце)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34024

Аналіз; холестерин/тригліцериди

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34025

Аналіз; глюкоза; натщесерце

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34026

Аналіз; глюкоза; випадкова

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34030

Аналіз; паратироїдний гормон

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34035

Аналіз; ліпаза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34036

Аналіз; осмоляльність; кров

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34038

Аналіз; глюкозотолерантний тест

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U33001

Аналіз; посів; сечі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U33002

Аналіз; мікробіологія; урологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U33004

Аналіз; сеча, мікробіологія, культура і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U34002

Аналіз; креатинін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U34003

Аналіз; сечовина

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U34004

Аналіз; урат/сечова кислота

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U34005

Аналіз; азот сечовини крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U34007

Швидкість клубочкової фільтрації (ШКВ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U35003

Аналіз; осмоляльність; сеча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W33002

Аналіз; вагітність

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W33006

Аналіз; мікробіологія; репродуктивна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34002

Аналіз; кров; вагістність

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34007

Аналіз; скрінинг вагітності

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W35004

Аналіз; сеча; вагітність

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X33001

Аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X33005

Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X34002

Аналіз; лютеїнізуючий гормон (ЛГ, лютропін)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X34003

Аналіз; прогестерон

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X34004

Аналіз; естрадіол

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X34006

Аналіз; глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ); жіночий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X37001

ПАП-тест

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X37004

Мазок з куполу вагіни

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X37005

ПАП-тест; метод thin prep

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y33001

Аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y33005

Аналіз; мазок з уретри/пеніса

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34002

Аналіз; кисла фосфатаза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34004

Аналіз; глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ); чоловічий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34007

Аналіз; лютеїнізуючий гормон; чоловічий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34008

Аналіз; естрадіол; чоловічий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34009

Аналіз; прогестерон; чоловічий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

92091-00

Аналіз шлункового соку

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

94500-6

Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення нуклеїнових кислот (РНК) методом ПЛР

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

94562-6

Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення антитіл IgA методом імуноаналізу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

94563-4

Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення антитіл IgG методом імуноаналізу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

94564-2

Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення антитіл IgM методом імуноаналізу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

97052-00

Стоматологiчне гістопатологічне дослідження тканин

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

97053-00

Цитологічне (стоматологічне) дослідження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

A33001

Аналіз; краснуха

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33002

Аналіз; дослідження на наявність гетерофільних антитіл

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33003

Аналіз; антитіла

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33005

Аналіз; імунологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33006

Аналіз; хламідія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33007

Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33010

Аналіз; венеричне захворювання

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33011

Аналіз; антиген лейкоцитів людини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33012

Аналіз; серологічне дослідження мікоплазми

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33019

Аналіз; серологічні маркери простого герпесу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33020

Аналіз; серологічні маркери токсоплазмозу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33021

Аналіз; серологічні маркери цитомегаловіруса

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33022

Аналіз; серологічні маркери сифілісу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33025

Аналіз; електрофорез білків сироватки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33026

Аналіз; раковий антиген СА 125

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33027

Аналіз; раковий антиген СА 15-3

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33028

Аналіз; раковий антиген СА 19-9

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33030

Аналіз; зішкріб шкіри на грибок, мікроскопія, культура, чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33031

Аналіз; сеоролічні маркери віруса Епштейна-Барр

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33032

Аналіз; вірус Епштейна-Барр

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33034

Аналіз; пряма імунофлюоресценція хламідій

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33035

Аналіз; серологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33042

Аналіз; тип і кількість лімфоцитів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33043

Аналіз; ВПЛ

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33047

Аналіз; серологічні маркери рикетсіозу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33048

Аналіз; екстрагований ядерний антиген

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33050

Аналіз; пухлинний маркер

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33056

Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33057

Скрінинг ІПСШ

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34002

Аналіз на наркотики

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34004

Аналіз; альбумін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34008

Аналіз; електроліти

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34010

Аналіз; електроліти, сечовина, креатинін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34013

Аналіз; фосфат

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34016

Аналіз; РАСТ

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34018

Вітамінний аналіз

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34019

Аналіз; свинець

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34020

Аналіз; газовий склад крові

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34023

Аналіз; цинк

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34024

Аналіз; фосфат кальцію

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34026

Аналіз крові на наркотичні препарати

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34029

Аналіз; сечовина і електроліти

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34033

Аналіз; тестостерон

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34034

Аналіз; електроліти і креатинін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34040

Аналіз; ренін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34043

Аналіз; білки гострої фази (маркери запалення)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A37001

Аналіз; гістопатологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A37002

Аналіз; цитологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33001

Аналіз; реакція Кумбса

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33007

Аналіз; імуноглобулін

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33008

Аналіз; аналіз на СНІД

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33011

Аналіз; імуноглобулін Е

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B33012

Аналіз; вірусне навантаження ВІЛ

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34015

Аналіз; вітамін B12

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34024

Аналіз; фолат

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34034

Аналіз; антитіла до парієтальних клітин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B37002

Аналіз; гістопатологія; кров

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B37003

Аналіз; цитологія; кров

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

C19003

COVID - Проведено ПЛР тест

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

D33009

Аналіз; хелікобактер пілорі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33012

Аналіз; ротавірус

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33013

Аналіз; серологічні маркери гепатиту

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33014

Аналіз; ендомізіальні антитіла

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33015

Аналіз; антитіла до гліадину

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33016

Аналіз; антитіла до гепатиту С

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33020

Аналіз; антитіла до гепатиту D

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33021

Аналіз; антитіла до гепатиту E

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33023

Аналіз; антиген гепатиту С

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33024

Аналіз; антиген гепатиту D

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33025

Аналіз; антиген гепатиту Е

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33030

Аналіз; кров; хелікобактер пілорі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34008

Аналіз; функція печінки ("Печінкові проби")

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34009

Аналіз; Шиллінга

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D34010

Аналіз; трансглутамаза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D37001

Аналіз; гістопатологія; травлення

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D37002

Аналіз; цитологія; травлення

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D38002

Аналіз; непероносимість лактози

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

F37001

Аналіз; гістопатологія; очі

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

F37002

Аналіз; цитологія; око

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

H37001

Аналіз; гістопатологія; вуха

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

H37002

Аналіз; цитологія; вухо

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34004

Аналіз; креатинкіназа

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34008

Аналіз; продукти деградації фібрину (D-дімер)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K37001

Аналіз; гістопатологія; серцево-судинна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K37002

Аналіз; цитологія; серцево-судинна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L33004

Аналіз; антинуклеарні антитіла

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L33005

Аналіз; антитіла до циклічного цитрулінового пептиду

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L34001

Аналіз; червоний вовчак; підготовка клітини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L34004

Аналіз; кросслапс

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L37001

Аналіз; гістопатологія; скелетно-м’язова

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

L37002

Аналіз; цитологія; скелетно-м’язова

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N34001

Аналіз; кров; фенілгідантоїн

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N34003

Аналіз; фенітоїн

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N34004

Аналіз; вальпроєва кислота

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N37001

Аналіз; гістопатологія; неврологічна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

N37002

Аналіз; цитологія; нейрологічна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

P34002

Аналіз; літій

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33009

Аналіз; серологічні маркери грипу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33011

Аналіз; РС-інфекція

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R37001

Аналіз; гістопатологія; респіраторна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R37002

Аналіз; цитологія; респіраторна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R37003

Аналіз; цитологічне дослідження мокротиння

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S33005

Аналіз; серологічні маркери вірусу вітряної віспи

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S37001

Аналіз; гістопатологія; шкіра

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S37002

Аналіз; цитологія; шкіра

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34004

Аналіз; профіль ліпідів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34007

Аналіз; кортизол

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34015

Аналіз; функція щитовидної залози

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34027

Аналіз; тироксин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34028

Аналіз; тиреотропний гормон (тиреотропін,ТТГ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34029

Аналіз; альдостерон

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34031

Аналіз; вітамін D

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34034

Аналіз; адренокортикотропний гормон (АКТГ, адренокортикотропін)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34037

Аналіз; тиреоїдна пероксидаза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34039

Аналіз; пригнічення дексаметазону

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T35001

Аналіз; сеча; ендокринний/метаболічний

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T37001

Аналіз; гістопатологія; ендокринна/метаболічна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T37002

Аналіз; цитологія; ендокринна/метаболічна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U37001

Аналіз; гістопатологія; урологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U37002

Аналіз; цитологія; урологія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

U38006

Аналіз; функція нирок

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34004

Аналіз; антинатальні серологічні маркери

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34005

Аналіз; хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34009

Аналіз; скрінинг материнської сироватки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34010

Аналіз; антимюллерівський гормон

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W35003

Аналіз; хоріонічний гонадотропін людини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W37001

Аналіз; гістопатологія; репродуктивна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W37002

Аналіз; цитологія; репродукція

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X33006

Аналіз; вірусна культура; генітальна; жінки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X34007

Аналіз; індекс вільного тестостерону; жіночий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X37002

Аналіз; гістопатологія; генітальна; жіноча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X37003

Аналіз; цитологія; генітальна; жіноча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X37006

Аналіз; гістопатологія; грудні залози; жіноча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y33004

Аналіз; вірусна культура; генітальний; чоловіки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34003

Аналіз; простатичний специфічний антиген (ПСА)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34005

Аналіз; індекс вільного тестостерону; чоловічий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34010

Аналіз; Хоріонічний гонадотропін людини; M

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34011

Аналіз; вільний/загальний простатичний специфічний антиген (ПСА)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y37001

Аналіз; гістопатологія; генітальна; чоловіча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y37002

Аналіз; цитологія; генітальна; чоловіча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y37003

Аналіз; гістопатологія; грудні залози; чоловіча

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y38002

Аналіз; кількість сперматозоїдів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y38003

Аналіз; визначення якості сперми

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

16606-00

Аналіз крові плода

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

94762-2

Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення антитіл cумарно методом імуноаналізу

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

97047-01

Скринінг-тест слини

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

A33013

Аналіз; серологічне дослідження парвовіруса

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33024

Аналіз; маркування поверхні кісткового мозку

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33037

Аналіз; пухлинний антиген

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33040

Аналіз; серологічні маркери вірусів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33041

Аналіз; раковий антиген

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33044

Аналіз; Бруцела

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33045

Аналіз; грибковий на мікробіологію, культуру і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33053

Аналіз; бартонельоз

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33054

Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A33058

Аналіз; лихоманка денге

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34001

Аналіз; кров

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34003

Аналіз гормонів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34012

Аналіз; мульти-біохімічний аналіз

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34021

Аналіз; електроліти/функціональні тести печінки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34022

Аналіз; неорганічні речовини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34028

Аналіз; гемокультура

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34030

Аналіз; біохімія

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34037

Аналіз; глутатіон S-трансфераза

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34039

Аналіз; Q-риккетсіоз

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34041

Аналіз; комплемент

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A34044

Аналіз; кров; метал

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35009

Аналіз; білок Бенс-Джонса

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A35010

Аналіз; сеча; метал

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A38003

Аналіз; генетичний

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

A38004

Аналіз; ДНК

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34027

Аналіз; повний аналіз крові для поверхневих маркерів

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34029

Аналіз; коагулограма

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34030

Аналіз; внутрішній фактор

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34031

Аналіз; гемоглобін електрофорез

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B34035

Аналіз; ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

B37001

Дослідження; кістковий мозок

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33008

Аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33026

Аналіз; антитіла до гепатиту

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33027

Аналіз; антиген гепатиту

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D33028

Аналіз; мітохондріальні антитіла

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

D35002

Аналіз; 5-гідроксиіндолоцтова кислота

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K33003

Аналіз; антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34001

Аналіз; кров; наперстянка

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34003

Аналіз; кардіоензими

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34005

Аналіз; дигоксин

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34006

Аналіз; амінокислоти

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34009

Аналіз; гомоцистеїн

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

K34010

Аналіз; мозковий натрійуретичний пептид

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

P34003

Аналіз; метадон

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R32005

Аналіз; квантифероновий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33001

Посів; туберкульоз

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33005

Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

R33010

Аналіз; антитіла до легіонел

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

S33007

Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість нігтя

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34018

Аналіз; андроген

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34020

Аналіз; вільні жирні кислоти

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T34033

Аналіз; вазопресин (антидіуретичний гормон)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T35002

Аналіз; катехоламіни

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T35003

Аналіз; йод

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

T35004

Аналіз; метанефрини

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34003

Аналіз; внутрішньоутробний

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34006

Аналіз; бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (титр/кільк)

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W34008

Аналіз; асоційований з вагітністю плацентарний білок А

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

W38003

Аналіз; синдром Дауна

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X33004

Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X34005

Аналіз; фолiкулостимулюючий гормон (ФСГ, фолітропін); жіночий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

X38001

Аналіз; інший лабораторний тест; генітальний; жінки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y34006

Аналіз; фолiкулостимулюючий гормон (ФСГ, фолітропін); чоловічий

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

Y38001

Аналіз; інший лабораторний тест; генітальний; чоловіки

laboratory_procedure

 Діагностичний звіт

11240-01

Інтерферометрія з частковою когерентністю

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11600-00

Моніторинг тиску крові в порожнинах серця

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11600-01

Моніторинг тиску в легеневій артерії

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11600-02

Моніторинг центрального венозного тиску

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11602-00

Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках у стані спокою за допомогою ПХ-доплера або імпульсної доплеровської РЛС

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11604-00

Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках за допомогою плетизмографії

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11605-00

Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у нижніх кінцівках під час та після фізичного навантаження з використанням інфрачервоної фотоплетизмографії

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11610-00

Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11611-00

Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11612-00

Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін у стані спокою та після фізичного навантаження у нижніх кінцівках

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11614-00

Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях за допомогою транскраніального доплера

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11903-00

Цистометрографія

imaging

 Діагностичний звіт

11912-00

Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці

imaging

 Діагностичний звіт

11915-00

Цистометрографія з електроміографією сфінктера сечівника

imaging

 Діагностичний звіт

12306-00

Денситометрія з використанням двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії

imaging

 Діагностичний звіт

30473-00

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30473-03

Езофагоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30473-05

Панендоскопія до клубової кишки

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

32075-00

Ригідна сигмоїдоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

32084-00

Фіброколоноскопія до печінкового вигину

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

32090-00

Фіброколоноскопія до сліпої кишки

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

32090-02

Фіброколоноскопія до сліпої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

35630-00

Діагностична гістероскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

35710-00

Фаллопоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36803-00

Уретероскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36812-00

Цистоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

37315-00

Уретроскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41764-01

Синусоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41764-03

Фіброларингоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41816-00

Ригідна езофагоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41889-01

Бронхоскопія через штучну стому

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41889-05

Бронхоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

49218-00

Артроскопія зап'ястя

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

49557-00

Артроскопія колінного суглоба

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

55028-00

Ультразвукове дослідження голови

imaging

 Діагностичний звіт

55030-00

Ультразвукове дослідження вмісту очної ямки

imaging

 Діагностичний звіт

55032-00

Ультразвукове дослідження шиї

imaging

 Діагностичний звіт

55036-00

Ультразвукове дослідження черевної порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

55038-00

Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів

imaging

 Діагностичний звіт

55048-00

Ультразвукове дослідження мошонки

imaging

 Діагностичний звіт

55065-00

Ультразвукове дослідження таза

imaging

 Діагностичний звіт

55070-00

Ультразвукове дослідження молочної залози, однобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55076-00

Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55084-00

Ультразвукове дослідження сечового міхура

imaging

 Діагностичний звіт

55113-00

Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі

imaging

 Діагностичний звіт

55238-00

Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів нижньої кінцівки, однобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55238-01

Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів нижньої кінцівки, двобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55244-00

Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижньої кінцівки, однобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55244-01

Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижньої кінцівки, двобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55248-00

Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів верхньої кінцівки, однобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55248-01

Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів верхньої кінцівки, двобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55252-00

Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхньої кінцівки, однобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55252-01

Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхньої кінцівки, двобічне

imaging

 Діагностичний звіт

55274-00

Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин

imaging

 Діагностичний звіт

55276-00

Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочеревних судин, аорти та клубових артерій та/або нижньої порожнистої вени та клубових вен

imaging

 Діагностичний звіт

55278-00

Ультразвукове дуплексне дослідження ниркових та/або вісцеральних судин

imaging

 Діагностичний звіт

55280-00

Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочерепних судин

imaging

 Діагностичний звіт

55282-00

Ультразвукове дуплексне дослідження артерії статевого члена

imaging

 Діагностичний звіт

55284-00

Ультразвукове дуплексне дослідження печеристого тіла статевого члена

imaging

 Діагностичний звіт

55292-00

Ультразвукове дуплексне дослідження хірургічно створеної артеріовенозної нориці або трансплантата для судинного доступу верхньої кінцівки

imaging

 Діагностичний звіт

55292-01

Ультразвукове дуплексне дослідження хірургічно створеної артеріовенозної нориці або трансплантата для судинного доступу нижньої кінцівки

imaging

 Діагностичний звіт

55294-00

Ультразвукове дуплексне дослідження артерій для картування обхідних судинних протезів

imaging

 Діагностичний звіт

55294-01

Ультразвукове дуплексне дослідження вен для картування обхідних судинних протезів

imaging

 Діагностичний звіт

55294-02

Ультразвукове дуплексне дослідження артерій та вен для картування обхідних судинних протезів

imaging

 Діагностичний звіт

55600-00

Ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника

imaging

 Діагностичний звіт

55700-00

Ультразвукове дослідження для виявлення аномалій плода

imaging

 Діагностичний звіт

55700-01

Ультразвукове дослідження для вимірювання росту плода

imaging

 Діагностичний звіт

55700-02

Ультразвукове дослідження черевної порожнин або таза щодо інших станів, пов'язаних з вагітністю

imaging

 Діагностичний звіт

55729-01

Ультразвукове дуплексне дослідження пупкової артерії

imaging

 Діагностичний звіт

55812-00

Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки

imaging

 Діагностичний звіт

55824-00

Ультразвукове дослідження сідниць

imaging

 Діагностичний звіт

55844-00

Ультразвукове дослідження шкіри та підшкірної тканини

imaging

 Діагностичний звіт

55852-00

Ультразвукове дослідження хребта та спинного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

57506-00

Рентгенографія плечової кістки

imaging

 Діагностичний звіт

57506-01

Рентгенографія ліктя

imaging

 Діагностичний звіт

57506-02

Рентгенографія передпліччя

imaging

 Діагностичний звіт

57506-03

Рентгенографія зап'ястка

imaging

 Діагностичний звіт

57506-04

Рентгенографія кисті

imaging

 Діагностичний звіт

57512-00

Рентгенографія ліктя та плечової кістки

imaging

 Діагностичний звіт

57512-01

Рентгенографія ліктя та передпліччя

imaging

 Діагностичний звіт

57512-02

Рентгенографія кисті, зап'ястка та передпліччя

imaging

 Діагностичний звіт

57512-03

Рентгенографія кисті та зап'ястка

imaging

 Діагностичний звіт

57518-00

Рентгенографія стегнової кістки

imaging

 Діагностичний звіт

57518-01

Рентгенографія коліна

imaging

 Діагностичний звіт

57518-02

Рентгенографія гомілки

imaging

 Діагностичний звіт

57518-03

Рентгенографія гомілковостопного суглоба

imaging

 Діагностичний звіт

57518-04

Рентгенографія стопи

imaging

 Діагностичний звіт

57524-00

Рентгенографія стегнової кістки та коліна

imaging

 Діагностичний звіт

57524-01

Рентгенографія коліна та гомілки

imaging

 Діагностичний звіт

57524-02

Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба

imaging

 Діагностичний звіт

57524-03

Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи

imaging

 Діагностичний звіт

57524-04

Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи

imaging

 Діагностичний звіт

57700-00

Рентгенографія плеча або лопатки

imaging

 Діагностичний звіт

57706-00

Рентгенографія ключиці

imaging

 Діагностичний звіт

57712-00

Рентгенографія кульшового суглоба

imaging

 Діагностичний звіт

57715-00

Рентгенографія таза

imaging

 Діагностичний звіт

57721-00

Рентгенографія внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки

imaging

 Діагностичний звіт

57901-00

Рентгенографія черепа

imaging

 Діагностичний звіт

57902-00

Краніометрія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

57903-00

Рентгенографія придаткової пазухи носа

imaging

 Діагностичний звіт

57906-00

Рентгенографія соскоподібного відростка скроневої кістки

imaging

 Діагностичний звіт

57909-00

Рентгенографія кам'янистої частини скроневої кістки

imaging

 Діагностичний звіт

57912-00

Рентгенографія іншої кістки лицевого черепа

imaging

 Діагностичний звіт

57915-00

Рентгенографія нижньої щелепи

imaging

 Діагностичний звіт

57918-00

Рентгенографія слинної залози

imaging

 Діагностичний звіт

57921-00

Рентгенографія носа

imaging

 Діагностичний звіт

57924-00

Рентгенографія ока

imaging

 Діагностичний звіт

57927-00

Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба

imaging

 Діагностичний звіт

57930-00

Рентгенографія зубів

imaging

 Діагностичний звіт

57933-00

Рентгенографія зубів, усієї ротової порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

57939-00

Дослідження піднебінно-глоткового комплексу з рентгеноскопією

imaging

 Діагностичний звіт

57942-00

Дослідження піднебінно-глоткового комплексу

imaging

 Діагностичний звіт

57945-00

Рентгенографія гортані

imaging

 Діагностичний звіт

57960-00

Ортопантомографія

imaging

 Діагностичний звіт

58100-00

Рентгенографія шийного відділу хребта

imaging

 Діагностичний звіт

58103-00

Рентгенографія грудного відділу хребта

imaging

 Діагностичний звіт

58106-00

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта

imaging

 Діагностичний звіт

58108-00

Рентгенографія хребта, 4 відділів

imaging

 Діагностичний звіт

58109-00

Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта

imaging

 Діагностичний звіт

58112-00

Рентгенографія хребта, 2 відділів

imaging

 Діагностичний звіт

58115-00

Рентгенографія хребта, 3 відділів

imaging

 Діагностичний звіт

58300-00

Визначення кісткового віку зап'ястка та коліна за допомогою рентгенографії

imaging

 Діагностичний звіт

58306-00

Рентгенографія всієї кісткової системи

imaging

 Діагностичний звіт

58500-00

Рентгенографія грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

58506-00

Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією

imaging

 Діагностичний звіт

58509-00

Рентгенографія верхньої апертури грудної клітки або трахеї

imaging

 Діагностичний звіт

58521-00

Рентгенографія грудини

imaging

 Діагностичний звіт

58521-01

Рентгенографія ребер, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

58524-00

Рентгенографія ребер, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

58524-01

Рентгенографія грудини та ребер, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

58527-00

Рентгенографія грудини та ребер, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

58700-00

Рентгенографія сечовивідних шляхів

imaging

 Діагностичний звіт

58706-00

Внутрішньовенна пієлографія

imaging

 Діагностичний звіт

58715-00

Антеградна пієлографія

imaging

 Діагностичний звіт

58715-01

Ретроградна пієлографія

imaging

 Діагностичний звіт

58718-00

Ретроградна цистографія

imaging

 Діагностичний звіт

58718-01

Ретроградна уретрографія

imaging

 Діагностичний звіт

58721-00

Ретроградна мiкцiйна цистоуретрографія

imaging

 Діагностичний звіт

58900-00

Рентгенографія черевної порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

58909-00

Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною

imaging

 Діагностичний звіт

58909-01

Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною та скринiнговою рентгенографією грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

58912-00

Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки

imaging

 Діагностичний звіт

58912-01

Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, та скринiнговою рентгенографією грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

58915-00

Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною

imaging

 Діагностичний звіт

58916-00

Контрастна клізма тонкої кишки

imaging

 Діагностичний звіт

58921-00

Інша контрастна клізма

imaging

 Діагностичний звіт

58924-00

Холецистографія

imaging

 Діагностичний звіт

58927-00

Пряма холангіографія, післяопераційна

imaging

 Діагностичний звіт

58936-00

Інфузійна холангіографія

imaging

 Діагностичний звіт

58939-00

Дефекографія

imaging

 Діагностичний звіт

59300-00

Рентгенографія молочної залози, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

59300-01

Рентгенографія молочної залози з термографією, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

59303-00

Рентгенографія молочної залози, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

59303-01

Рентгенографія молочної залози з термографією, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

59306-00

Дуктографія молочної залози, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

59309-00

Дуктографія молочної залози, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

59700-00

Дискографія

imaging

 Діагностичний звіт

59703-00

Дакріоцистографія

imaging

 Діагностичний звіт

59712-00

Гістеросальпінгографія

imaging

 Діагностичний звіт

59715-00

Бронхографія

imaging

 Діагностичний звіт

59718-00

Флебографія

imaging

 Діагностичний звіт

59724-00

Мієлографія

imaging

 Діагностичний звіт

59733-00

Рентгенографія слинної залози з штучним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

59736-00

Вазо-епідидимографія

imaging

 Діагностичний звіт

59739-00

Рентгенографія венозних синусів грудної стінки

imaging

 Діагностичний звіт

59739-01

Рентгенографія венозних синусів черевної стінки

imaging

 Діагностичний звіт

59739-02

Рентгенографія венозних синусів заочеревинного простору

imaging

 Діагностичний звіт

59739-03

Інша рентгенографія венозних синусів

imaging

 Діагностичний звіт

59751-00

Артрографія

imaging

 Діагностичний звіт

59754-00

Лімфангiографія

imaging

 Діагностичний звіт

59760-00

Перітонеографія

imaging

 Діагностичний звіт

59763-00

Інсуфляцiя повітря під час рентгеноскопії

imaging

 Діагностичний звіт

59903-03

Аортографія

imaging

 Діагностичний звіт

59970-00

Ангіографія, некласифікована в інших рубриках

imaging

 Діагностичний звіт

59970-02

Церебральна ангіографія

imaging

 Діагностичний звіт

59970-03

Периферична артеріографія

imaging

 Діагностичний звіт

59970-04

Інша артеріографія

imaging

 Діагностичний звіт

60503-00

Рентгеноскопія

imaging

 Діагностичний звіт

90165-01

Інші ендоскопічні процедури на бронхах

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

90372-00

Черезшкірна трансєюнальна холангіографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

90900-00

Енцефалографія

imaging

 Діагностичний звіт

90906-00

Рентгенографія уретероiлеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екскреторна урографiя при сформованій уретероiлеостомi)

imaging

 Діагностичний звіт

90911-00

Ультразвукове дуплексне дослідження судин інших локалізацій

imaging

 Діагностичний звіт

96224-00

Холангіопанкреатоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

97022-00

Інтраоральна періапікальна або прикусна рентгенографія, одна експозиція

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

97025-00

Інтраоральна оклюзійна рентгенографія, одна експозиція

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11215-00

Фотографування сітківки 1 ока

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11218-00

Фотографування сітківки обох очей

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12309-00

Денситометрія з використанням кількісної комп'ютерної томографії

imaging

 Діагностичний звіт

12500-00

Визначення об'єму циркулюючої крові за допомогою радіоізотопної діагностики

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12524-00

Дослідження функції нирок за допомогою радіоізотопної діагностики

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12530-00

Сцинтіграфія всього тіла

imaging

 Діагностичний звіт

12533-00

Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

38218-00

Коронароангіографія з лівосторонньою катетеризацією серця

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38218-01

Коронароангіографія з правосторонньою катетеризацією серця

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38218-02

Коронароангіографія з ліво- і правосторонньою катетеризацією серця

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41904-00

Бронхоскопія з дилатацією

surgical_procedure

 Процедура

56001-00

Комп'ютерна томографія головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

56007-00

Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56010-00

Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки

imaging

 Діагностичний звіт

56010-01

Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

imaging

 Діагностичний звіт

56010-02

Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки та головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

56010-03

Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56013-00

Комп'ютерна томографія очної ямки

imaging

 Діагностичний звіт

56013-01

Комп'ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56013-02

Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

56013-03

Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56016-00

Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-01

Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-02

Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-03

Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-04

Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-05

Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-06

Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56016-07

Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

56022-00

Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа

imaging

 Діагностичний звіт

56022-01

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа

imaging

 Діагностичний звіт

56022-02

Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа

imaging

 Діагностичний звіт

56028-00

Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56028-01

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56028-02

Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56030-00

Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

56036-00

Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56101-00

Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї

imaging

 Діагностичний звіт

56107-00

Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56219-00

Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньотекальним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56220-00

Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ

imaging

 Діагностичний звіт

56221-00

Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ

imaging

 Діагностичний звіт

56223-00

Комп'ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ

imaging

 Діагностичний звіт

56224-00

Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, шийний відділ

imaging

 Діагностичний звіт

56225-00

Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, грудний відділ

imaging

 Діагностичний звіт

56226-00

Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, попереково-крижовий відділ

imaging

 Діагностичний звіт

56233-00

Комп'ютерна томографія хребта, декілька відділів

imaging

 Діагностичний звіт

56234-00

Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, декілька відділів

imaging

 Діагностичний звіт

56301-00

Комп'ютерна томографія грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

56301-01

Комп'ютерна томографія грудної клітки та черевної порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

56307-00

Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

imaging

 Діагностичний звіт

56307-01

Комп'ютерна томографія грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56401-00

Комп'ютерна томографія живота

imaging

 Діагностичний звіт

56407-00

Комп'ютерна томографія черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56409-00

Комп'ютерна томографія таза

imaging

 Діагностичний звіт

56412-00

Комп'ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56501-00

Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза

imaging

 Діагностичний звіт

56619-00

Комп'ютерна томографія кінцівки

imaging

 Діагностичний звіт

56625-00

Комп'ютерна томографія кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

56801-00

Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза

imaging

 Діагностичний звіт

57001-00

Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

57001-01

Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

57007-00

Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57201-00

Пельвіметрія за допомогою комп'ютерної томографії

imaging

 Діагностичний звіт

57350-00

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія голови та/або шиї, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-01

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія верхньої кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-02

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія грудної клітки, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-03

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія черевної порожнини, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-04

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія черевної аорти та клубово-стегнового сегмента нижньої кінцівки з обох боків, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-05

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія хребта, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-06

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія таза, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-07

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія нижньої кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57350-08

Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія іншої ділянки тіла, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57360-00

Комп'ютерна томографічна коронарографія, з внутрішньовенним контрастуванням

imaging

 Діагностичний звіт

57362-00

Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС)

imaging

 Діагностичний звіт

59903-00

Ліва вентрикулографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

59903-01

Права вентрикулографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

59903-02

Ліва та права вентрикулографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

59970-01

Цифрова субтракційна ангіографія, не класифікована в інших рубриках

imaging

 Діагностичний звіт

60000-00

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, ≤ 3 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60000-01

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, ≤ 3 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60003-00

Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, від 4 до 6 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60012-00

Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, ≤ 3 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60024-00

Цифрова субтракційна ангіографія черевної порожнини, ≤ 3 циклів збору інформації

imaging

 Діагностичний звіт

60036-00

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60036-01

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60048-00

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60048-01

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60060-00

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60060-01

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60063-00

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору інформації, однобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60063-01

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору інформації, двобічна

imaging

 Діагностичний звіт

60072-00

Цифрова субтракційна вибіркова артеріографія або венографія, 1 судина

imaging

 Діагностичний звіт

60075-00

Цифрова субтракційна вибіркова артеріографія або венографія, 2 судини

imaging

 Діагностичний звіт

60078-00

Цифрова субтракційна вибіркова артеріографія або венографія, 3 судини

imaging

 Діагностичний звіт

60100-00

Томографія

imaging

 Діагностичний звіт

61302-00

Дослідження перфузії міокарда під час навантаження

imaging

 Діагностичний звіт

61302-01

Дослідження перфузії міокарда у стані спокою

imaging

 Діагностичний звіт

61303-00

Дослідження перфузії міокарда під час навантаження за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61303-01

Дослідження перфузії міокарда у стані спокою за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61306-00

Комбіноване дослідження перфузії міокарда під час навантаження та у стані спокою

imaging

 Діагностичний звіт

61307-00

Комбіноване дослідження перфузії міокарда під час навантаження та у стані спокою за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61310-00

Променеве дослідження для виявлення інфаркту міокарда

imaging

 Діагностичний звіт

61313-00

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія

imaging

 Діагностичний звіт

61314-00

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з дослідженням потоку крові під час першого проходу

imaging

 Діагностичний звіт

61314-01

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з дослідженням шунта серця

imaging

 Діагностичний звіт

61316-00

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з втручанням

imaging

 Діагностичний звіт

61317-00

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з втручанням та дослідженням кровообігу під час першого проходу

imaging

 Діагностичний звіт

61317-01

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з втручанням та дослідженням шунта серця

imaging

 Діагностичний звіт

61320-00

Дослідження шунта серця

imaging

 Діагностичний звіт

61320-01

Дослідження кровообігу під час першого проходу

imaging

 Діагностичний звіт

61328-00

Дослідження перфузії легень

imaging

 Діагностичний звіт

61340-00

Дослідження вентиляції легень

imaging

 Діагностичний звіт

61348-00

Дослідження перфузії та вентиляції легень

imaging

 Діагностичний звіт

61352-00

Дослідження печінки та селезінки з використанням колоїдного розчину та планарною візуалізацією

imaging

 Діагностичний звіт

61353-00

Дослідження печінки та селезінки з використанням колоїдного розчину та за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61356-00

Дослідження печінки за допомогою еритроцитів

imaging

 Діагностичний звіт

61356-01

Дослідження селезінки за допомогою еритроцитів

imaging

 Діагностичний звіт

61360-00

Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів

imaging

 Діагностичний звіт

61361-00

Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів з кількісною оцінкою після візуалізації вихідного стану

imaging

 Діагностичний звіт

61364-00

Дослідження кишкової кровотечі

imaging

 Діагностичний звіт

61368-00

Дослідження дивертикулу Меккеля

imaging

 Діагностичний звіт

61372-00

Дослідження слинної залози

imaging

 Діагностичний звіт

61373-00

Дослідження гастроезофагального рефлюксу

imaging

 Діагностичний звіт

61376-00

Дослідження кліренсу стравоходу

imaging

 Діагностичний звіт

61381-00

Дослідження евакуації вмісту шлунка

imaging

 Діагностичний звіт

61383-00

Комбіноване дослідження евакуації зі шлунка рідини та твердої їжі

imaging

 Діагностичний звіт

61384-00

Дослідження транзиту радіоізотопу кишковим трактом

imaging

 Діагностичний звіт

61386-00

Дослідження нирок

imaging

 Діагностичний звіт

61386-01

Дослідження кіркової речовини нирки

imaging

 Діагностичний звіт

61387-00

Дослідження кіркової речовини нирки за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61389-00

Дослідження нирок з попереднім введенням діуретичного засобу або інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФ]

imaging

 Діагностичний звіт

61390-00

Дослідження нирок з наступним введенням діуретичного засобу та проведенням другого дослідження нирок

imaging

 Діагностичний звіт

61393-00

Комбіноване обстеження та дослідження нирок

imaging

 Діагностичний звіт

61397-00

Радіоізотопна цистоуретерографія

imaging

 Діагностичний звіт

61401-00

Дослідження яєчок

imaging

 Діагностичний звіт

61402-00

Дослідження перфузії головного мозку з однофотонною емісійною комп'ютерною томографією [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61405-00

Дослідження головного мозку з агентом, що не проникає через гематоенцефалічний бар'єр

imaging

 Діагностичний звіт

61409-00

Дослідження циркуляції спинномозкової рідини

imaging

 Діагностичний звіт

61413-00

Дослідження прохідності шунта для забезпечення відтоку спинномозкової рідини

imaging

 Діагностичний звіт

61417-00

Динамічне дослідження кровообігу

imaging

 Діагностичний звіт

61417-01

Кількісний аналіз об'єму крові у певній ділянці

imaging

 Діагностичний звіт

61421-00

Дослідження кісткової тканини всього організму

imaging

 Діагностичний звіт

61425-00

Дослідження кісткової тканини всього організму за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61426-00

Дослідження всього організму з використанням йоду

imaging

 Діагностичний звіт

61429-00

Дослідження всього організму з використанням галію

imaging

 Діагностичний звіт

61430-00

Дослідження всього організму з використанням галію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ], 1 ділянка тіла

imaging

 Діагностичний звіт

61433-00

Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин

imaging

 Діагностичний звіт

61434-00

Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин та однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61437-00

Дослідження всього організму з використанням талію

imaging

 Діагностичний звіт

61438-00

Дослідження всього організму з використанням талію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61441-00

Дослідження кісткового мозку всього організму

imaging

 Діагностичний звіт

61445-00

Локалізоване дослідження кісткового мозку

imaging

 Діагностичний звіт

61446-00

Локалізоване дослідження кістки

imaging

 Діагностичний звіт

61446-01

Локалізоване дослідження суглоба

imaging

 Діагностичний звіт

61449-00

Локалізоване дослідження кістки за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61449-01

Локалізоване дослідження суглоба за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61453-00

Локалізоване дослідження з використанням галію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61454-00

Локалізоване дослідження з використанням мічених технецієм клітин

imaging

 Діагностичний звіт

61457-00

Локалізоване дослідження з використанням мічених технецієм клітин та однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61458-00

Локалізоване дослідження з використанням талію

imaging

 Діагностичний звіт

61461-00

Локалізоване дослідження з використанням талію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

imaging

 Діагностичний звіт

61465-00

Радіоізотопна венографія

imaging

 Діагностичний звіт

61469-00

Лімфосцинтіграфія

imaging

 Діагностичний звіт

61473-00

Дослідження щитоподібної залози

imaging

 Діагностичний звіт

61480-00

Дослідження паращитоподібної залози

imaging

 Діагностичний звіт

61484-00

Дослідження надниркової залози

imaging

 Діагностичний звіт

61495-00

Дослідження слізної протоки

imaging

 Діагностичний звіт

61499-00

Візуалізація внутрішньоартеріальної перфузії

imaging

 Діагностичний звіт

61499-01

Дослідження шунта Левіна

imaging

 Діагностичний звіт

90011-05

Спінальна стереотаксична локалізація

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

90724-00

Стереотаксична локалізація молочної залози

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

90901-00

Магнітно-резонансна томографія головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

90901-01

Магнітно-резонансна томографія голови

imaging

 Діагностичний звіт

90901-02

Магнітно-резонансна томографія шиї

imaging

 Діагностичний звіт

90901-03

Магнітно-резонансна томографія хребта

imaging

 Діагностичний звіт

90901-04

Магнітно-резонансна томографія грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

90901-05

Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

90901-06

Магнітно-резонансна томографія таза

imaging

 Діагностичний звіт

90901-07

Магнітно-резонансна томографія кінцівки

imaging

 Діагностичний звіт

90901-08

Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла

imaging

 Діагностичний звіт

90901-09

Функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку

imaging

 Діагностичний звіт

90901-10

Магнітно-резонансна томографія молочної залози

imaging

 Діагностичний звіт

90902-00

Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї

imaging

 Діагностичний звіт

90902-01

Магнітно-резонансна ангіографія верхньої кінцівки

imaging

 Діагностичний звіт

90902-02

Магнітно-резонансна ангіографія грудної клітки

imaging

 Діагностичний звіт

90902-03

Магнітно-резонансна ангіографія хребта

imaging

 Діагностичний звіт

90902-04

Магнітно-резонансна ангіографія черевної порожнини

imaging

 Діагностичний звіт

90902-05

Магнітно-резонансна ангіографія таза

imaging

 Діагностичний звіт

90902-06

Магнітно-резонансна ангіографія нижньої кінцівки

imaging

 Діагностичний звіт

90902-07

Магнітно-резонансна ангіографія іншої ділянки тіла

imaging

 Діагностичний звіт

90905-01

Позитрон-емісійна томографія [ПЕТ] міокарда

imaging

 Діагностичний звіт

90905-03

Локалізоване дослідження не класифіковане в інших рубриках, за допомогою позитрон-емісійної томографії [ПЕТ]

imaging

 Діагностичний звіт

90907-00

Непряма радіоізотопна цистографія

imaging

 Діагностичний звіт

90910-00

Радіоізотопне діагностичне дослідження іншої ділянки або органу

imaging

 Діагностичний звіт

97039-00

Томографія черепа, або частини черепа

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11009-00

Електрокортикографія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11012-00

Електроміографія [ЕМГ]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11012-01

Дослідження проведення по 1 нерву

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11012-02

Дослідження проведення по 1 нерву з електроміографією

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11015-00

Дослідження проведення по 2 або 3 нервам

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11015-01

Дослідження проведення по 2 або 3 нервам з електроміографією

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11018-00

Дослідження проведення по ≥ 4 нервам

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11018-01

Дослідження проведення по ≥ 4 нервам з електроміографією

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11018-02

Дослідження проведення з електроміографією по окремих волокнах нервів та м'язів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11021-00

Електроміографія з кількісним комп'ютеризованим аналізом

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11021-01

Повторні дослідження нервово-м'язової провідності

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11021-02

Повторні дослідження нервово-м'язової провідності з електроміографією з кількісним комп'ютеризованим аналізом

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11024-00

Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, 1 або 2 дослідження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11027-00

Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, ≥ 3 досліджень

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11204-00

Електроретинографія [ЕРГ]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11205-00

Електроокулографія [ЕОГ]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11210-00

Паттерн-електроретинографія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11221-00

Повна кількісна комп'ютерна периметрія, двобічна

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11224-00

Повна кількісна комп'ютерна периметрія, однобічна

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11303-00

Екстратимпанальна електрокохлеографія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11304-00

Транстимпанальна електрокохлеографія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11324-00

Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11324-01

Тимпанометрія з високочастотним зондуючим тоном

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11339-00

Електроністагмографія [ЕНГ]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-00

Вимірювання сили скорочення дихального м'яза, у тому числі трансдіафрагмального тиску або тиску у стравоході

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-01

Вимірювання сили скорочення дихального м'яза з різними легеневими об'ємами

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-03

Вимірювання сили скорочення дихального м'яза до та після внутрішньовенної ін'єкції плацебо та антихолінестеразних засобів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-06

Вимірювання функції діафрагмального нерва

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-07

Вимірювання розтяжності легень

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11615-00

Вимірювання температури пальців

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11718-00

Тестування іншого кардіостимулятора

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11721-03

Тестування послідовного атріовентрикулярного, частотно-адаптивного або антитахікардіального кардіостимулятора

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11724-00

Ортостатична проба

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11727-00

Тестування кардіодефібрилятора

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11800-00

Перевірка моторики стравоходу

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11810-00

Вимірювання шлунково-стравохідного рефлюксу з використанням моніторингу pH протягом 24 годин

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11830-00

Аноректальна манометрія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11833-00

Вимірювання моторного латентного періоду соромітного та спинномозкового нерва

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11833-01

Електроміографія діафрагми таза та м'язів анального сфінктера

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12203-00

Полісомнографія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

30493-00

Манометрія жовчних шляхів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

37815-00

Гіпоспадія, обстеження з тестом на ерекцію

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92128-00

Вимірювання тиску в сечівнику

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

97071-00

Побудова діагностичної моделі, одна модель

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

13104-00

Навчання та інструктування з проведення діалізу в домашніх умовах

surgical_procedure

 Процедура

13109-01

Заміна постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу

surgical_procedure

 Процедура

13112-00

Підключення перитонеального діалізу через прокол черевної стінки та введення тимчасового катетера

surgical_procedure

 Процедура

13206-00

Допоміжні репродуктивні технології для стимуляції росту та розвитку яйцеклітин

surgical_procedure

 Процедура

13706-00

Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин сумісного спорідненого донора, без обробки в лабораторних умовах

surgical_procedure

 Процедура

13815-00

Катетеризація центральної вени

surgical_procedure

 Процедура

13815-01

Черезшкірна катетеризація центральної вени

surgical_procedure

 Процедура

13818-00

Введення балонного катетера правих відділів серця для моніторингу

surgical_procedure

 Процедура

14100-00

Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер у режимі безперервного випромінювання, індівідуальні кровоносні судини

surgical_procedure

 Процедура

14106-00

Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер в імпульсному режимі, значна ділянка впливу

surgical_procedure

 Процедура

16512-00

Зняття швів з шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

16570-00

Мануальна корекція вивороту матки

surgical_procedure

 Процедура

16570-01

Хірургічна корекція вивороту матки

surgical_procedure

 Процедура

16600-00

Діагностичний амніоцентез

surgical_procedure

 Процедура

16603-00

Проба ворсинчатого хоріону

surgical_procedure

 Процедура

16618-00

Терапевтичний амніоцентез

surgical_procedure

 Процедура

16624-00

Дренування амніотичної порожнини

surgical_procedure

 Процедура

30017-01

Хірургічна обробка опіку з висіченням, < 10% площі поверхні тіла висічено або оброблено

surgical_procedure

 Процедура

30020-00

Хірургічна обробка опіку з висіченням, ≥ 10% площі поверхні тіла висічено або оброблено

surgical_procedure

 Процедура

30023-00

Ексцизійна обробка рани м'яких тканин

surgical_procedure

 Процедура

30023-01

Ексцизійна обробка рани м'яких тканин включно з кісткою або хрящем

surgical_procedure

 Процедура

30026-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної клітковини іншої локалізації, поверхневої

surgical_procedure

 Процедура

30029-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної клітковини іншої локалізації, включно з м'якими тканинами

surgical_procedure

 Процедура

30032-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної клітковини обличчя та шиї, поверхневої

surgical_procedure

 Процедура

30035-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної клітковини обличчя та шиї, включно з м'якими тканинами

surgical_procedure

 Процедура

30052-00

Відновлення рани зовнішнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

30052-01

Відновлення рани повіки

surgical_procedure

 Процедура

30052-02

Зашивання рани губи

surgical_procedure

 Процедура

30052-03

Зашивання рани на носі

surgical_procedure

 Процедура

30058-01

Контроль післяопераційної кровотечі, не класифікований в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30061-00

Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної клітковини без розрізу

surgical_procedure

 Процедура

30061-01

Видалення стороннього тіла з глотки без розрізу

surgical_procedure

 Процедура

30061-02

Видалення поверхневого стороннього тіла з рогівки

surgical_procedure

 Процедура

30061-03

Видалення поверхневого стороннього тіла зі склери

surgical_procedure

 Процедура

30061-04

Видалення поверхневого стороннього тіла з кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

30062-00

Видалення підшкірного гормонального імплантату

procedure

 Процедура

30064-00

Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної клітковини з розрізом

surgical_procedure

 Процедура

30068-00

Видалення сторонніх тіл з м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30071-01

Аспіраційна біопсія прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30071-02

Біопсія повіки

surgical_procedure

 Процедура

30075-02

Біопсія паращитоподібних залоз

surgical_procedure

 Процедура

30075-03

Біопсія щитоподібної залози

surgical_procedure

 Процедура

30075-04

Біопсія надниркової залози

surgical_procedure

 Процедура

30075-05

Біопсія мозкового придатку, трансфронтальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

30075-06

Біопсія мозкового придатку, транссфеноїдальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

30075-07

Біопсія загруднинної залози

surgical_procedure

 Процедура

30075-08

Біопсія шишкоподібної залози

surgical_procedure

 Процедура

30075-09

Біопсія селезінки

surgical_procedure

 Процедура

30075-10

Біопсія сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

30075-11

Висічення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

surgical_procedure

 Процедура

30075-12

Біопсія шлунку

surgical_procedure

 Процедура

30075-13

Біопсія тонкої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30075-14

Біопсія товстої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30075-15

Біопсія жовчного міхура або жовчної протоки

surgical_procedure

 Процедура

30075-17

Біопсія черевної стінки або пупка

surgical_procedure

 Процедура

30075-19

Біопсія язика

surgical_procedure

 Процедура

30075-25

Біопсія піднебінних мигдаликів або аденоїдів

surgical_procedure

 Процедура

30075-26

Біопсія тканин фарингеальної локалізації

surgical_procedure

 Процедура

30075-29

Біопсія середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

30075-31

Біопсія уретри

surgical_procedure

 Процедура

30075-32

Біопсія периренальних або перивезикальних тканин

surgical_procedure

 Процедура

30075-33

Відкрита біопсія сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

30075-37

Біопсія очеревини

surgical_procedure

 Процедура

30081-00

Біопсія кісткового мозку

surgical_procedure

 Процедура

30084-00

Черезшкірна біопсія кісткового мозку

surgical_procedure

 Процедура

30087-00

Аспіраційна біопсія кісткового мозку

surgical_procedure

 Процедура

30093-00

Голкова біопсія хребця

surgical_procedure

 Процедура

30094-00

Черезшкірна [голкова] біопсія м'яких тканин

surgical_procedure

 Процедура

30094-03

Черезшкірна [голкова] біопсія селезінки

surgical_procedure

 Процедура

30094-04

Черезшкірна голкова біопсія жовчного міхура або жовчної протоки

surgical_procedure

 Процедура

30094-05

Черезшкірна голкова біопсія підшлункової залози

surgical_procedure

 Процедура

30094-06

Черезшкірна голкова біопсія органів інтраабдомінального утвору

surgical_procedure

 Процедура

30094-07

Черезшкiрна [голкова] біопсія яєчка

surgical_procedure

 Процедура

30094-09

Черезшкірна голкова біопсія слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

30099-00

Висічення синуса шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30103-00

Висічення синуса із залученням м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30104-00

Висічення преаурикулярного синуса

surgical_procedure

 Процедура

30107-00

Висічення гігроми, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30107-01

Висічення малої сумки

surgical_procedure

 Процедура

30111-00

Висічення великої сумки

surgical_procedure

 Процедура

30180-00

Часткове висічення пахвових потових залоз

surgical_procedure

 Процедура

30183-00

Повне висічення пахвових потових залоз

surgical_procedure

 Процедура

30186-00

Видалення підошовної бородавки

surgical_procedure

 Процедура

30186-01

Видалення долонної бородавки

surgical_procedure

 Процедура

30189-00

Видалення контагіозного молюска

surgical_procedure

 Процедура

30189-01

Видалення іншої бородавки

surgical_procedure

 Процедура

30190-00

Лікування лазером уражень обличчя або шиї

procedure

 Процедура

30192-00

Інша деструкція уражень шкіри

surgical_procedure

 Процедура

30195-01

Кюретаж ураженої ділянки шкіри, множинні ураження

procedure

 Процедура

30195-02

Лікування лазером ураженої ділянки шкіри, одне ураження

procedure

 Процедура

30195-03

Лікування лазером ураження шкіри, множинні ураження

procedure

 Процедура

30195-04

Кріотерапія ураження шкіри, одне ураження

procedure

 Процедура

30195-05

Кріотерапія уражень шкіри, множинні ураження

procedure

 Процедура

30195-06

Електротерапія ураження шкіри, одне ураження

procedure

 Процедура

30195-07

Електротерапія ураження шкіри, множинні ураження

procedure

 Процедура

30207-00

Введення агента в уражену ділянку шкіри

surgical_procedure

 Процедура

30213-00

Діатермія телеангіектазій голови або шиї

surgical_procedure

 Процедура

30216-00

Аспірація гематоми шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30216-01

Аспірація абсцесу шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30216-02

Інша аспірація шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30223-00

Розріз та дренування гематоми шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30223-01

Розріз та дренування абсцесу шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30223-02

Інший розріз та дренування шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

30224-00

Підшкірне дренування абсцесу м'яких тканин

surgical_procedure

 Процедура

30224-01

Черезшкірне дренування інтраабдомінальних абсцесів, гематом або кіст

surgical_procedure

 Процедура

30224-02

Черезшкірне дренування ретроперитонеальних абсцесів, гематом або кіст

surgical_procedure

 Процедура

30225-00

Повторне введення дренажної трубки в абсцес м'яких тканин

surgical_procedure

 Процедура

30226-00

Фасціотомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30229-00

Висічення м'яза, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30235-00

Відновлення розриву м'яза, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30238-00

Відновлення фасції, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30241-00

Висічення ураженої кістки, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30244-00

Видалення шилоподібного відростку скроневої кістки

surgical_procedure

 Процедура

30253-00

Часткове висічення привушної залози

surgical_procedure

 Процедура

30255-00

Видалення піднижньощелепних проток

surgical_procedure

 Процедура

30256-00

Висічення підщелепної залози

surgical_procedure

 Процедура

30259-00

Висічення під'язикової залози

surgical_procedure

 Процедура

30262-00

Дилатація слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

30262-01

Діатермія слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

30266-00

Розріз слинної залози або слинної протоки

surgical_procedure

 Процедура

30266-01

Марсупіалізація кісти слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

30266-02

Видалення конкрементів із слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

30272-00

Часткове висічення язика

surgical_procedure

 Процедура

30278-00

Розсічення вуздечки язика

surgical_procedure

 Процедура

30278-01

Лізис спайок язика

surgical_procedure

 Процедура

30278-02

Розсічення вуздечки язика (френотомія)

surgical_procedure

 Процедура

30281-00

Розсічення вуздечки губи

surgical_procedure

 Процедура

30281-01

Розсічення вуздечки губи

surgical_procedure

 Процедура

30283-00

Висічення кісти ротової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

30286-00

Висічення бранхіогенної кісти шиї

surgical_procedure

 Процедура

30297-02

Тиреоїдектомія після попередньої хірургічної операції на щитоподібній залозі

surgical_procedure

 Процедура

30300-00

Біопсія сторожового лімфатичного вузла у пахві

surgical_procedure

 Процедура

30300-01

Біопсія сторожового лімфатичного вузла, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30317-00

Повторний діагностичний розріз лімфатичних вузлів шиї

surgical_procedure

 Процедура

30323-00

Висічення ретроперитонеального нейроендокринного ураження з дисекцією ретроперитонеального простору

surgical_procedure

 Процедура

30329-00

Висічення лімфатичного вузла в паху

surgical_procedure

 Процедура

30329-01

Висічення регіонарних лімфатичних вузлів в паху

surgical_procedure

 Процедура

30332-00

Висічення пахвового лімфатичного вузла

surgical_procedure

 Процедура

30375-01

Інша ентеростомія

surgical_procedure

 Процедура

30375-23

Ендоскопічне обстеження товстої кишки шляхом лапаротомії

surgical_procedure

 Процедура

30382-03

Черезшкірне відновлення при лікуванні зовнiшньої товстокишкової нориці

surgical_procedure

 Процедура

30409-00

Черезшкірна [закрита] біопсія печінки

surgical_procedure

 Процедура

30440-00

Черезшкірна черезпечінкова холангіографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30440-01

Черезшкірне дренування жовчовивідних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

30442-00

Холедохоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30450-00

Екстракція конкременту з жовчовивідних шляхів із застосуванням методів візуалізаційного контролю

surgical_procedure

 Процедура

30451-02

Ендоскопічна заміна біліарного стента

surgical_procedure

 Процедура

30458-00

Біопсія сфінктера Одді

surgical_procedure

 Процедура

30473-01

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

30473-02

Панендоскопія через штучну стому

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30473-04

Езофагоскопія з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

30473-06

Панендоскопія до клубової кишки з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

30473-07

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для татуювання

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30473-08

Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30475-00

Ендоскопічна дилатація стриктури шлунка

surgical_procedure

 Процедура

30475-01

Ендоскопічна дилатація при гастродуоденальній стриктурі

surgical_procedure

 Процедура

30476-02

Ендоскопічне лiгування варикозно розширених вен стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

30476-03

Ендоскопічне лiгування варикозно розширених вен шлунка

surgical_procedure

 Процедура

30476-04

Ендоскопічне введення агента в місце ураження або тканину стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

30478-00

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30478-01

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією

surgical_procedure

 Процедура

30478-02

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацiєю

surgical_procedure

 Процедура

30478-03

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією

surgical_procedure

 Процедура

30478-04

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки

surgical_procedure

 Процедура

30478-07

Ендоскопічне введення агента в уражену ділянку шлунку або дванадцятипалої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30478-08

Видалення гастростомічної трубки

surgical_procedure

 Процедура

30478-10

Езофагоскопія з видаленням стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

30478-13

Езофагоскопія з висіченням ураженої ділянки

surgical_procedure

 Процедура

30478-14

Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30478-15

Панендоскопія до клубової кишки з діатермією

surgical_procedure

 Процедура

30478-16

Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацiєю

surgical_procedure

 Процедура

30478-17

Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією

surgical_procedure

 Процедура

30478-18

Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки

surgical_procedure

 Процедура

30478-20

Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу

surgical_procedure

 Процедура

30478-21

Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу

surgical_procedure

 Процедура

30478-22

Ендоскопічна деструкція ураження або тканини стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

30479-01

Ендоскопічна лазерна терапія прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30479-02

Ендоскопічна лазерна терапія при лікуванні товстої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30481-00

Первинне введення гастростомічної трубки у рамках черезшкірної ендоскопічної гастростомії [PEG]

surgical_procedure

 Процедура

30482-00

Повторне введення гастростомічної трубки у рамках черезшкірної ендоскопічної гастростомії [PEG]

surgical_procedure

 Процедура

30484-00

Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХП)

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30484-01

Ендоскопічна ретроградна холангіографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30484-02

Ендоскопічна ретроградна панкреатографія (ЕРП)

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

30485-00

Ендоскопічна сфінктеротомія

surgical_procedure

 Процедура

30485-01

Ендоскопічна сфінктеротомія з екстракцією конкременту із загальної жовчної протоки

surgical_procedure

 Процедура

30490-01

Ендоскопічна заміна стравохідного протеза

surgical_procedure

 Процедура

30490-02

Ендоскопічне видалення стравохідного протеза

surgical_procedure

 Процедура

30491-03

Ендоскопічна заміна панкреатичного стента

surgical_procedure

 Процедура

30491-04

Ендоскопічне видалення панкреатичного стента

surgical_procedure

 Процедура

30492-01

Черезшкірна заміна біліарного стента

surgical_procedure

 Процедура

30492-02

Черезшкірне видалення біліарного стента

surgical_procedure

 Процедура

30494-00

Ендоскопічна дилатація інших частин жовчовивідних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

30495-00

Черезшкірна дилатація жовчовивідних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

30505-00

Контроль кровотечі з пептичної виразки

surgical_procedure

 Процедура

30511-07

Ендоскопічна гастропластика

surgical_procedure

 Процедура

30511-11

Лапароскопічний огляд шлункового бандажу

surgical_procedure

 Процедура

30562-05

Закриття іншої стоми товстої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30563-00

Ревізія стоми тонкої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30563-01

Ревізія стоми товстої кишки

surgical_procedure

 Процедура

30563-02

Відновлення парастомальної грижі

surgical_procedure

 Процедура

30563-03

Відновлення парастомальної грижі з переміщенням стоми

surgical_procedure

 Процедура

30568-00

Ендоскопічне обстеження тонкої кишки шляхом інтраоперативної ентеротомії

surgical_procedure

 Процедура

30569-00

Ендоскопічне обстеження тонкої кишки шляхом лапаротомії

surgical_procedure

 Процедура

30609-00

Лапароскопічне відновлення стегнової грижі, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

30609-01

Лапароскопічне відновлення стегнової грижі, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

30609-02

Лапароскопічне відновлення пахової грижі, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

30609-03

Лапароскопічне відновлення пахової грижі, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

30615-00

Відновлення невправної грижі, защемленої грижі або непрохідності кишки у грижовому мішку

surgical_procedure

 Процедура

30617-00

Відновлення пупкової грижі

surgical_procedure

 Процедура

30617-02

Відновлення грижі білої лінії живота

surgical_procedure

 Процедура

30631-00

Висічення гідроцеле

surgical_procedure

 Процедура

30635-00

Корекція варикоцеле

surgical_procedure

 Процедура

30644-00

Епідидимотомія

surgical_procedure

 Процедура

30644-01

Діагностичний розріз сім'яного канатика

surgical_procedure

 Процедура

30644-02

Лігування сім'явивідних проток

surgical_procedure

 Процедура

30644-03

Лігування сім'яного канатика

surgical_procedure

 Процедура

30644-04

Тестикулярна біопсія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

30644-05

Тестикулярна біопсія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

30644-06

Біопсія сім'яного канатика, придатку яєчка або сім'явивідної протоки

surgical_procedure

 Процедура

30644-07

Висічення ураженої ділянки яєчка

surgical_procedure

 Процедура

30644-08

Висічення ураженої ділянки сім'яного канатика або придатка яєчка

surgical_procedure

 Процедура

30644-09

Висічення сім'яного канатика

surgical_procedure

 Процедура

30644-10

Інше відновлення сім'явивідної протоки та придатка яєчка

surgical_procedure

 Процедура

30644-11

Інше відновлення сім'яного канатика та епідидиміса (придатка яєчка)

surgical_procedure

 Процедура

30644-12

Інші процедури на сім'яному канатику, придатку яєчка або сім'явивідній протоці

surgical_procedure

 Процедура

30653-00

Циркумцизія (обрізання крайньої плоті) у чоловіків

surgical_procedure

 Процедура

30663-00

Контроль кровотечі після циркумцизії (обрізання крайньої плоті) у чоловіків

surgical_procedure

 Процедура

30666-00

Усунення парафімозу

surgical_procedure

 Процедура

30676-01

Висічення пілонідального синуса кісти або абсцесу

surgical_procedure

 Процедура

30676-02

Закриті процедури при пілонідальному синусі кісти або абсцесі, не класифіковані в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

30679-00

Введення агента в пілонідальний синус або абсцес кісти

surgical_procedure

 Процедура

30688-00

Ендоскопічне ультразвукове дослідження

imaging

 Діагностичний звіт

31205-00

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини іншої локалізації

surgical_procedure

 Процедура

31205-01

Висічення виразки шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

31230-00

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини повіки

surgical_procedure

 Процедура

31230-01

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини носа

surgical_procedure

 Процедура

31230-02

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини вуха

surgical_procedure

 Процедура

31230-03

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини губи

surgical_procedure

 Процедура

31230-04

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

31230-05

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини статевих органів

surgical_procedure

 Процедура

31235-00

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини іншої ділянки голови

surgical_procedure

 Процедура

31235-01

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини шиї

surgical_procedure

 Процедура

31235-02

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини кисті

surgical_procedure

 Процедура

31235-03

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини ноги

surgical_procedure

 Процедура

31235-04

Висічення ураження шкіри та підшкірної клітковини стопи

surgical_procedure

 Процедура

31245-00

Широке висічення пахвових потових залоз

surgical_procedure

 Процедура

31245-01

Широке висічення потових залоз з сідничної борозни

surgical_procedure

 Процедура

31245-02

Широке висічення пахових потових залоз

surgical_procedure

 Процедура

31245-03

Широке висічення шкіри та підшкірної клітковини у випадку сикозу, на обличчі та шиї

surgical_procedure

 Процедура

31340-00

Висічення м'яза, кістки або хряща, на які поширюється ураження шкіри

surgical_procedure

 Процедура

31350-00

Висічення ураженої ділянки м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

31400-00

Висічення ураженої ділянки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

31412-00

Висічення рецидивуючого або персистуючого ураження парафарингеального простору шляхом цервікального доступу

surgical_procedure

 Процедура

31423-00

Висічення лімфатичного вузла шиї

surgical_procedure

 Процедура

31462-00

Введення (єюностоми)

surgical_procedure

 Процедура

31500-00

Висічення ураженої ділянки молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31500-01

Відкрита біопсія молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31548-00

Товстоголкова біопсія молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31551-00

Розріз та дренаж молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31554-00

Розріз молочних протоків молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31557-00

Висічення протоки (центральної) молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31560-00

Висічення додаткової дольки молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

31563-00

Хірургічна еверсія втягнутого соска

surgical_procedure

 Процедура

31566-00

Висічення додаткового соска

surgical_procedure

 Процедура

32023-01

Ендоскопічна заміна протеза ободової кишки

surgical_procedure

 Процедура

32023-02

Ендоскопічне видалення протеза ободової кишки

surgical_procedure

 Процедура

32023-04

Ендоскопічна заміна протезу прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

32023-05

Ендоскопічне видалення протезу прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

32039-00

Черевно-промежинна проктектомія

surgical_procedure

 Процедура

32075-01

Ригідна сигмоїдоскопія з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

32084-01

Фіброколоноскопія до печінкового згину, з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

32084-02

Фіброколоноскопія до печінкового згину з введенням барвника для татуювання

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

32087-00

Фіброколоноскопія до печінкового згину, з поліпектомією

surgical_procedure

 Процедура

32094-00

Ендоскопічна дилатація колоректальних стриктур

surgical_procedure

 Процедура

32095-00

Ендоскопічне обстеження тонкої кишки через штучну стому

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

32096-00

Повношарова біопсія прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

32111-00

Висічення слизової оболонки прямої кишки при ректальному пролапсі

surgical_procedure

 Процедура

32120-00

Накладання швів в області анального каналу при лікуванні анального/ректального пролапсу

surgical_procedure

 Процедура

32132-00

Введення склерозуючого агента для лікування геморою

surgical_procedure

 Процедура

32135-00

Лігування латексними кільцями при геморої

surgical_procedure

 Процедура

32135-01

Деструкція геморою

surgical_procedure

 Процедура

32135-02

Лігування латексними кільцями при випаданні слизової оболонки прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

32135-03

Деструкція при випаданні слизової оболонки прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

32138-00

Гемороїдектомія

surgical_procedure

 Процедура

32138-01

Лазерна гемороїдектомія

surgical_procedure

 Процедура

32142-00

Висічення анальних шкірних наростів

surgical_procedure

 Процедура

32142-01

Висічення анальних поліпів

surgical_procedure

 Процедура

32147-00

Розріз при періанальному тромбозі

surgical_procedure

 Процедура

32159-00

Висічення анальної нориці з поширенням на нижню половину механізму анального сфінктера

surgical_procedure

 Процедура

32162-00

Висічення анальної нориці з поширенням на верхню половину механізму анального сфінктера

surgical_procedure

 Процедура

32166-00

Встановлення анального сетона

surgical_procedure

 Процедура

32166-01

Налаштування анального сетона

surgical_procedure

 Процедура

32166-02

Видалення анального сетона

surgical_procedure

 Процедура

32171-00

Аноректальне обстеження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

32174-00

Дренування внутрішньоанального абсцесу

surgical_procedure

 Процедура

32174-01

Дренування періанального абсцесу

surgical_procedure

 Процедура

32174-02

Дренування ішіоректального абсцесу

surgical_procedure

 Процедура

32177-00

Видалення анальних бородавок

surgical_procedure

 Процедура

32183-00

Інтестинальна слінгова операція, що передує проведенню радіотерапії

surgical_procedure

 Процедура

32200-00

Деваскуляризація дистального м'яза

surgical_procedure

 Процедура

32206-00

Встановлення електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза

surgical_procedure

 Процедура

32210-00

Заміна електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза

surgical_procedure

 Процедура

32210-02

Видалення електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза

surgical_procedure

 Процедура

32500-01

Декілька ін'єкцій у варикозні вени

surgical_procedure

 Процедура

32520-00

Внутрішньовенозне роз'єднання вен

surgical_procedure

 Процедура

34100-00

Діагностичний розріз сонної артерії

surgical_procedure

 Процедура

34100-01

Діагностичний розріз яремної вени

surgical_procedure

 Процедура

34103-00

Діагностичний розріз підключичної артерії

surgical_procedure

 Процедура

34103-01

Діагностичний розріз пахвової артерії

surgical_procedure

 Процедура

34103-02

Діагностичний розріз клубової артерії

surgical_procedure

 Процедура

34103-03

Діагностичний розріз стегнової артерії

surgical_procedure

 Процедура

34103-04

Діагностичний розріз підколінної артерії

surgical_procedure

 Процедура

34103-05

Діагностичний розріз підключичної вени

surgical_procedure

 Процедура

34103-06

Діагностичний розріз пахвової вени

surgical_procedure

 Процедура

34103-07

Діагностичний розріз клубової вени

surgical_procedure

 Процедура

34103-08

Діагностичний розріз стегнової вени

surgical_procedure

 Процедура

34103-09

Діагностичний розріз підколінної вени

surgical_procedure

 Процедура

34106-00

Діагностичний розріз плечової артерії

surgical_procedure

 Процедура

34106-01

Діагностичний розріз променевої артерії

surgical_procedure

 Процедура

34106-02

Діагностичний розріз ліктьової артерії

surgical_procedure

 Процедура

34106-03

Діагностичний розріз великогомілкової артерії

surgical_procedure

 Процедура

34106-04

Діагностичний розріз іншої артерії

surgical_procedure

 Процедура

34106-05

Діагностичний розріз плечової вени

surgical_procedure

 Процедура

34106-06

Діагностичний розріз променевої вени

surgical_procedure

 Процедура

34106-07

Діагностичний розріз ліктьової вени

surgical_procedure

 Процедура

34106-08

Діагностичний розріз великогомілкової вени

surgical_procedure

 Процедура

34106-09

Діагностичний розріз інших вен

surgical_procedure

 Процедура

34109-00

Біопсія скроневої артерії

surgical_procedure

 Процедура

34157-00

Висічення шунта-трансплантата з шиї

surgical_procedure

 Процедура

34169-00

Висічення шунта-трансплантата з тулуба

surgical_procedure

 Процедура

34175-00

Висічення шунта-трансплантата з кінцівки

surgical_procedure

 Процедура

34500-00

Введення зовнішнього артеріовенозного шунта

surgical_procedure

 Процедура

34524-00

Катетеризація/канюляція інших артерій

surgical_procedure

 Процедура

34528-02

Введення пристрою судинного доступу

surgical_procedure

 Процедура

34530-01

Видалення артеріального катетера

surgical_procedure

 Процедура

34530-04

Видалення венозного катетера

surgical_procedure

 Процедура

34530-05

Видалення пристрою судинного доступу

surgical_procedure

 Процедура

35312-01

Відкрита атеректомія периферичних артерій

surgical_procedure

 Процедура

35315-01

Відкрита периферична лазерна ангіопластика

surgical_procedure

 Процедура

35324-00

Ангіоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

35330-00

Черезшкірне введення кава-фільтру нижньої порожнистої вени

surgical_procedure

 Процедура

35331-00

Черезшкірне видалення кава-фільтру нижньої порожнистої вени

surgical_procedure

 Процедура

35360-00

Черезшкірне видалення інтраваскулярного стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

35360-01

Відкрите видалення інтраваскулярного стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

35500-00

Гінекологічне обстеження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

35503-00

Введення внутрішньоматкового пристрою [ВМП]

surgical_procedure

 Процедура

35506-00

Заміна внутрішньоматкового пристрою [ВМП]

surgical_procedure

 Процедура

35507-00

Деструкція вагінальних бородавок

surgical_procedure

 Процедура

35507-01

Деструкція бородавок на вульві

surgical_procedure

 Процедура

35509-00

Гіменектомія

surgical_procedure

 Процедура

35513-00

Лікування кісти бартолінової залози

surgical_procedure

 Процедура

35518-00

Аспірація кісти яєчника

surgical_procedure

 Процедура

35520-00

Лікування абсцесу бартолінової залози

surgical_procedure

 Процедура

35523-00

Висічення слизової оболонки уретри у разі її розростання

surgical_procedure

 Процедура

35527-00

Каутеризація слизової оболонки уретри у разі розростання

surgical_procedure

 Процедура

35536-01

Вульвектомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

35536-02

Вульвектомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

35539-00

Лазерна деструкція ураженої ділянки вульви

surgical_procedure

 Процедура

35539-01

Лазерна деструкція ураженої ділянки піхви

surgical_procedure

 Процедура

35539-02

Лазерна деструкція ураженої ділянки шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35539-03

Біопсія піхви

surgical_procedure

 Процедура

35539-04

Вагіноскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

35554-00

Дилатація піхви

surgical_procedure

 Процедура

35557-00

Висічення ураженої ділянки піхви

surgical_procedure

 Процедура

35566-00

Висічення перегородки піхви

surgical_procedure

 Процедура

35568-00

Сакроспінальна кольпопексія

surgical_procedure

 Процедура

35570-00

Відновлення переднього відділу піхви, вагінальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

35571-00

Відновлення заднього відділу піхви, вагінальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

35572-00

Кольпотомія

surgical_procedure

 Процедура

35573-00

Відновлення переднього та заднього відділу піхви, вагінальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

35595-00

Лапароскопічне відновлення тазового дна

surgical_procedure

 Процедура

35597-01

Сакральна кольпопексія

surgical_procedure

 Процедура

35599-01

Ревізія слінгової (петльової) операції з усунення стресового нетримання, у жінок

surgical_procedure

 Процедура

35608-00

Каутеризація шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35608-01

Інша деструкція ураженої ділянки шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35608-02

Біопсія шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35611-01

Часткове висічення шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35618-00

Конічна біопсія шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35618-01

Конічна біопсія шийки матки з використанням лазера

surgical_procedure

 Процедура

35618-02

Відновлення шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35618-03

Інші процедури на шийці матки

surgical_procedure

 Процедура

35620-00

Біопсія ендометрія

surgical_procedure

 Процедура

35622-00

Ендоскопічні процедури на матці

surgical_procedure

 Процедура

35623-00

Міомектомія матки шляхом гістероскопії

surgical_procedure

 Процедура

35633-01

Поліпектомія матки шляхом гістероскопії

surgical_procedure

 Процедура

35633-02

Гістероскопія з катетеризацією труб

surgical_procedure

 Процедура

35637-07

Лапароскопічна операція з приводу розриву/перфорації кісти або абсцесу яєчника

surgical_procedure

 Процедура

35637-08

Лапароскопічний дрилінг яєчників

surgical_procedure

 Процедура

35637-10

Лапароскопічне висічення ураженої ділянки тазової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

35640-00

Дилатація і кюретаж матки [Д і К]

surgical_procedure

 Процедура

35640-01

Кюретаж матки без дилатації

surgical_procedure

 Процедура

35640-02

Дилатація шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35640-03

Аспіраційний кюретаж матки

surgical_procedure

 Процедура

35643-03

Дилатація і евакуація вмісту порожнини матки [Д і Е]

surgical_procedure

 Процедура

35646-00

Радикальна діатермія шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

35649-01

Міомектомія матки шляхом лапароскопії

surgical_procedure

 Процедура

35649-03

Міомектомія матки

surgical_procedure

 Процедура

35674-00

Ін'єкція фетотоксичних препаратів при позаматковій вагітності з ультразвуковим наведенням

surgical_procedure

 Процедура

35674-01

Ін'єкція фетотоксичних препаратів при позаматковій вагітності шляхом лапароскопії

surgical_procedure

 Процедура

35677-01

Мануальне відновлення прохідності/гідротубація фаллопієвих труб

surgical_procedure

 Процедура

35677-02

Ін'єкція фетотоксичних препаратів при позаматковій вагітності

surgical_procedure

 Процедура

35684-00

Інші лапароскопічні процедури, пов'язані з тимчасовим припиненням функціонування матки

surgical_procedure

 Процедура

35684-01

Тимчасове припинення функціонування матки

surgical_procedure

 Процедура

35688-04

Електродеструкція фаллопієвих труб

surgical_procedure

 Процедура

35694-02

Лапароскопічний сальпінголізіс

surgical_procedure

 Процедура

35694-03

Лапароскопічна сальпінгостомія

surgical_procedure

 Процедура

35703-00

Перевірка прохідності маткових труб

surgical_procedure

 Процедура

35703-01

Лікувальна гідротубація

surgical_procedure

 Процедура

35713-02

Операція з приводу розриву/перфорації кісти або абсцесу

surgical_procedure

 Процедура

35713-03

Дрилінг яєчників

surgical_procedure

 Процедура

35713-06

Часткова оофоректомія

surgical_procedure

 Процедура

35713-12

Сальпінготомія

surgical_procedure

 Процедура

35723-00

Лапароскопічний відбір матеріалу з лімфовузлів тазової або черевної порожнин для стадіювання гінекологічного злоякісного новоутворення

surgical_procedure

 Процедура

35723-01

Відбір матеріалу з лімфовузлів тазової або черевної порожнин для стадiювання гінекологічного злоякісного новоутворення

surgical_procedure

 Процедура

35723-02

Лапароскопічний відбір матеріалу з парааортального лімфовузла для

surgical_procedure

 Процедура

35723-03

Відбір матеріалу з парааортального лімфовузла для стадiювання

surgical_procedure

 Процедура

35759-00

Контроль кровотечі після гінекологічної операції, НКІР

surgical_procedure

 Процедура

36537-02

Черезшкірне дренування навколониркової зони

surgical_procedure

 Процедура

36546-00

Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія [ЕУХЛ] сечового тракту

surgical_procedure

 Процедура

36558-01

Висічення кісти нирки

surgical_procedure

 Процедура

36561-00

Закрита біопсія нирки

surgical_procedure

 Процедура

36573-00

Лапароскопічне відновлення безперервності сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

36604-00

Проведення сечовідного стента шляхом черезшкірної нефростомії з використанням інтервенційних технік

surgical_procedure

 Процедура

36605-00

Введення сечовідного стента з видаленням конкременту через нефростомічну трубку

surgical_procedure

 Процедура

36607-00

Введення сечовідного стента з балонною дилатацією через нефростомічну трубку

surgical_procedure

 Процедура

36608-00

Черезшкірна заміна сечовідного стента

surgical_procedure

 Процедура

36609-00

Ревізія кишкового сечового кондуїту

surgical_procedure

 Процедура

36609-01

Ревізія кишкового сечового резервуару

surgical_procedure

 Процедура

36609-03

Ревізія уретеростомії

surgical_procedure

 Процедура

36612-00

Лапароскопічний діагностичний розріз сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

36615-00

Лапароскопічний уретероліз

surgical_procedure

 Процедура

36624-01

Черезшкірне дренування нирки

surgical_procedure

 Процедура

36627-00

Черезшкірна нефроскопія

surgical_procedure

 Процедура

36627-01

Черезшкірна нефроскопія з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

36649-00

Заміна нефростомічної дренажної трубки

surgical_procedure

 Процедура

36650-00

Видалення пієлостомічної або нефростомічної трубки

procedure

 Процедура

36652-00

Ретроградна пієлоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36652-01

Ендоскопічна маніпуляція ниркових конкрементів

surgical_procedure

 Процедура

36652-02

Черезшкірна маніпуляція з нирковими конкрементами

surgical_procedure

 Процедура

36654-00

Ретроградна пієлоскопія з біопсією нирки

surgical_procedure

 Процедура

36654-02

Ендоскопічна екстракція ниркових конкрементів

surgical_procedure

 Процедура

36656-02

Ендоскопічна фрагментація ниркових конкрементів

surgical_procedure

 Процедура

36656-03

Ендоскопічна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів

surgical_procedure

 Процедура

36663-00

Встановлення електродів для стимуляції крижового нерва

surgical_procedure

 Процедура

36664-00

Заміна електродів крижового нерва

surgical_procedure

 Процедура

36665-00

Регулювання електродів для стимуляції крижового нерва

surgical_procedure

 Процедура

36667-00

Видалення електродів крижового нерва

surgical_procedure

 Процедура

36800-00

Катетеризація сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36800-01

Ендоскопічна заміна постійного сечового катетера

surgical_procedure

 Процедура

36800-02

Заміна цистостомічної трубки

surgical_procedure

 Процедура

36800-03

Ендоскопічне видалення постійного сечового катетера

surgical_procedure

 Процедура

36803-01

Ендоскопічна дилатація сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

36803-02

Ендоскопічні маніпуляції з конкрементами сечоводу через уретроскопію

surgical_procedure

 Процедура

36806-00

Ендоскопічна біопсія сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

36806-02

Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії

surgical_procedure

 Процедура

36809-01

Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

36811-01

Ендоскопічне введення сечівникового стента

surgical_procedure

 Процедура

36812-01

Цистоскопія через штучну стому

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36812-02

Ендоскопічне розділення спайок всередині просвіту сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36815-00

Ендоскопічна деструкція бородавок на статевому члені

surgical_procedure

 Процедура

36815-01

Ендоскопічна деструкція уретральних бородавок

surgical_procedure

 Процедура

36818-00

Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, одностороння

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36818-01

Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, двостороння

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36821-00

Ендоскопічна біопсія ниркової миски

surgical_procedure

 Процедура

36821-01

Ендоскопічне введення сечовідного стента

surgical_procedure

 Процедура

36821-03

Ендоскопічна заміна сечовідного стента

surgical_procedure

 Процедура

36824-00

Ендоскопічна катетеризація сечовода, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

36824-01

Ендоскопічна катетеризація сечовода, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

36825-00

Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

36827-00

Гідродилатація сечового міхура під ендоскопічним контролем

surgical_procedure

 Процедура

36830-00

Ендоскопічна уретральна меатотомія

surgical_procedure

 Процедура

36833-00

Ендоскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36833-01

Ендоскопічне видалення сечовідного стента

surgical_procedure

 Процедура

36836-00

Ендоскопічна біопсія сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36840-02

Ендоскопічна резекція одного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканин сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36840-03

Ендоскопічна деструкція одного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканини сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36842-00

Ендоскопічний лаваж кров'яних згустків із сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36845-04

Ендоскопічна резекція одного ураження сечового міхура > 2 см у діаметрі

surgical_procedure

 Процедура

36845-05

Ендоскопічна резекція множинних уражень сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36845-06

Ендоскопічна деструкція одного ураження сечового міхура >2 см у діаметрі

surgical_procedure

 Процедура

36845-07

Ендоскопічна деструкція множинних уражень сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36848-00

Ендоскопічна резекція уретероцеле

surgical_procedure

 Процедура

36851-00

Ендоскопічне введення агента у стінку сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36854-00

Ендоскопічний розріз шийки сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36854-01

Ендоскопічний розріз зовнішнього уретрального сфінктера

surgical_procedure

 Процедура

36854-02

Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

36854-03

Ендоскопічна резекція зовнішнього уретрального сфінктера

surgical_procedure

 Процедура

36857-00

Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу без уретроскопії

surgical_procedure

 Процедура

36860-00

Ендоскопічне обстеження кишкового кондуїту

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36860-01

Ендоскопічне обстеження кишкового резервуару

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

36863-00

Літолапаксія сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37000-00

Лапароскопічне часткове висічення сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37004-00

Лапароскопічне відновлення розриву сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37008-04

Лапароскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37008-05

Видалення стороннього тіла із сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37011-00

Черезшкірна цистотомія [цистостомія]

surgical_procedure

 Процедура

37020-00

Лапароскопічне висічення дивертикулу сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37020-01

Висічення дивертикулу сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37023-00

Лапароскопічне закриття зовнішньої міхурової нориці

surgical_procedure

 Процедура

37041-00

Черезшкірна [голкова] аспірація сечового міхура

surgical_procedure

 Процедура

37044-02

Ревізія залобкової операції з усунення стресового нетримання, у жінок

surgical_procedure

 Процедура

37044-03

Ревізія залобкової операції з усунення стресового нетримання, у чоловіків

surgical_procedure

 Процедура

37045-00

Формування утримуючого клапану

surgical_procedure

 Процедура

37053-00

Лапароскопічне розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та реанастомоз в області сечоміхурового трикутника

surgical_procedure

 Процедура

37212-00

Відкрита біопсія простати або сім'яного мiхурця

surgical_procedure

 Процедура

37212-01

Дренування абсцесу простати

surgical_procedure

 Процедура

37215-00

Ендоскопічна біопсія простати

surgical_procedure

 Процедура

37217-01

Імплантація фідуціальних маркерів (координатних міток)

procedure

 Процедура

37218-00

Пункційна біопсія простати або сім'яного мiхурця

surgical_procedure

 Процедура

37218-01

Введення агента у простату

surgical_procedure

 Процедура

37221-00

Ендоскопічне дренування абсцесу простати

surgical_procedure

 Процедура

37223-00

Введення простатичного стента/спіралі

surgical_procedure

 Процедура

37224-00

Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки простати

surgical_procedure

 Процедура

37224-03

Ендоскопічна резекція простати

surgical_procedure

 Процедура

37227-00

Імплантація аплікатора для брахітерапії, простата

surgical_procedure

 Процедура

37300-00

Проведення уретрального зонду

surgical_procedure

 Процедура

37303-00

Дилатація уретральної стриктури

surgical_procedure

 Процедура

37306-00

Відновлення дистальної ділянки уретри в області рани або розриву

surgical_procedure

 Процедура

37318-00

Ендоскопічне видалення стороннього тіла з уретри

surgical_procedure

 Процедура

37318-01

Ендоскопічна діатермія уретри

surgical_procedure

 Процедура

37318-02

Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів

surgical_procedure

 Процедура

37318-03

Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів із застосуванням лазера

surgical_procedure

 Процедура

37318-04

Ендоскопічна біопсія уретри

surgical_procedure

 Процедура

37372-00

Висічення дивертикула уретри

surgical_procedure

 Процедура

37390-01

Заміна штучного уретрального сфінктера

surgical_procedure

 Процедура

37393-01

Декомпресія при пріапізмі шляхом аспірації з кавернозного тіла

surgical_procedure

 Процедура

37402-00

Часткова ампутація статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

37408-00

Відновлення кавернозної тканини статевого члена в областірозриву

surgical_procedure

 Процедура

37408-01

Відновлення перелому, включно з кавернозною тканиною пеніса

surgical_procedure

 Процедура

37411-00

Відновлення статевого члена у разі авульсії (відриву)

surgical_procedure

 Процедура

37415-00

Введення агента у статевий член

surgical_procedure

 Процедура

37417-00

Корекція викривлення статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

37418-00

Корекція викривлення статевого члена з мобілізацією уретри

surgical_procedure

 Процедура

37426-00

Введення пристрою штучної ерекції, ненадувного типу

surgical_procedure

 Процедура

37426-01

Введення пристрою штучної ерекції, надувного типу

surgical_procedure

 Процедура

37432-00

Часткова ревізія пристрою штучної ерекції

surgical_procedure

 Процедура

37438-00

Часткове висічення мошонки

surgical_procedure

 Процедура

37601-00

Висічення сперматоцеле, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

37601-01

Висічення сперматоцеле, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

37601-02

Висічення епідидимальної кісти, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

37601-03

Висічення епідидимальної кісти, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

37604-00

Дослідження вмісту мошонки, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

37604-01

Дослідження вмісту мошонки, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

37604-02

Діагностичне дослідження вмісту мошонки з біопсією, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

37604-03

Діагностичне дослідження вмісту мошонки з біопсією, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

37604-06

Розріз яєчка

surgical_procedure

 Процедура

37604-09

Лапароскопічна фіксація яєчка, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37604-13

Лапароскопічна повторна фіксація яєчок, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37604-15

Лапароскопічна повторна фіксація яєчок, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

37604-17

Черезшкірна аспірація або дренування мошонки або вагінальної оболонки

surgical_procedure

 Процедура

37604-18

Черезшкірна біопсія мошонки або вагінальної оболонки

surgical_procedure

 Процедура

37605-00

Черезшкiрна аспірація придатка яєчка

surgical_procedure

 Процедура

37605-01

Черезшкiрна аспірація яєчка

surgical_procedure

 Процедура

37606-00

Аспірація сперми з придатка яєчка

surgical_procedure

 Процедура

37606-01

Аспірація сперми з яєчок

surgical_procedure

 Процедура

37613-00

Епідидимектомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37613-01

Епідидимектомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

37619-00

Вазовазостомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37619-01

Вазовазостомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

37619-02

Вазоепідидимостомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37619-03

Вазоепідидимостомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

37623-00

Вазотомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37623-01

Вазотомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

37623-02

Вазектомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

37623-03

Вазектомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

37800-00

Висічення відкритого сечового протоку

surgical_procedure

 Процедура

37812-00

Діагностичний розріз паху при наявності яєчка, що не пальпується

surgical_procedure

 Процедура

37842-00

Епіспадія, вторинна корекція

surgical_procedure

 Процедура

37854-00

Ендоскопічна деструкція клапану уретри

surgical_procedure

 Процедура

38200-00

Правостороння катетеризація серця

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38203-00

Лівостороння катетеризація серця

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38206-00

Право- і лівостороння катетеризація серця

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38209-00

Електрофізіологічне дослідження серця, ≤ 3 катетерів

surgical_procedure

 Процедура

38212-00

Електрофізіологічне дослідження серця, ≥ 4 катетерів

surgical_procedure

 Процедура

38213-00

Електрофізіологічне дослідження серця для подальшої перевірки кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38215-00

Коронароангіографія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38241-00

Вимірювання кровотоку коронарної артерії

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38256-00

Введення тимчасового трансвенозного електрода в передсердя

surgical_procedure

 Процедура

38256-01

Введення тимчасового трансвенозного електрода в шлуночок

surgical_procedure

 Процедура

38275-00

Біопсія міокарда шляхом катетеризації серця

surgical_procedure

 Процедура

38285-00

Введення імплантованого підшкірно контролюючого приладу

surgical_procedure

 Процедура

38286-00

Видалення імплантованого підшкірно контролюючого приладу

surgical_procedure

 Процедура

38287-01

Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових провідних шляхів, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

38287-02

Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових провідних шляхів із залученням лівого передсердя

surgical_procedure

 Процедура

38287-03

Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

38287-04

Відкрита абляція аритмогенного вогнища або провідного шляху із залученням лівого передсердя

surgical_procedure

 Процедура

38290-01

Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових провідних шляхів із залученням обох передсердь

surgical_procedure

 Процедура

38290-02

Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових провідних шляхів із залученням обох передсердь

surgical_procedure

 Процедура

38350-00

Введення постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора в іншу(-і) камеру(-и) серця

surgical_procedure

 Процедура

38350-01

Заміна постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора для іншої камери (або інших камер) серця

surgical_procedure

 Процедура

38350-02

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора з іншої (-их) камери(-) серця

surgical_procedure

 Процедура

38350-03

Заміна постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора для іншої камери (або інших камер) серця

surgical_procedure

 Процедура

38350-04

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора з іншої (-их) камери (-) серця

surgical_procedure

 Процедура

38353-00

Введення генератора кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

38353-01

Заміна генератора кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

38353-02

Видалення генератора кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

38358-00

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора з іншої камери (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення електродів

surgical_procedure

 Процедура

38358-01

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора з лівого шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів

surgical_procedure

 Процедура

38358-02

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора з лівого шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів

surgical_procedure

 Процедура

38358-03

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора з іншої камери (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення електродів

surgical_procedure

 Процедура

38362-00

Черезшкірне введення внутрішньоаортальної балонної помпи

surgical_procedure

 Процедура

38368-00

Введення постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора в лівий шлуночок

surgical_procedure

 Процедура

38368-01

Заміна постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора для лівого шлуночка

surgical_procedure

 Процедура

38368-02

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіостимулятора з лівого шлуночка

surgical_procedure

 Процедура

38368-03

Заміна постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора для лівого шлуночка

surgical_procedure

 Процедура

38368-04

Видалення постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора з лівого шлуночка

surgical_procedure

 Процедура

38390-00

Введення пластин кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38390-01

Введення постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора в лівий шлуночок

surgical_procedure

 Процедура

38390-02

Введення постійного трансвенозного електрода кардіодефібрилятора в іншу(-і) камеру(-и) серця

surgical_procedure

 Процедура

38390-03

Заміна пластин кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38390-04

Видалення пластин кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38393-00

Введення генератора кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38393-01

Заміна генератора кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38418-01

Біопсія плеври

surgical_procedure

 Процедура

38418-03

Біопсія міокарда

surgical_procedure

 Процедура

38421-00

Ендоскопічна декортикація легені

surgical_procedure

 Процедура

38436-00

Торакоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38448-01

Медіастиноскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

38450-02

Біопсія перикарда, трансторакальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

38450-03

Біопсія перикарда, доступ під мечоподібним відростком

surgical_procedure

 Процедура

38456-22

Заміна тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

38456-23

Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу під мечоподібним відростком

surgical_procedure

 Процедура

38456-24

Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38456-29

Заміна тимчасового епікардіального електрода кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

38456-30

Заміна постійного епікардіального електрода кардіодефібрилятора шляхом доступу під мечоподібним відростком

surgical_procedure

 Процедура

38456-31

Заміна постійного епікардіального електрода кардіодефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38456-33

Видалення постійного епікардіального електрода кардіодефібрилятора шляхом доступу під мечоподібним відростком

surgical_procedure

 Процедура

38456-36

Інші ендоскопічні процедури на легені або плеврі

surgical_procedure

 Процедура

38470-00

Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38470-01

Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38473-00

Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора з доступом під мечоподібним відростком

surgical_procedure

 Процедура

38473-01

Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора з доступом під мечоподібним відростком

surgical_procedure

 Процедура

38481-00

Відновлення аортального клапана, ≥ 2 стулок

surgical_procedure

 Процедура

38483-00

Декальцифікація стулок аортального клапана

surgical_procedure

 Процедура

38518-00

Абляція шлуночкового м'яза

surgical_procedure

 Процедура

38609-00

Введення внутрішньоаортальної балонної помпи шляхом артеріотомії

surgical_procedure

 Процедура

38612-00

Видалення внутрішньоаортальної балонної помпи

surgical_procedure

 Процедура

38615-01

Введення правошлуночкового допоміжного пристрою

surgical_procedure

 Процедура

38621-01

Видалення правошлуночкового допоміжного пристрою

surgical_procedure

 Процедура

38627-00

Корекція положення канюлі шлуночкового допоміжного пристрою

surgical_procedure

 Процедура

38654-00

Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38654-01

Заміна постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38654-03

Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіодефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38654-04

Заміна постійного лівошлуночкового електрода кардіодефібрилятора шляхом торакотомії або стернотомії

surgical_procedure

 Процедура

38715-00

Звуження просвіту легеневої артерії

surgical_procedure

 Процедура

38748-00

Шлуночкова септектомія

surgical_procedure

 Процедура

38748-01

Черезшкірна транслюмінальна септальна міокардіальна абляція

surgical_procedure

 Процедура

38754-00

Операція створення внутрішньошлуночкової перегородки

surgical_procedure

 Процедура

38760-00

Заміна екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою артерією

surgical_procedure

 Процедура

38760-01

Заміна екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою

surgical_procedure

 Процедура

38760-02

Заміна екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою артерією

surgical_procedure

 Процедура

38800-00

Діагностичний торакоцентез

surgical_procedure

 Процедура

38803-00

Лікувальний торакоцентез

surgical_procedure

 Процедура

38806-00

Введення міжреберного катетера для дренування

surgical_procedure

 Процедура

39000-00

Люмбальна пункція

procedure

 Процедура

39006-00

Вентрикулярна пункція

surgical_procedure

 Процедура

39015-01

Введення вентрикулярного резервуара

surgical_procedure

 Процедура

39015-02

Введення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ), з моніторингом

surgical_procedure

 Процедура

39118-00

Черезшкірна радіочастотна нейротомія для денервації фасеткового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

39118-01

Черезшкірна нейротомія для денервації фасеткового суглоба за допомогою кріозонда

surgical_procedure

 Процедура

39125-00

Введення або заміна спінального катетера

surgical_procedure

 Процедура

39125-01

Ревізія спінального катетера

surgical_procedure

 Процедура

39126-00

Ревізія імплантованого пристрою для спінальної інфузії або помпи

surgical_procedure

 Процедура

39127-00

Введення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або помпи

surgical_procedure

 Процедура

39130-00

Черезшкірне введення епідуральних електродів

surgical_procedure

 Процедура

39131-01

Регулювання електродів інших периферичних нервів

surgical_procedure

 Процедура

39131-02

Тестування імплантованого нейростимулятора

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

39133-01

Видалення спінального катетера

surgical_procedure

 Процедура

39134-01

Введення імплантованого підшкірно нейростимулятора

surgical_procedure

 Процедура

39137-00

Заміна епідуральних електродів

surgical_procedure

 Процедура

39137-01

Заміна електродів інших периферичних нервів

surgical_procedure

 Процедура

39138-00

Встановлення електродів інших периферичних нервів

surgical_procedure

 Процедура

39139-00

Введення епідуральних електродів шляхом ламінектомії

surgical_procedure

 Процедура

39323-00

Інша черезшкірна радіочастотна нейротомія

surgical_procedure

 Процедура

39323-01

Інша черезшкірна нейротомія за допомогою кріозонда

surgical_procedure

 Процедура

39324-01

Відкрита нейротомія поверхневого периферичного нерва

surgical_procedure

 Процедура

39324-02

Видалення ураженої ділянки поверхневого периферичного нерва

surgical_procedure

 Процедура

39331-00

Ендоскопічне вивільнення зап'ястного каналу

surgical_procedure

 Процедура

39331-01

Вивільнення зап'ястного каналу

surgical_procedure

 Процедура

39606-00

Підняття при закритому переломі черепа

surgical_procedure

 Процедура

39609-00

Хірургічна обробка складного перелому черепа

surgical_procedure

 Процедура

39609-01

Підняття при складному переломі черепа

surgical_procedure

 Процедура

39612-00

Підняття при складному переломі черепа з відновленням твердої мозкової оболонки та головного мозку

surgical_procedure

 Процедура

39658-00

Висічення ураженої ділянки схилу черепа

surgical_procedure

 Процедура

39660-02

Висічення ураження кавернозної пазухи

surgical_procedure

 Процедура

39662-02

Висічення ураження великого отвору

surgical_procedure

 Процедура

39703-00

Біопсія головного мозку через трепанаційні отвори

surgical_procedure

 Процедура

39703-03

Аспірація кісти головного мозку

surgical_procedure

 Процедура

39706-00

Біопсія головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії

surgical_procedure

 Процедура

39712-03

Видалення внутрішньошлуночкового ураження

surgical_procedure

 Процедура

40009-00

Ревізія вентрикулярного шунта

surgical_procedure

 Процедура

40009-01

Ревізія цистернального шунта

surgical_procedure

 Процедура

40009-02

Ревізія спінального шунта

surgical_procedure

 Процедура

40009-03

Видалення вентрикулярного шунта

surgical_procedure

 Процедура

40009-04

Видалення цистернального шунта

surgical_procedure

 Процедура

40009-05

Видалення спінального шунта

surgical_procedure

 Процедура

40012-00

Ендоскопічна вентрикулостомія третього шлуночка

surgical_procedure

 Процедура

40015-00

Підскронева декомпресія

surgical_procedure

 Процедура

40330-00

Декомпресія корінців спинномозкових нервів

surgical_procedure

 Процедура

40351-00

Передня декомпресія попереково-грудного відділу спинного мозку

surgical_procedure

 Процедура

40703-00

Кортикектомія головного мозку

surgical_procedure

 Процедура

40709-00

Введення внутрішньочерепного електрода через трепанаційні отвори

surgical_procedure

 Процедура

40709-02

Коригування внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори

surgical_procedure

 Процедура

40712-00

Введення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії

surgical_procedure

 Процедура

40712-02

Коригування внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії

surgical_procedure

 Процедура

40903-00

Нейроендоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

40903-01

Біопсія головного мозку за допомогою нейроендоскопії

surgical_procedure

 Процедура

41500-00

Видалення стороннього тіла зі слухового каналу без розрізу

surgical_procedure

 Процедура

41503-00

Видалення стороннього тіла зі слухового каналу через розріз

surgical_procedure

 Процедура

41506-00

Висічення вушного поліпа, зовнішнє вухо

surgical_procedure

 Процедура

41518-00

Видалення екзостоза з зовнішнього слухового проходу

surgical_procedure

 Процедура

41521-00

Корекція стенозу слухового каналу

surgical_procedure

 Процедура

41521-01

Корекція стенозу слухового каналу за допомогою шкірного трансплантата

surgical_procedure

 Процедура

41527-00

Мірингопластика, трансканальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

41530-00

Мірингопластика, завушний або внутрішньовушний доступ

surgical_procedure

 Процедура

41533-00

Атикотомія

surgical_procedure

 Процедура

41533-01

Мірингопластика з атикотомією

surgical_procedure

 Процедура

41533-02

Інше розрізання середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41536-00

Атикотомія з реконструкцією кісткового дефекту

surgical_procedure

 Процедура

41536-01

Атикотомія з реконструкцією кісткового дефекту та мірингопластикою

surgical_procedure

 Процедура

41539-00

Відновлення ланцюга кісточок середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41542-00

Мірингопластика з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41548-00

Видалення мастоїдної порожнини

surgical_procedure

 Процедура

41557-02

Імплантація електромагнітного слухового апарату

surgical_procedure

 Процедура

41557-03

Розріз соскоподібного відростку

surgical_procedure

 Процедура

41566-00

Ревізія мастоїдектомії без порушення цілісності стінки

surgical_procedure

 Процедура

41566-01

Ревізія модифікованої радикальної мастоїдектомії

surgical_procedure

 Процедура

41566-02

Ревізія радикальної мастоїдектомії

surgical_procedure

 Процедура

41572-00

Лабіринтотомія

surgical_procedure

 Процедура

41581-00

Видалення ураження з залученням підскроневої ямки

surgical_procedure

 Процедура

41590-00

Декомпресія ендолімфатичного мішка

surgical_procedure

 Процедура

41590-01

Декомпресія ендолімфатичного мішка з шунтуванням

surgical_procedure

 Процедура

41599-00

Діагностичне обстеження внутрішнього слухового проходу з декомпресією черепного нерва

surgical_procedure

 Процедура

41608-00

Стапедектомія

surgical_procedure

 Процедура

41608-01

Стапедотомія

surgical_procedure

 Процедура

41614-02

Відновлення вікна завитка

surgical_procedure

 Процедура

41615-00

Загоєння вікна присінка

surgical_procedure

 Процедура

41617-01

Видалення протеза завитка

surgical_procedure

 Процедура

41620-00

Видалення ураження гломуса, транстимпанічний доступ

surgical_procedure

 Процедура

41623-00

Видалення ураження гломуса, трансмастоїдний доступ, з мастоїдектомією

surgical_procedure

 Процедура

41626-00

Міринготомія, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

41626-01

Міринготомія, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

41629-00

Діагностичне обстеження середнього вуха

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

41632-00

Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

41632-01

Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

41635-00

Висічення ураження середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41635-01

Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою

surgical_procedure

 Процедура

41638-00

Висічення ураження середнього вуха з реконструкцією ланцюга кісточок середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41638-01

Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою та реконструкцією ланцюга кісточок середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41641-00

Каутеризація перфорованої барабанної перетинки

surgical_procedure

 Процедура

41644-00

Висічення краю перфорованої барабанної перетинки

surgical_procedure

 Процедура

41644-01

Інше висічення середнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

41647-00

Санітарна обробка вуха, однобічна

procedure

 Процедура

41647-01

Санітарна обробка вуха, двобічна

procedure

 Процедура

41653-00

Обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41653-01

Інші діагностичні процедури на носі

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41656-00

Задня тампонада і/або каутеризація для зупинки носової кровотечі

surgical_procedure

 Процедура

41659-00

Видалення стороннього тіла з носової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

41668-00

Видалення носового поліпа

surgical_procedure

 Процедура

41671-00

Підслизова резекція носової перегородки

surgical_procedure

 Процедура

41674-00

Каутеризація або діатермія носових раковин

surgical_procedure

 Процедура

41674-01

Каутеризація або діатермія носової перегородки

surgical_procedure

 Процедура

41674-02

Каутеризація або діатермія глотки

surgical_procedure

 Процедура

41677-00

Передня тампонада і/або каутеризація для зупинки носової кровотечі

surgical_procedure

 Процедура

41680-00

Зупинка носової кровотечі шляхом кріотерапії

surgical_procedure

 Процедура

41683-00

Розділення спайок у носі

surgical_procedure

 Процедура

41683-01

Розділення спайок у носі з введенням стента

surgical_procedure

 Процедура

41689-00

Часткова конхектомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

41689-01

Часткова конхектомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

41689-02

Тотальна конхектомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

41692-00

Підслизова резекція носової раковини, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

41692-01

Підслизова резекція носової раковини, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

41695-00

Конхектомія шляхом кріотерапії

surgical_procedure

 Процедура

41701-00

Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через прокол

surgical_procedure

 Процедура

41704-00

Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через природний отвір

surgical_procedure

 Процедура

41716-00

Інтраназальне видалення чужорідного тіла з гайморової пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41716-01

Інтраназальна максилярна антростомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

41716-02

Інтраназальна максилярна антростомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

41716-03

Інтраназальне видалення поліпу з гайморової пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41716-04

Інші інтраназальні втручання на верхньощелепній пазусі

surgical_procedure

 Процедура

41716-06

Висічення ураженої ділянки верхньощелепної (гайморової) пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41719-00

Дренування верхньощелепної (гайморової) пазухи через зубну альвеолу

surgical_procedure

 Процедура

41728-00

Латеральна ринотомія з видаленням ураженої ділянки всередині носової

surgical_procedure

 Процедура

41729-00

Висічення дермоїдної кісти носа з поширенням всередині носової

surgical_procedure

 Процедура

41731-00

Етмоїдектомія, через лобово-носовий канал

surgical_procedure

 Процедура

41737-00

Інші інтраназальні втручання на лобовій пазусі

surgical_procedure

 Процедура

41737-01

Інші інтраназальні втручання на решітчастій пазусі

surgical_procedure

 Процедура

41737-02

Етмоїдектомія, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

41737-03

Етмоїдектомія, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

41737-04

Етмоїдотомія

surgical_procedure

 Процедура

41737-05

Інтраназальне видалення поліпу з лобної пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41737-06

Інтраназальне видалення поліпу з решітчастої пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41737-07

Біопсія лобної пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41737-08

Біопсія решітчастої пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41740-00

Катетеризація лобної пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41749-00

Зовнішня процедура у решітчастій пазусі

surgical_procedure

 Процедура

41752-00

Інші інтраназальні втручання на клиноподібній пазусі

surgical_procedure

 Процедура

41752-03

Інтраназальне видалення поліпу з клиноподібної пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41752-04

Біопсія клиноподібної пазухи

surgical_procedure

 Процедура

41755-00

Катетеризація слухової труби

surgical_procedure

 Процедура

41761-00

Обстеження носової порожнини і/або носоглоткового простору з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

41764-04

Трахеоскопія через штучну стому

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

41767-00

Видалення ураженої ділянки носоглотки

surgical_procedure

 Процедура

41770-00

Видалення глоткової кишені

surgical_procedure

 Процедура

41773-00

Ендоскопічна резекція глоткової кишені

surgical_procedure

 Процедура

41779-00

Фаринготомія

surgical_procedure

 Процедура

41787-02

Ревізійна увулектомія

surgical_procedure

 Процедура

41789-00

Тонзилектомія без аденоїдектомії

surgical_procedure

 Процедура

41789-01

Тонзилектомія з аденоїдектомією

surgical_procedure

 Процедура

41797-00

Зупинка кровотечі після проведення тонзилектомії і аденоїдектомії

surgical_procedure

 Процедура

41801-00

Аденоїдектомія без тонзилектомії

surgical_procedure

 Процедура

41804-00

Видалення язикового мигдалика

surgical_procedure

 Процедура

41804-01

Видалення бічних валиків глотки

surgical_procedure

 Процедура

41810-00

Увулотомія

surgical_procedure

 Процедура

41810-01

Увулектомія

surgical_procedure

 Процедура

41813-00

Видалення валекулярної кісти

surgical_procedure

 Процедура

41813-01

Видалення кісти глотки

surgical_procedure

 Процедура

41819-00

Інша ендоскопічна дилатація стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

41822-00

Ригідна езофагоскопія з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

41825-00

Ригідна езофагоскопія з видаленням стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

41828-00

Дилатація стравоходу без ендоскопії

surgical_procedure

 Процедура

41831-00

Ендоскопічна пневматична дилатація стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

41832-00

Ендоскопічна балонна дилатація стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

41837-00

Геміларингектомія

surgical_procedure

 Процедура

41861-00

Мікроларингоскопія з лазерним видаленням ураженої ділянки

surgical_procedure

 Процедура

41864-00

Мікроларингоскопія з видаленням ураженої ділянки

surgical_procedure

 Процедура

41867-00

Мікроларингоскопія з арітеноїдектомією

surgical_procedure

 Процедура

41868-00

Розсічення мембрани гортані із застосуванням мікроларингоскопії

surgical_procedure

 Процедура

41870-01

Введення агента в гортань або в голосові зв'язки

surgical_procedure

 Процедура

41879-01

Накладання швів на розрив трахеї

surgical_procedure

 Процедура

41881-00

Відкрита трахеостомія, тимчасова

surgical_procedure

 Процедура

41881-02

Ревізія трахеостомії

surgical_procedure

 Процедура

41886-00

Видалення стороннього тіла з трахеї

surgical_procedure

 Процедура

41886-01

Видалення ларингеального стента

surgical_procedure

 Процедура

41886-02

Видалення трахеального стента

surgical_procedure

 Процедура

41895-02

Ендоскопічне видалення стороннього тіла з бронхів

surgical_procedure

 Процедура

41898-02

Ендоскопічний бронхоальвеолярний лаваж [БАЛ]

surgical_procedure

 Процедура

41898-04

Ендоскопічна [пункційна] біопсія бронхів

surgical_procedure

 Процедура

41905-00

Введення трахеального стента

surgical_procedure

 Процедура

41905-01

Заміна трахеального стента

surgical_procedure

 Процедура

41905-02

Введення ларингеального стента

surgical_procedure

 Процедура

41905-06

Ендоскопічне введення бронхіального пристрою

surgical_procedure

 Процедура

41905-07

Ендоскопічна заміна бронхіального пристрою

surgical_procedure

 Процедура

41905-08

Ендоскопічне видалення бронхіального пристрою

surgical_procedure

 Процедура

41907-00

Введення назальної септальної кнопки

surgical_procedure

 Процедура

42503-00

Офтальмологічне обстеження

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

42506-00

Енуклеація очного яблука без імплантації

surgical_procedure

 Процедура

42509-00

Енуклеація очного яблука з установленням імплантату

surgical_procedure

 Процедура

42512-00

Евісцерація очного яблука без імплантації

surgical_procedure

 Процедура

42515-00

Евісцерація очного яблука з установленням імплантата

surgical_procedure

 Процедура

42518-04

Видалення імплантату з порожньої очної ямки

surgical_procedure

 Процедура

42527-00

Ревізія порожньої очної ямки або очної орбіти

surgical_procedure

 Процедура

42530-00

Діагностична орбітотомія, що вимагає видалення та заміни кістки

surgical_procedure

 Процедура

42530-01

Діагностична орбітотомія з біопсією, що вимагає видалення та заміни кістки

surgical_procedure

 Процедура

42530-02

Загоєння рани очної ямки

surgical_procedure

 Процедура

42533-00

Діаностична орбітотомія

surgical_procedure

 Процедура

42533-01

Діагностична орбітотомія з біопсією

surgical_procedure

 Процедура

42536-00

Екзентерація очної ямки

surgical_procedure

 Процедура

42536-01

Екзентерація очної ямки з трансплантацією шкіри

surgical_procedure

 Процедура

42536-02

Екзентерація очної ямки з трансплантацією скроневого м'яза

surgical_procedure

 Процедура

42536-03

Екзентерація очної ямки з трансплантацією шкіри та скроневого м'яза

surgical_procedure

 Процедура

42536-04

Екзентерація очної ямки з видаленням прилеглих структур

surgical_procedure

 Процедура

42536-05

Екзентерація очної ямки з терапевтичним видаленням виличної кістки

surgical_procedure

 Процедура

42539-00

Діагностична орбітотомія з висіченням ураження, що вимагає видалення та заміни кістки

surgical_procedure

 Процедура

42539-01

Діагностична орбітотомія з видаленням стороннього тіла, що вимагає видалення та заміни кістки

surgical_procedure

 Процедура

42542-00

Діагностична орбітотомія, передня частина, з висіченням ураження

surgical_procedure

 Процедура

42542-01

Діагностична орбітотомія, передня частина, з видаленням стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

42543-00

Діагностична орбітотомія, ретробульбарна частина, з висіченням ураження

surgical_procedure

 Процедура

42543-01

Діагностична орбітотомія, ретробульбарна частина, з видаленням стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

42545-00

Орбітотомія для декомпресії очної ямки за допомогою фенестрації не менше, ніж 2 стінок

surgical_procedure

 Процедура

42545-01

Орбітотомія для декомпресії очної ямки за допомогою видалення внутрішньоорбітального (перибульбарного) (ретробульбарного) жиру

surgical_procedure

 Процедура

42548-00

Розріз оболонок зорового нерва

surgical_procedure

 Процедура

42551-00

Відновлення наскрізної рани очного яблука зі зшиванням розриву рогівки

surgical_procedure

 Процедура

42551-01

Відновлення наскрізної рани очного яблука зі зшиванням розриву склери

surgical_procedure

 Процедура

42551-02

Відновлення наскрізної рани очного яблука зі зшиванням розривів рогівки та склери

surgical_procedure

 Процедура

42554-00

Відновлення наскрізної рани очного яблука, що охоплює судинну тканину

surgical_procedure

 Процедура

42557-00

Відновлення наскрізної рани очного яблука, що охоплює кришталик або склоподібне тіло

surgical_procedure

 Процедура

42563-00

Видалення стороннього тіла з переднього сегмента ока

surgical_procedure

 Процедура

42569-00

Видалення стороннього тіла з заднього сегмента ока

surgical_procedure

 Процедура

42572-00

Дренування абсцесу очної ямки

surgical_procedure

 Процедура

42572-01

Дренування кісти очної ямки

surgical_procedure

 Процедура

42573-00

Висічення дермоїда периорбітальної ділянки, від передньої частини до орбітальної перетинки

surgical_procedure

 Процедура

42574-00

Висічення дермоїда периорбітальної ділянки, від задньої частини до орбітальної перетинки

surgical_procedure

 Процедура

42575-00

Висічення кісти тарзальної пластини

surgical_procedure

 Процедура

42581-00

Каутеризація ектропіона

surgical_procedure

 Процедура

42581-01

Каутеризація ентропіона

surgical_procedure

 Процедура

42584-00

Тарзорафія

surgical_procedure

 Процедура

42587-00

Корекція трихіазу за допомогою кріотерапії, 1 око

surgical_procedure

 Процедура

42587-01

Корекція трихіазу за допомогою кріотерапії, обидва ока

surgical_procedure

 Процедура

42587-02

Лазерна корекція трихіазу, 1 око

surgical_procedure

 Процедура

42587-03

Лазерна корекція трихіазу, обидва ока

surgical_procedure

 Процедура

42587-04

Електролізна корекція трихіазу, 1 око

surgical_procedure

 Процедура

42587-05

Електролізна корекція трихіазу, обидва ока

surgical_procedure

 Процедура

42590-00

Латеральна кантопластика

surgical_procedure

 Процедура

42590-01

Медіальна кантопластика

surgical_procedure

 Процедура

42593-00

Висічення сльозної залози

surgical_procedure

 Процедура

42593-01

Розріз сльозної залози

surgical_procedure

 Процедура

42596-00

Розріз сльозного мішка

surgical_procedure

 Процедура

42596-01

Висічення сльозного мішка

surgical_procedure

 Процедура

42596-03

Інший розріз сльозних проток

surgical_procedure

 Процедура

42599-00

Закрита процедура для визначення прохідності системи сльозних канальців, 1 око

surgical_procedure

 Процедура

42599-01

Закрита процедура для визначення прохідності системи сльозних канальців, обидва ока

surgical_procedure

 Процедура

42602-00

Відкрита процедура для визначення прохідності системи сльозних канальців, 1 око

surgical_procedure

 Процедура

42602-01

Відкрита процедура для визначення прохідності системи сльозних канальців, обидва ока

surgical_procedure

 Процедура

42605-00

Відновлення сльозного канальця

surgical_procedure

 Процедура

42605-01

Висічення сльозних проток

surgical_procedure

 Процедура

42608-00

Введення іншої носо-сльозної трубки/стента в сльозний/кон'юнктивальний мішок з метою дренування

surgical_procedure

 Процедура

42608-01

Введення скляної (пірексової) носо-сльозної трубки/стента в сльозний/кон'юнктивальний мішок з метою дренування

surgical_procedure

 Процедура

42614-00

Заміна носо-сльозної трубки, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

42614-01

Зондування сльозних проток, однобічне

surgical_procedure

 Процедура

42614-02

Видалення носо-сльозної трубки, однобічне

surgical_procedure

 Процедура

42615-00

Заміна носо-сльозної трубки, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

42615-01

Зондування сльозних проток, двобічне

surgical_procedure

 Процедура

42615-02

Видалення носо-сльозної трубки, двобічне

surgical_procedure

 Процедура

42617-00

Розріз сльозної точки

surgical_procedure

 Процедура

42620-00

Оклюзія сльозної точки пробкою

surgical_procedure

 Процедура

42622-00

Оклюзія сльозної точки припаленням

surgical_procedure

 Процедура

42623-00

Дакріоцисториностомія [ДЦР]

surgical_procedure

 Процедура

42629-00

Кон'юнктиводакріоцисториностомія [КДЦР]

surgical_procedure

 Процедура

42632-01

Розріз на кон'юнктиві

surgical_procedure

 Процедура

42632-02

Відновлення розриву кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

42635-00

Виправлення перфорації рогівки за допомогою заклеювання

surgical_procedure

 Процедура

42638-00

Кон'юнктивальний клапоть на рогівці

surgical_procedure

 Процедура

42644-02

Видалення заглибленого стороннього тіла зі склери

surgical_procedure

 Процедура

42644-03

Видалення заглибленого стороннього тіла з кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

42644-04

Видалення з рогівки заглибленого стороннього тіла

surgical_procedure

 Процедура

42644-05

Розріз склери

surgical_procedure

 Процедура

42647-00

Неповна кератотомія

surgical_procedure

 Процедура

42650-00

Деепіталізація рогівки

surgical_procedure

 Процедура

42668-00

Видалення швів рогівки

surgical_procedure

 Процедура

42672-00

Розріз рогівки

surgical_procedure

 Процедура

42677-00

Каутеризація кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

42680-00

Кріотерапія кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

42683-00

Висічення ураження або тканини кон'юнктиви

surgical_procedure

 Процедура

42686-00

Висічення птеригія

surgical_procedure

 Процедура

42689-00

Висічення пінгвекули

surgical_procedure

 Процедура

42692-00

Висічення ураженої ділянки лімбу

surgical_procedure

 Процедура

42695-00

Висічення ураженої ділянки лімбу шляхом кератектомії або склеректомії

surgical_procedure

 Процедура

42698-05

Інша екстракція кришталика

surgical_procedure

 Процедура

42698-06

Інтракапсулярна екстракція кришталика ока

surgical_procedure

 Процедура

42698-07

Факоемульсифікація кришталика ока

surgical_procedure

 Процедура

42698-08

Інша екстракапсулярна екстракція кришталика ока

surgical_procedure

 Процедура

42701-00

Введення інтраокулярної лінзи

surgical_procedure

 Процедура

42703-00

Введення інтраокулярної лінзи в задню камеру ока або пришивання до райдужки і склери

surgical_procedure

 Процедура

42704-00

Видалення інтраокулярної лінзи

surgical_procedure

 Процедура

42704-01

Репозиція інтраокулярної лінзи

surgical_procedure

 Процедура

42707-00

Заміна інтраокулярної лінзи

surgical_procedure

 Процедура

42710-00

Заміна інтраокулярної лінзи шляхом введення у задню камеру ока та пришиванням до райдужки або склери

surgical_procedure

 Процедура

42719-01

Видалення склоподібного тіла, лімбальний доступ

surgical_procedure

 Процедура

42725-00

Видалення склоподібного тіла, методика через пласку частину війкового тіла

surgical_procedure

 Процедура

42731-01

Екстракція кришталика з видаленням склоподібного тіла

surgical_procedure

 Процедура

42734-01

Капсулотомія кришталика

surgical_procedure

 Процедура

42740-00

Аспірація водянистої вологи

surgical_procedure

 Процедура

42740-01

Аспірація склоподібного тіла

surgical_procedure

 Процедура

42740-02

Введення лікувального засобу в передню камеру

surgical_procedure

 Процедура

42740-03

Введення лікарського засобу в задню камеру ока

surgical_procedure

 Процедура

42746-04

Трабекулектомія

surgical_procedure

 Процедура

42746-05

Інші процедури фільтрації (фістулізації) при глаукомі, не класифіковані в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

42749-00

Ревізія процедури фістулізації склери

surgical_procedure

 Процедура

42752-00

Введення водного шунта

surgical_procedure

 Процедура

42755-00

Видалення водного шунта

surgical_procedure

 Процедура

42758-00

Гоніотомія

surgical_procedure

 Процедура

42761-00

Розділення синехій або рогівково-вітреальних рубців

surgical_procedure

 Процедура

42764-00

Іридотомія

surgical_procedure

 Процедура

42764-03

Іридопластика

surgical_procedure

 Процедура

42764-04

Іридектомія

surgical_procedure

 Процедура

42770-00

Деструкція війкового тіла

surgical_procedure

 Процедура

42773-01

Пневматична ретинопексія

surgical_procedure

 Процедура

42776-00

Пломбування склери

surgical_procedure

 Процедура

42779-00

Ревізія процедури щодо відшарування сітківки

surgical_procedure

 Процедура

42782-00

Трабекулопластика

surgical_procedure

 Процедура

42791-03

Процедури деструкції на водянистому або склоподібному тілі

surgical_procedure

 Процедура

42797-03

Процедури деструкції на рогівці

surgical_procedure

 Процедура

42801-00

Імплантація аплікатора для брахітерапії ока

surgical_procedure

 Процедура

42802-00

Видалення аплікатора для брахітерапії ока

surgical_procedure

 Процедура

42805-00

Встановлення танталових маркерів у склеру

surgical_procedure

 Процедура

42806-00

Видалення ураження райдужки або циліарного тіла

surgical_procedure

 Процедура

42809-00

Процедури деструкції сітківки, судинної оболонки та задньої камери ока

surgical_procedure

 Процедура

42809-01

Відновлення відшарування сітківки за допомогою фотокоагуляції

surgical_procedure

 Процедура

42810-00

Фототерапевтична кератектомія [ФТК]

surgical_procedure

 Процедура

42812-00

Видалення хірургічно імплантованого матеріалу з заднього сегмента ока

surgical_procedure

 Процедура

42815-00

Видалення замінників склоподібного тіла

surgical_procedure

 Процедура

42824-00

Ретробульбарне введення спирту або іншого препарату

surgical_procedure

 Процедура

42833-00

Процедура для лікування косоокості, що охоплює 1 або 2 м'язи, 1 око

procedure

 Процедура

42833-01

Процедура для лікування косоокості, що охоплює 1 або 2 м'язи, обидва ока

procedure

 Процедура

42839-00

Процедура для лікування косоокості, що охоплює не менше 3 м'язів, 1 око

procedure

 Процедура

42839-01

Процедура для лікування косоокості, що охоплює не менше 3 м'язів, обидва ока

procedure

 Процедура

42845-00

Накладання швів, 1 око після операції з корекції косоокості

surgical_procedure

 Процедура

42845-01

Накладання швів, обидва ока після операції з корекції косоокості

surgical_procedure

 Процедура

42854-00

Відновлення розірваного екстраокулярного м'яза

surgical_procedure

 Процедура

42854-01

Відновлення медіальної зв'язки повік

surgical_procedure

 Процедура

42857-00

Повторне зшиття операційної рани після попередньої інтраокулярної процедури

surgical_procedure

 Процедура

42857-01

Повторне зшиття операційної рани після попередньої інтраокулярної процедури з висіченням пролапсу райдужки

surgical_procedure

 Процедура

42863-00

Рецесія повіки

surgical_procedure

 Процедура

42866-00

Виправлення ектрпіона або ентропіона шляхом стягнення або вкорочення нижніх ретракторів

surgical_procedure

 Процедура

42866-01

Виправлення ектрпіона або ентропіона за допомогою інших процедур на нижніх ретракторах

surgical_procedure

 Процедура

43987-02

Висічення нейробластоми, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

45003-01

Шкірно-м'язовий клапоть

surgical_procedure

 Процедура

45015-01

Шкірно-м'язовий відстрочений клапоть

surgical_procedure

 Процедура

45027-00

Каутеризація судинних аномалiй

surgical_procedure

 Процедура

45027-02

Введення агента в місце ураження судин

surgical_procedure

 Процедура

45030-00

Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової поверхні, малий розмір

surgical_procedure

 Процедура

45033-00

Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової поверхні, великий розмір

surgical_procedure

 Процедура

45033-01

Висічення судинної аномалії привушної залози

surgical_procedure

 Процедура

45033-02

Висічення судинної аномалії дна ротової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

45033-03

Висічення судинної аномалії язика

surgical_procedure

 Процедура

45033-04

Висічення судинної аномалії лицевого м'яза або нерва

surgical_procedure

 Процедура

45033-05

Висічення судинної аномалії молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

45033-06

Висічення судинної аномалії іншої локалізації

surgical_procedure

 Процедура

45036-00

Висічення судинної аномалії шиї

surgical_procedure

 Процедура

45045-00

Висічення артеріовенозної мальформації повіки

surgical_procedure

 Процедура

45045-01

Висічення артеріовенозної мальформації носа

surgical_procedure

 Процедура

45045-02

Висічення артеріовенозної мальформації губи

surgical_procedure

 Процедура

45045-03

Висічення артеріовенозної мальформації вуха

surgical_procedure

 Процедура

45045-05

Висічення артеріовенозної мальформації кисті

surgical_procedure

 Процедура

45045-06

Висічення артеріовенозної мальформації великого пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

45045-07

Висічення артеріовенозної мальформації пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

45045-08

Висічення артеріовенозної мальформації зовнішніх статевих органів

surgical_procedure

 Процедура

45054-00

Висічення опікового струпа

surgical_procedure

 Процедура

45200-00

Місцевий шкірний клапоть ділянки іншої локалізації

surgical_procedure

 Процедура

45239-00

Ревізія місцевого шкірного клаптя

surgical_procedure

 Процедура

45496-00

Відкрита ревізія вільного тканинного клаптя

surgical_procedure

 Процедура

45498-00

Ревізія вільного тканинного клаптя шляхом ліпосакції, перший етап

surgical_procedure

 Процедура

45506-00

Ревізія рубця обличчя довжиною ≤3 см

surgical_procedure

 Процедура

45506-01

Ревізія рубця шиї довжиною ≤3 см

surgical_procedure

 Процедура

45512-00

Ревізія рубця обличчя довжиною >3 см

surgical_procedure

 Процедура

45512-01

Ревізія рубця шиї довжиною >3 см

surgical_procedure

 Процедура

45515-00

Ревізія рубця іншої локалізації довжиною ≤7 см

surgical_procedure

 Процедура

45518-00

Ревізія рубця іншої локалізації довжиною >7 см

surgical_procedure

 Процедура

45519-00

Ревізія опікового рубця або опікової контрактури

surgical_procedure

 Процедура

45563-01

Острівцевий клапоть з нейроваскулярною ніжкою

surgical_procedure

 Процедура

45605-01

Часткова резекція верхньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

45650-00

Ревізія ринопластики

surgical_procedure

 Процедура

45653-00

Зрізання ринофіми

surgical_procedure

 Процедура

45692-00

Часткова ревізія розщілини губи

surgical_procedure

 Процедура

45720-00

Остеотомія нижньої щелепи, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45720-01

Остеотомія верхньої щелепи, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45720-02

Остектомія нижньої щелепи, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45720-03

Остектомія верхньої щелепи, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45723-00

Остеотомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45723-01

Остеотомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45723-02

Остектомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45723-03

Остектомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

45726-00

Остеотомія нижньої щелепи, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45726-01

Остеотомія верхньої щелепи, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45726-02

Остектомія нижньої щелепи, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45726-03

Остектомія верхньої щелепи, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45729-00

Остеотомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45729-01

Остеотомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45729-02

Остектомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45729-03

Остектомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

45753-00

Остеотомії середньої ділянки обличчя

surgical_procedure

 Процедура

45754-00

Остеотомії середньої ділянки обличчя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

45758-00

Артропластика скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

45791-00

Формування відсутнього виростка та висхідної гілки нижньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

45799-00

Аспіраційна біопсія кісти щелепи

surgical_procedure

 Процедура

45831-00

Висічення папілярної гіперплазії піднебіння

surgical_procedure

 Процедура

45855-00

Артроскопія скронево-нижньощелепного суглоба

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

45857-00

Артроскопія скронево-нижньощелепного суглоба з видаленням "суглобової миші"

surgical_procedure

 Процедура

45857-01

Хірургічна обробка скронево-нижньощелепного суглоба під артроскопічним контролем

surgical_procedure

 Процедура

45857-02

Артроскопічне розділення спайок скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

45865-00

Артроцентез скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

45867-00

Синовектомія скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

45875-00

Стабілізація скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46300-00

Артродез міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

46306-00

Інтерпозиційна артропластика міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

46306-01

Інтерпозиційна артропластика п'ястно-фалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46307-01

Артропластика п'ястно-фалангового суглоба кисті через долонний доступ

surgical_procedure

 Процедура

46309-01

Артропластика п'ястно-фалангового суглоба, 1 суглоб

surgical_procedure

 Процедура

46312-01

Артропластика п'ястно-фалангового суглоба, 2 суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46315-01

Артропластика п'ястно-фалангового суглоба, 3 суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46318-01

Артропластика п'ястно-фалангового суглоба, 4 суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46321-01

Артропластика п'ястно-фалангового суглоба, ≥ 5 суглобів

surgical_procedure

 Процедура

46336-00

Синовектомія міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

46336-01

Синовектомія метакарпального суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46336-02

Капсулектомія міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

46336-03

Капсулектомія п'ястно-фалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46336-04

Хірургічна обробка міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

46336-05

Хірургічна обробка п'ястно-фалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46339-00

Синовектомія сухожилля згиначів або розгиначів кисті

surgical_procedure

 Процедура

46342-00

Синовектомія дистального променево-ліктьового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46342-01

Синовектомія п'ястно-зап'ястного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

46348-00

Синовектомія сухожилля згинача, 1 палець

surgical_procedure

 Процедура

46351-00

Синовектомія сухожиль згиначів, 2 пальці

surgical_procedure

 Процедура

46354-00

Синовектомія сухожиль згиначів, 3 пальці

surgical_procedure

 Процедура

46357-00

Синовектомія сухожиль згиначів, 4 пальці

surgical_procedure

 Процедура

46360-00

Синовектомія сухожиль згиначів, ≥ 5 пальців

surgical_procedure

 Процедура

46363-00

Вивільнення піхви сухожилля кисті

surgical_procedure

 Процедура

46369-00

Долонна фасціектомія при контрактурі Дюпюітрена

surgical_procedure

 Процедура

46372-00

Долонна фасціектомія при контрактурі Дюпюітрена із залученням 1 пальця (променя)

surgical_procedure

 Процедура

46375-00

Долонна фасціектомія при контрактурі Дюпюітрена із залученням 2 пальців (променів)

surgical_procedure

 Процедура

46378-00

Долонна фасціектомія при контрактурі Дюпюітрена із залученням ≥ 3 пальців (променів)

surgical_procedure

 Процедура

46381-00

Розсічення капсули міжфалангового суглоба при контрактурі Дюпюітрена

surgical_procedure

 Процедура

46384-00

Відновлення місцевим шкірним клаптем при контрактурі Дюпюітрена

surgical_procedure

 Процедура

46387-00

Ревізія після висічення долонного апоневрозу при лікуванні контрактури Дюпюітрена із залученням 1 пальця (променя)

surgical_procedure

 Процедура

46390-00

Ревізія після висічення долонного апоневрозу при лікуванні контрактури Дюпюітрена із залученням 2 пальців (променів)

surgical_procedure

 Процедура

46393-00

Ревізія після висічення долонного апоневрозу при лікуванні контрактури Дюпюітрена із залученням ≥ 3 пальців (променів)

surgical_procedure

 Процедура

46396-00

Остеотомія пальця

surgical_procedure

 Процедура

46396-01

Остеотомія п'ясткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

46396-02

Остеоектомія пальця

surgical_procedure

 Процедура

46396-03

Остеоектомія п'ястної кістки

surgical_procedure

 Процедура

46399-00

Остеотомія пальця з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

46399-01

Остеотомія п'ясткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

46399-02

Остеоектомія пальця з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

46414-00

Введення штучного протеза сухожилля кисті

surgical_procedure

 Процедура

46420-00

Первинне відновлення сухожиль розгиначів кисті

surgical_procedure

 Процедура

46423-00

Вторинне відновлення сухожиль розгиначів кисті

surgical_procedure

 Процедура

46426-00

Первинне відновлення сухожиль згиначів кисті, проксимальних по відношенню до анулярної зв'язки шківи [A1]

surgical_procedure

 Процедура

46429-00

Вторинне відновлення сухожиль згиначів кисті, проксимальних по відношенню до анулярної зв'язки шківи [A1]

surgical_procedure

 Процедура

46432-00

Первинне відновлення сухожиль згиначів кисті, дистальних по відношенню до анулярної зв'язки шківи [A1]

surgical_procedure

 Процедура

46435-00

Вторинне відновлення сухожиль згиначів кисті, дистальних по відношенню до анулярної зв'язки шківи [A1]

surgical_procedure

 Процедура

46438-00

Закрита фіксація молоткоподібного пальця

surgical_procedure

 Процедура

46441-00

Відкрите оперативне лікування молоткоподібного пальця

surgical_procedure

 Процедура

46442-00

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому молоткоподібного пальця

surgical_procedure

 Процедура

46456-00

Черезшкірна тенотомія пальця

surgical_procedure

 Процедура

46483-00

Ревізія ампутаційної культі кисті або пальця

surgical_procedure

 Процедура

46486-00

Первинне відновлення нігтя або нігтьового ложа

surgical_procedure

 Процедура

46489-00

Вторинне відновлення нігтя або нігтьового ложа

surgical_procedure

 Процедура

46492-00

Корекція контрактури пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46495-00

Висічення мукозної кісти пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46495-01

Висічення кістозного утвору дистального відділу пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46498-00

Висічення кістозного утвору піхви сухожилля згинача кисті

surgical_procedure

 Процедура

46500-00

Висічення кістозного утвору дорсальної поверхні зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

46501-00

Висічення кістозного утвору долонної поверхні зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

46502-00

Висічення рецидивуючої кістозного утвору дорсальної поверхні зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

46503-00

Висічення рецидивуючого кістозного утвору долонної поверхні зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

46507-00

Транспозиція пальця (променя) кисті на судинній ніжці

surgical_procedure

 Процедура

46510-00

Репозиція макродактилії

surgical_procedure

 Процедура

46516-00

Хірургічна обробка нігтя пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46516-01

Видалення нігтя пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46519-00

Розріз та дренування серединного долонного простору, тенара або гіпотенара кисті

surgical_procedure

 Процедура

46522-00

Розріз та дренування піхви сухожилля згинача пальців

surgical_procedure

 Процедура

46525-00

Розріз та дренування у разі пароніхії кисті

surgical_procedure

 Процедура

46528-00

Клиновидна резекція врослого нігтя пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46531-00

Часткова резекція врослого нігтя пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

46534-00

Повне висічення нігтьового ложа пальця кисті

surgical_procedure

 Процедура

47000-00

Закрита репозиція вивиху скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47003-00

Закрита репозиція вивиху ключиці

surgical_procedure

 Процедура

47006-00

Відкрита репозиція вивиху ключиці

surgical_procedure

 Процедура

47009-00

Закрита репозиція вивиху плеча

surgical_procedure

 Процедура

47009-01

Закрита репозиція вивиху плеча з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47012-00

Відкрита репозиція вивиху плеча

surgical_procedure

 Процедура

47012-01

Відкрита репозиція вивиху плеча з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47018-00

Закрита репозиція вивиху ліктя

surgical_procedure

 Процедура

47018-01

Закрита репозиція вивиху ліктя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47021-00

Відкрита репозиція вивиху ліктя

surgical_procedure

 Процедура

47021-01

Відкрита репозиція вивиху ліктя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47024-00

Закрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47024-01

Закрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47024-02

Закрита репозиція вивиху дистального променево-ліктьового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47024-03

Закрита репозиція вивиху дистального променево-ліктьового суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47027-00

Відкрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47027-01

Відкрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47027-02

Відкрита репозиція вивиху дистального променево-ліктьового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47027-03

Відкрита репозиція вивиху дистального відділу променево-ліктьового суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47030-00

Закрита репозиція вивиху зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

47030-02

Закрита репозиція вивиху п'ястно-зап'ястного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47033-00

Відкрита репозиція вивиху зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

47033-01

Відкрита репозиція вивиху п'ястно-зап'ястного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47036-00

Закрита репозиція вивиху міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

47039-00

Відкрита репозиція вивиху міжфалангового суглоба кисті

surgical_procedure

 Процедура

47042-00

Закрита репозиція вивиху п'ястно-фалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47045-00

Відкрита репозиція вивиху п'ястно-фалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47048-00

Закрита репозиція вивиху кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47051-00

Відкрита репозиція вивиху кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47054-00

Закрита репозиція вивиху колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47057-00

Закрита репозиція вивиху надколінка

surgical_procedure

 Процедура

47060-00

Відкрита репозиція вивиху надколінка

surgical_procedure

 Процедура

47063-00

Закрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47063-01

Закрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47066-00

Відкрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47066-01

Відкрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47069-00

Закрита репозиція вивиху пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47069-01

Закрита репозиція вивиху великого пальця стопи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47072-00

Відкрита репозиція вивиху пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47072-01

Відкрита репозиція вивиху пальця стопи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47300-00

Закрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47300-01

Закрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47303-00

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47303-01

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47306-00

Відкрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47306-01

Відкрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47309-00

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47309-01

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47312-00

Закрита репозиція перелому середньої фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47312-01

Закрита репозиція перелому середньої фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47315-00

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47315-01

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47318-00

Відкрита репозиція перелому середньої фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47318-01

Відкрита репозиція перелому середньої фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47321-00

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47321-01

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47324-00

Закрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47324-01

Закрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47327-00

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47327-01

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47330-00

Відкрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47330-01

Відкрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47333-00

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги кисті

surgical_procedure

 Процедура

47333-01

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47336-00

Закрита репозиція перелому п'ястка

surgical_procedure

 Процедура

47336-01

Закрита репозиція перелому п'ястка кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47339-00

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті

surgical_procedure

 Процедура

47339-01

Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47342-00

Відкрита репозиція перелому п'ястка кисті

surgical_procedure

 Процедура

47342-01

Відкрита репозиція перелому п'ястка кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47345-00

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті

surgical_procedure

 Процедура

47345-01

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47348-00

Закрита репозиція перелому зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

47348-01

Закрита репозиція перелому зап'ястя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47351-00

Відкрита репозиція перелому зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

47351-01

Відкрита репозиція перелому зап'ястя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47354-00

Закрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

47354-01

Закрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47357-00

Відкрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

47357-01

Відкрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47360-00

Іммобілізація перелому дистального відділу променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47360-01

Іммобілізація перелому дистального відділу ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47363-00

Закрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47363-01

Закрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47363-02

Закрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47363-03

Закрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47366-00

Відкрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47366-01

Відкрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47366-02

Відкрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47366-03

Відкрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47378-00

Іммобілізація перелому діафіза променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47378-01

Іммобілізація перелому діафіза ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47381-00

Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47381-01

Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47381-02

Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47381-03

Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47384-00

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47384-01

Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47384-02

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47384-03

Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47385-00

Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47385-01

Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47385-02

Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47385-03

Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47386-00

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47386-01

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом та з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47386-02

Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47386-03

Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47387-00

Іммобілізація перелому діафіза променевої та ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47390-00

Закрита репозиція перелому діафіза променевої та ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47390-01

Закрита репозиція перелому діафіза променевої та ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47393-00

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої та ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47393-01

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої та ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47396-00

Закрита репозиція перелому ліктьового відростка

surgical_procedure

 Процедура

47396-01

Закрита репозиція перелому ліктьового відростка з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47399-00

Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка

surgical_procedure

 Процедура

47399-01

Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47402-00

Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка з частковою остеоектомією фрагмента ліктьового відростка

surgical_procedure

 Процедура

47402-01

Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка з частковою остеоектомією фрагмента ліктьового відростка та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47405-00

Закрита репозиція перелому головки або шийки променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47405-01

Закрита репозиція перелому голівки або шийки променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47408-00

Відкрита репозиція перелому головки або шийки променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

47408-01

Відкрита репозиція перелому головки або шийки променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47423-00

Іммобілізація перелому проксимального відділу плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47426-00

Закрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47426-01

Закрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47429-01

Відкрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47432-00

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому проксимального відділу плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47432-01

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому проксимального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47444-00

Іммобілізація перелому діафіза плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47447-00

Закрита репозиція перелому діафіза плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47450-00

Відкрита репозиція перелому діафіза плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47450-01

Відкрита репозиція перелому діафіза плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47451-00

Закрита репозиція перелому діафіза плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47453-00

Іммобілізація перелому дистального відділу плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47456-00

Закрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47456-01

Закрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47459-00

Відкрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47459-01

Відкрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47462-00

Закрита репозиція перелому ключиці

surgical_procedure

 Процедура

47462-01

Закрита репозиція перелому ключиці з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47465-00

Відкрита репозиція перелому ключиці

surgical_procedure

 Процедура

47465-01

Відкрита репозиція перелому ключиці з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47466-00

Закрита репозиція перелому грудини

surgical_procedure

 Процедура

47467-00

Відкрита репозиція перелому грудини

surgical_procedure

 Процедура

47468-00

Відкрита репозиція перелому лопатки

surgical_procedure

 Процедура

47468-01

Відкрита репозиція перелому лопатки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47471-00

Іммобілізація перелому ребра

surgical_procedure

 Процедура

47480-00

Тракція у разі перелому таза

surgical_procedure

 Процедура

47483-00

Зовнішня фіксація перелому таза

surgical_procedure

 Процедура

47492-00

Іммобілізація перелому вертлюжної западини

surgical_procedure

 Процедура

47495-00

Тракція у разі перелому вертлюжної западини

surgical_procedure

 Процедура

47501-00

Відкрита репозиція перелому вертлюжної западини з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47513-00

Внутрішня фіксація при розриві крижово-клубового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47516-00

Тракція у разі перелому стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47516-01

Закрита репозиція перелому стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47525-00

Закрита репозиція у разі епіфізеолізу голівки стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47525-01

Відкрита репозиція у разі епіфізеолізу голівки стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47531-00

Закрита репозиція перелому стегнової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47540-00

Накладення колосовидної пов'язки на стегно

procedure

 Процедура

47540-01

Накладення колосовидної пов'язки на плечовий суглоб

procedure

 Процедура

47543-00

Іммобілізація перелому медіального або латерального виростка великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47546-00

Закрита репозиція перелому медіального або латерального виростка великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47546-01

Закрита репозиція перелому медіального або латерального виростка великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47549-00

Відкрита репозиція перелому медіального або латерального виростка великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47549-01

Відкрита репозиція перелому медіального або латерального виростка великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47552-00

Іммобілізація перелому медіального та латерального виростка великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47555-00

Закрита репозиція перелому медіального та латерального виростка великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47555-01

Закрита репозиція перелому медіального та латерального виростка великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47558-00

Відкрита репозиція перелому медіального та латерального виростка великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47558-01

Відкрита репозиція перелому медіального та латерального виростка великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47561-00

Іммобілізація шляхом накладання пов'язки при переломі діафіза великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47564-00

Закрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47564-01

Закрита репозиція перелому малогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47566-00

Закрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47566-01

Відкрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47566-02

Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47566-03

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47566-04

Закрита репозиція перелому малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47566-05

Відкрита репозиція перелому малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47567-00

Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47570-00

Відкрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47570-01

Відкрита репозиція перелому малогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47573-00

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47576-00

Іммобілізація перелому малогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47579-00

Іммобілізація перелому надколінка

surgical_procedure

 Процедура

47594-00

Іммобілізація перелому гомілковостопного суглоба, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47597-00

Закрита репозиція перелому кісточки

surgical_procedure

 Процедура

47600-00

Закрита репозиція перелому кісточки з внутрішньою фіксацією діастазу, малогомілкової кістки або кісточки

surgical_procedure

 Процедура

47600-01

Відкрита репозиція перелому щиколотки з внутрішньою фіксацією діастазів, малогомілкової кістки або кісточки

surgical_procedure

 Процедура

47603-00

Закрита репозиція перелому щиколотки з внутрішньою фіксацією, ≥ 2 діастазів, малогомілкової кістки або кісточки

surgical_procedure

 Процедура

47603-01

Відкрита репозиція перелому щиколотки з внутрішньою фіксацією, ≥ 2 діастазів, малогомілкової кістки або кісточки

surgical_procedure

 Процедура

47606-00

Іммобілізація перелому п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47606-01

Іммобілізація вивиху п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47606-02

Іммобілізація перелому таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47606-03

Іммобілізація вивиху таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47609-00

Закрита репозиція перелому п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47609-01

Закрита репозиція перелому п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47609-02

Закрита репозиція перелому таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47609-03

Закрита репозиція перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47609-04

Закрита репозиція вивиху таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47609-05

Закрита репозиція вивиху таранної кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47609-06

Закрита репозиція вивиху п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47609-07

Закрита репозиція вивиху п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47612-00

Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47612-01

Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47612-02

Закрита репозиція перелому п'яткової кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47612-03

Закрита репозиція перелому п'яткової кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47612-04

Закрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47612-05

Закрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47612-06

Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47612-07

Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47615-00

Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47615-01

Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47615-02

Відкрита репозиція перелому таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47615-03

Відкрита репозиція перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47615-04

Відкрита репозиція вивиху п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47615-05

Відкрита репозиція вивиху п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47615-06

Відкрита репозиція вивиху таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47615-07

Відкрита репозиція вивиху таранної кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47618-00

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47618-01

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47618-02

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47618-03

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47618-06

Відкрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом

surgical_procedure

 Процедура

47618-07

Відкрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47621-00

Закрита репозиція перелому передплюсно-плюсневого суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47621-01

Закрита репозиція перелому передплюсно-плюсневого суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47624-00

Відкрита репозиція перелому передплесно-плесневого суглоба

surgical_procedure

 Процедура

47624-01

Відкрита репозиція перелому передплесно-плесневого суглоба з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47627-00

Іммобілізація перелому передплесна

surgical_procedure

 Процедура

47630-00

Відкрита репозиція перелому передплесна

surgical_procedure

 Процедура

47630-01

Відкрита репозиція перелому передплесна з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47633-00

Іммобілізація перелому плесна

surgical_procedure

 Процедура

47636-00

Закрита репозиція перелому плесна

surgical_procedure

 Процедура

47636-01

Закрита репозиція перелому плесна з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47639-00

Відкрита репозиція перелому плесна

surgical_procedure

 Процедура

47639-01

Відкрита репозиція перелому плесна з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47663-00

Закрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні

surgical_procedure

 Процедура

47663-01

Закрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47666-00

Відкрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні

surgical_procedure

 Процедура

47666-01

Відкрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47672-00

Закрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця ступні

surgical_procedure

 Процедура

47672-01

Закрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця ступні, з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47672-02

Відкрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця ступні

surgical_procedure

 Процедура

47672-03

Відкрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця ступні, з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47684-00

Іммобілізація перелому/вивиху хребта

surgical_procedure

 Процедура

47687-00

Іммобілізація перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку

surgical_procedure

 Процедура

47690-00

Закрита репозиція перелому/вивиху хребта з іммобілізацією

surgical_procedure

 Процедура

47693-00

Закрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку, з іммобілізацією

surgical_procedure

 Процедура

47696-00

Закрита репозиція перелому/вивиху хребта

surgical_procedure

 Процедура

47699-00

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта

surgical_procedure

 Процедура

47699-01

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з простою внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47699-02

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з сегментарною внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47702-00

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку

surgical_procedure

 Процедура

47702-01

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку, з простою внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47738-00

Закрита репозиція перелому носової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47741-00

Відкрита репозиція перелому носової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47753-00

Закрита репозиція перелому верхньої щелепи з фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47756-00

Закрита репозиція перелому нижньої щелепи з фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47762-00

Відкрита репозиція перелому виличної кістки

surgical_procedure

 Процедура

47762-01

Закрита репозиція перелому виличної кістки з фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47765-00

Відкрита репозиція перелому виличної кістки з зовнішньою фіксацією, 1 локалізація

surgical_procedure

 Процедура

47765-01

Відкрита репозиція перелому виличної кістки з внутрішньою фіксацією, 1 локалізація

surgical_procedure

 Процедура

47768-00

Відкрита репозиція перелому виличної кістки з зовнішньою фіксацією, 2 локалізації

surgical_procedure

 Процедура

47768-01

Відкрита репозиція перелому виличної кістки з внутрішньою фіксацією, 2 локалізації

surgical_procedure

 Процедура

47771-00

Відкрита репозиція перелому виличної кістки з зовнішньою фіксацією, 3 локалізації

surgical_procedure

 Процедура

47771-01

Відкрита репозиція перелому виличної кістки з внутрішньою фіксацією, 3 локалізації

surgical_procedure

 Процедура

47774-00

Відкрита репозиція перелому верхньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

47777-00

Відкрита репозиція перелому нижньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

47786-00

Відкрита репозиція перелому верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47789-00

Відкрита репозиція перелому нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

47900-00

Аспірація кісткової кісти

surgical_procedure

 Процедура

47900-01

Введення агента у кісткову кісту

surgical_procedure

 Процедура

47906-00

Хірургічна обробка нігтя пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47906-01

Видалення нігтя пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47912-00

Розсічення стопи у разі пароніхії

surgical_procedure

 Процедура

47915-00

Клиновидна резекція врослого нігтя пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47916-00

Часткове висічення врослого нігтя пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47918-00

Повне висічення нігтьового ложа врослого нігтя пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

47921-00

Введення пристрою внутрішньої фіксації, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47927-00

Видалення спиці, гвинта або дроту, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47927-01

Видалення спиці, гвинта або дроту зі стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47930-00

Видалення пластини, стрижня або цвяха, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47930-01

Видалення пластини, стрижня або цвяха зі стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

47933-00

Висічення екзостозу кістки кисті руки

surgical_procedure

 Процедура

47933-01

Висічення екзостозів кісток стопи

surgical_procedure

 Процедура

47933-02

Висічення екзостозів маленьких кісток, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47948-00

Видалення пристроїв зовнішньої фіксації

surgical_procedure

 Процедура

47954-00

Відновлення сухожилля, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47960-00

Підшкірна тенотомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47963-00

Відкрита тенотомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47963-02

Відновлення сухожилля кисті, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47969-00

Теносиновектомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47972-00

Відкрита операція на піхві сухожилля, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

47975-00

Декомпресійна фасціотомія передпліччя для лікування гострого компартмент-синдрому

surgical_procedure

 Процедура

47975-01

Декомпресійна фасціотомія гомілки при гострому компартмент-синдромі

surgical_procedure

 Процедура

47978-00

Декомпресійна фасціотомія передпліччя для лікування хронічного компартмент-синдрому

surgical_procedure

 Процедура

47978-01

Декомпресійна фасціотомія задньої частини гомілки при хронічному компартмент-синдромі

surgical_procedure

 Процедура

47981-00

Декомпресійна фасціотомія передпліччя

surgical_procedure

 Процедура

47981-01

Декомпресійна фасціотомія гомілки

surgical_procedure

 Процедура

47981-02

Декомпресійна фасціотомія кисті

surgical_procedure

 Процедура

48400-00

Остеотомія додаткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48400-01

Остеоектомія додаткової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48400-02

Остеотомія плюсневої кістки

surgical_procedure

 Процедура

48400-03

Остеотомія пальця ступні

surgical_procedure

 Процедура

48400-04

Остеоектомія плюсневої кістки

surgical_procedure

 Процедура

48400-05

Остеоектомія пальця стопи

surgical_procedure

 Процедура

48403-00

Остеотомія плюсневої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48403-01

Остеотомія пальця ступні з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48403-02

Остеоектомія плюсневої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48403-03

Остеоектомія пальця стопи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48406-00

Остеотомія малогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-01

Остеоектомія малогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-02

Остеотомія променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-03

Остеоектомія променевої кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-04

Остеотомія ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-05

Остеоектомія ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-06

Остеотомія ключиці

surgical_procedure

 Процедура

48406-07

Остеотомія лопатки

surgical_procedure

 Процедура

48406-08

Остеоектомія ключиці

surgical_procedure

 Процедура

48406-09

Остеоектомія лопатки

surgical_procedure

 Процедура

48406-10

Остеотомія ребра

surgical_procedure

 Процедура

48406-13

Остеотомія кістки зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

48406-14

Остеоектомія кістки зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

48406-15

Остеотомія передплюсневої кістки

surgical_procedure

 Процедура

48406-16

Остеоектомія передплюсневої кістки

surgical_procedure

 Процедура

48409-00

Остеотомія малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-01

Остеоектомія малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-02

Остеотомія променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-03

Остеоектомія променевої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-04

Остеотомія ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-05

Остеоектомія ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-06

Остеотомія ключиці з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-07

Остеотомія лопатки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-08

Остеоектомія ключиці з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-09

Остеоектомія лопатки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-10

Остеотомія ребра з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-13

Остеотомія кістки зап'ястя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-14

Остеоектомія кістки зап'ястя з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-15

Остеотомія передплюсневої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48409-16

Остеоектомія передплюсневої кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48412-00

Остеотомія плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48412-01

Остеоектомія плечової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48415-00

Остеотомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48418-00

Остеотомія великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48418-01

Остеоектомія великогомілкової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48421-00

Остеотомія великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48421-01

Остеоектомія великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48424-00

Остеотомія таза

surgical_procedure

 Процедура

48424-01

Остеотомія проксимального відділу стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48424-02

Остеотомія середнього відділу стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48424-03

Остеоектомія таза

surgical_procedure

 Процедура

48424-04

Остеоектомія проксимального відділу стегна

surgical_procedure

 Процедура

48424-05

Остеоектомія середнього відділу стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48424-06

Остеотомія дистального відділу стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48424-07

Остеоектомія дистального відділу стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48427-00

Остеотомія таза з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-01

Остеотомія проксимального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-02

Остеотомія середнього відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-03

Остеоектомія таза з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-04

Остеоектомія проксимального відділу стегна з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-05

Остеоектомія середнього відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-06

Остеотомія дистального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48427-07

Остеоектомія дистального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

48500-00

Епіфізіодез стегнової кістки

surgical_procedure

 Процедура

48503-00

Епіфізіодез великогомілкової та малогомілкової кісток

surgical_procedure

 Процедура

48506-00

Епіфізіодез стегнової кістки, великогомілкової та малогомілкової кісток

surgical_procedure

 Процедура

48509-00

Епіфізіодез, не класифікований в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

48512-00

Епіфізеоліз

surgical_procedure

 Процедура

48600-00

Маніпуляції на хребті

surgical_procedure

 Процедура

48642-00

Задній спондилодез, 1 або 2 рівня

surgical_procedure

 Процедура

48645-00

Задній спондилодез, ≥ 3рівнів

surgical_procedure

 Процедура

48648-00

Задньобоковий спондилодез, 1 або 2 рівня

surgical_procedure

 Процедура

48651-00

Задньобоковий спондилодез, ≥ 3рівнів

surgical_procedure

 Процедура

48654-00

Задній спондилодез з ламінектомією, 1 рівень

surgical_procedure

 Процедура

48654-01

Задньобоковий спондилодез з ламінектомією, 1 рівень

surgical_procedure

 Процедура

48657-00

Задній спондилодез з ламінектомією, ≥ 2рівнів

surgical_procedure

 Процедура

48657-01

Задньобоковий спондилодез з ламінектомією, ≥ 2рівнів

surgical_procedure

 Процедура

48681-00

Несегментарна внутрішня фіксація хребта

surgical_procedure

 Процедура

48900-00

Висічення дзьобоподібно-акроміальної зв'язки

surgical_procedure

 Процедура

48900-01

Висічення відкладення кальцію з обертальної манжети плеча

surgical_procedure

 Процедура

48903-00

Декомпресія субакроміального простору

surgical_procedure

 Процедура

48936-00

Синовектомія плеча

surgical_procedure

 Процедура

48945-00

Артроскопія плеча

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

48945-01

Артроскопічна біопсія плеча

surgical_procedure

 Процедура

48948-00

Артроскопічна хірургічна обробка плеча

surgical_procedure

 Процедура

48948-01

Артроскопічне видалення 'суглобової миші' плеча

surgical_procedure

 Процедура

48951-00

Артроскопічна декомпресія субакроміального простору

surgical_procedure

 Процедура

48954-00

Артроскопічна синовектомія плеча

surgical_procedure

 Процедура

49100-00

Артротомія ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49100-01

Видалення 'суглобової миші' ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49109-00

Артроскопічна синовектомія ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49109-01

Синовектомія ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49112-00

Заміна головки променевої кістки ліктьового суглоба із використанням силастика

surgical_procedure

 Процедура

49116-00

Ревізія після артропластики ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49117-00

Ревізія після артропластики ліктя з кістковим трансплантатом

surgical_procedure

 Процедура

49118-00

Артроскопія ліктя

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

49118-01

Артроскопічна біопсія ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49121-01

Артроскопічне видалення 'суглобової миші' ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49121-03

Артроскопічна остеопластика ліктя

surgical_procedure

 Процедура

49121-04

Усунення контрактури ліктя під артроскопічним контролем

surgical_procedure

 Процедура

49203-00

Артродез міжзап'ястного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49206-00

Артропластичне видалення зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49212-00

Артротомія зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49218-01

Артроскопічна біопсія зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49221-00

Артроскопічна перфорація дефекту зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49221-01

Артроскопічне видалення 'суглобової миші' зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49221-02

Артроскопічне вивільнення спайок зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49224-00

Хірургічна обробка зап'ястя під артроскопічним контролем

surgical_procedure

 Процедура

49224-01

Артроскопічна синовектомія зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49224-02

Артроскопічна остеопластика зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49227-00

Артроскопічне штифтування остеохондральних фрагментів зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

49303-00

Артротомія кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49360-00

Артроскопія кульшового суглоба

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

49363-00

Артроскопічна біопсія кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49366-00

Артроскопічне видалення 'суглобової миші' кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49500-00

Відкрита біопсія коліна

surgical_procedure

 Процедура

49500-01

Артротомія колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49500-02

Видалення 'суглобової миші' коліна

surgical_procedure

 Процедура

49500-04

Вивільнення капсули колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49503-00

Меніскектомія колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49503-01

Стабілізація пателлофеморального зчленування

surgical_procedure

 Процедура

49503-05

Остеопластика колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49509-00

Синовектомія колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49545-00

Ревізійний артродез колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49548-00

Ревізія після стабілізації пателлофеморального зчленування колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49557-01

Артроскопічна біопсія коліна

surgical_procedure

 Процедура

49560-02

Артроскопічне латеральне вивільнення колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49569-00

Пластика коліна сухожиллям чотириголового м'яза стегна (квадріцепспластика)

surgical_procedure

 Процедура

49700-00

Артроскопія гомілковостопного суглоба

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

49700-01

Артроскопічна біопсія гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49703-01

Артроскопічне вирювнювання остеофітів гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49703-02

Артроскопічне видалення 'суглобової миші' гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49703-03

Артроскопічне відновлення остеохондрального перелому гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49703-04

Артроскопічна синовектомія гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49703-05

Артроскопічна хондропластика гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49706-00

Артротомія гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49706-02

Видалення 'суглобової миші' гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49706-03

Розсічення контрактури гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49709-00

Стабілізація гомілково-ступневого суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49718-00

Інше відновлення сухожилля щиколотки

surgical_procedure

 Процедура

49721-00

Іммобілізація Ахіллового сухожилля

surgical_procedure

 Процедура

49800-00

Первинне відновлення сухожиль згиначів або розгиначів стопи

surgical_procedure

 Процедура

49803-00

Вторинне відновлення сухожиль згиначів або розгиначів стопи

surgical_procedure

 Процедура

49806-00

Підшкірна тенотомія стопи

surgical_procedure

 Процедура

49809-00

Відкрита тенотомія стопи

surgical_procedure

 Процедура

49809-01

Відкрита тенотомія стопи з тенопластикою

surgical_procedure

 Процедура

49818-00

Висічення п'яткової шпори

surgical_procedure

 Процедура

49821-00

Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом артропластики, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

49824-00

Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом артропластики, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

49827-00

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом транспозиції сухожилля привідного м'яза великого пальця стопи, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

49830-00

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом транспозиції сухожилля привідного м'яза великого пальця стопи, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

49833-00

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії першої плюсневої кістки, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

49836-00

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії першої плюсневої кістки, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

49837-00

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії першої плюсневої кістки та транспозиції сухожилля привідного м'яза великого пальця стопи, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

49838-00

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії першої плюсневої кістки та транспозиції сухожилля привідного м'яза великого пальця стопи, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

49839-00

Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом артропластики із встановленням протеза, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

49842-00

Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом артропластики із встановленням протеза, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

49845-00

Артродез першого плюснефалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49851-00

Корекція молоткоподібної деформації пальців стопи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

49851-01

Корекція кігтеподібної деформації пальців стопи з внутрішньою фіксацією

surgical_procedure

 Процедура

49854-00

Плантарна фасціотомія

surgical_procedure

 Процедура

49854-01

Плантарна фасціотомія

surgical_procedure

 Процедура

49857-00

Заміна плюснефалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49860-00

Синовектомія плюснефалангового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

49866-00

Невректомія стопи

surgical_procedure

 Процедура

50100-01

Артроскопічна біопсія суглоба, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50103-00

Артротомія суглоба, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50104-00

Синовектомія суглоба, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50109-00

Артродез суглоба, не класифікований в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50112-00

Розділення суглобової контрактури, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50115-00

Маніпуляція/мобілізація суглоба, не класифікована в інших рубриках

procedure

 Процедура

50118-00

Артродез підтаранного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

50124-00

Аспірація суглоба або іншої синовіальної порожнини, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50124-01

Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50127-00

Артропластика суглоба, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50130-00

Застосування пристроїв зовнішньої фіксації, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50200-00

Біопсія кісток, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

50203-00

Крайова резекція ураженої кістки

surgical_procedure

 Процедура

50206-00

Крайова резекція ураженої кістки із застосуванням кріотерапії в області дефекту

surgical_procedure

 Процедура

50206-01

Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням аутотрансплантата в області дефекту

surgical_procedure

 Процедура

50206-02

Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням алотрансплантата в області дефекту

surgical_procedure

 Процедура

50206-03

Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням цементування в області дефекту

surgical_procedure

 Процедура

50300-00

Трансартикулярна фіксація

surgical_procedure

 Процедура

50309-00

Налаштування кільцевого фіксатора або аналогічного пристрою

surgical_procedure

 Процедура

50312-00

Синовектомія гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

50321-00

Виправлення еквіноварусної деформації стопи, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

50324-00

Ревізія виправлення еквіноварусної деформації стопи, одностороння

surgical_procedure

 Процедура

50324-01

Ревізія виправлення еквіноварусної деформації стопи, двостороння

surgical_procedure

 Процедура

50333-00

Висічення тарзальної коаліції

surgical_procedure

 Процедура

50345-00

Виправлення гіперекстензійних деформацій пальців стопи

surgical_procedure

 Процедура

50352-00

Іммобілізація у разі вивиху кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

50357-02

Транспозиція латерального підколінного сухожилля

surgical_procedure

 Процедура

50363-00

Заднє вивільнення контрактури колінного суглоба, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

50366-00

Заднє вивільнення контрактури колінного суглоба, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

50369-00

Заднє вивільнення контрактури колінного суглоба з розсіченням суглобової капсули, одностороннє

surgical_procedure

 Процедура

50372-00

Заднє вивільнення контрактури колінного суглоба з розсіченням суглобової капсули, двостороннє

surgical_procedure

 Процедура

50394-00

Множинні периацетабулярні остеотомії

surgical_procedure

 Процедура

50396-00

Розшарування фаланги

surgical_procedure

 Процедура

50402-00

Вивільнення грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

surgical_procedure

 Процедура

52034-00

Кріотерапія ураження слизової оболонки порожнини рота

procedure

 Процедура

52035-00

Ендоскопічна лазерна терапія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

52096-00

Встановлення спиці або дроту у верхню щелепу, нижню щелепу або виличну дугу

surgical_procedure

 Процедура

52102-00

Видалення спиці, гвинта або дроту з верхньої щелепи, нижньої щелепи або виличної дуги

surgical_procedure

 Процедура

52141-00

Переривання кровотоку в нижньощелепній артерії

surgical_procedure

 Процедура

52141-01

Переривання кровотоку в лицевій артерії

surgical_procedure

 Процедура

52141-02

Переривання кровотоку в язиковiй артерії

surgical_procedure

 Процедура

52141-03

Переривання кровотоку в лицевій вені

surgical_procedure

 Процедура

52141-04

Переривання кровотоку в язиковій вені

surgical_procedure

 Процедура

52141-05

Переривання кровотоку в нижньощелепній вені

surgical_procedure

 Процедура

52148-00

Мікрохірургічне відновлення протоки привушної залози

surgical_procedure

 Процедура

52420-00

Зовнішня фіксація нижньої щелепи шляхом міжщелепної дротової фіксації після реконструкції

surgical_procedure

 Процедура

52824-00

Кріотерапія периферичних гілок трійничного нерва

surgical_procedure

 Процедура

53203-00

Відкрита репозиція вивиху скронево-нижньощелепного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

53400-00

Іммобілізація перелому верхньої щелепи без накладання шини

surgical_procedure

 Процедура

53403-00

Іммобілізація перелому нижньої щелепи без накладання шини

surgical_procedure

 Процедура

53410-00

Іммобілізація перелому виличної дуги

surgical_procedure

 Процедура

53424-00

Відкрита репозиція ускладненого перелому верхньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

90001-00

Видалення зовнішнього вентрикулярного дренажу

surgical_procedure

 Процедура

90001-01

Видалення вентрикулярного резервуара

surgical_procedure

 Процедура

90001-02

Видалення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ)

surgical_procedure

 Процедура

90007-01

Інші процедури на черепі

surgical_procedure

 Процедура

90010-00

Біопсія спинного мозку або його оболонок

surgical_procedure

 Процедура

90011-00

Інші діагностичні процедури на структурах спинномозкового каналу або спинного мозку

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

90013-00

Біопсія нерва

surgical_procedure

 Процедура

90014-00

Інша хірургічна симпатектомія

surgical_procedure

 Процедура

90015-00

Інша хірургічна симпатектомія, повторна операція

surgical_procedure

 Процедура

90016-01

Інші процедури на нервах

surgical_procedure

 Процедура

90041-00

Інші процедури на щитоподібній залозі

surgical_procedure

 Процедура

90042-00

Інші процедури на наднирковій залозі

surgical_procedure

 Процедура

90047-00

Аспірація щитоподібної залози

surgical_procedure

 Процедура

90049-01

Ендоскопічна тимектомія

surgical_procedure

 Процедура

90060-00

Інше відновлення очного яблука

surgical_procedure

 Процедура

90061-00

Інші процедури на очному яблуці

surgical_procedure

 Процедура

90062-00

Радіальна кератотомія

surgical_procedure

 Процедура

90064-00

Інша кератопластика

surgical_procedure

 Процедура

90066-00

Інша відновлення рогівки

surgical_procedure

 Процедура

90067-00

Інші процедури на рогівці

surgical_procedure

 Процедура

90068-00

Процедури деструкції на склері

surgical_procedure

 Процедура

90070-01

Інші процедури висічення склери

surgical_procedure

 Процедура

90071-01

Процедури ревізії склери

surgical_procedure

 Процедура

90072-00

Інші процедури на склері

surgical_procedure

 Процедура

90074-00

Висічення іншого ураження райдужки, циліарного тіла або передньої камери ока

surgical_procedure

 Процедура

90075-00

Інші процедури при глаукомі

surgical_procedure

 Процедура

90076-00

Інші процедури на райдужці

surgical_procedure

 Процедура

90076-01

Інші процедури на циліарному (війковому) тілі

surgical_procedure

 Процедура

90076-02

Інші процедури на передній камері ока

surgical_procedure

 Процедура

90077-00

Інші процедури на кришталику

surgical_procedure

 Процедура

90078-00

Інші процедури на склоподібному тілі

surgical_procedure

 Процедура

90079-00

Інше відновлення відшарування сітківки

surgical_procedure

 Процедура

90080-00

Інші процедури на сітківці або судинній оболонці ока

surgical_procedure

 Процедура

90080-01

Інші процедури на задній камері ока

surgical_procedure

 Процедура

90081-00

Інші процедури на екстраокулярному м'язі або сухожилку

surgical_procedure

 Процедура

90082-00

Інше загоєння очної ямки

surgical_procedure

 Процедура

90083-00

Інші процедури на очній ямці

surgical_procedure

 Процедура

90085-00

Інше відновлення повіки

surgical_procedure

 Процедура

90086-00

Інші процедури на повіці

surgical_procedure

 Процедура

90087-00

Видалення пробки зі сльозної точки

surgical_procedure

 Процедура

90088-00

Інші процедури на сльозному апараті

surgical_procedure

 Процедура

90089-00

Інші процедури на кон'юнктиві

surgical_procedure

 Процедура

90090-00

Відокремлення блефарорафії

surgical_procedure

 Процедура

90091-00

Кантотомія

surgical_procedure

 Процедура

90092-00

Загоєння сльозної точки, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90093-00

Кон'юнктивопластика

surgical_procedure

 Процедура

90110-00

Інше відновлення зовнішнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

90111-00

Інші процедури на зовнішньому вусі

surgical_procedure

 Процедура

90113-00

Інші процедури на слуховій трубі

surgical_procedure

 Процедура

90114-00

Інші процедури на барабанній перетинці або середньому вусі

surgical_procedure

 Процедура

90115-00

Інші процедури на слухових кісточках

surgical_procedure

 Процедура

90116-00

Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці

surgical_procedure

 Процедура

90117-00

Інше загоєння внутрішнього вуха

surgical_procedure

 Процедура

90118-00

Інші процедури на внутрішньому вусі

surgical_procedure

 Процедура

90130-00

Локальна деструкція ураженої ділянки носової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

90131-00

Локальне висічення інших уражень всередині носової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

90132-00

Інше відновлення носу

surgical_procedure

 Процедура

90133-00

Інші процедури на носі

surgical_procedure

 Процедура

90134-00

Деструкція ураженої ділянки язика

surgical_procedure

 Процедура

90135-00

Висічення ураженої ділянки язика

surgical_procedure

 Процедура

90136-00

Інше відновлення язика

surgical_procedure

 Процедура

90137-00

Інші процедури на язику

surgical_procedure

 Процедура

90138-00

Висічення ураженої ділянки слинної залози

surgical_procedure

 Процедура

90139-00

Інше відновлення слинної залози або протоки

surgical_procedure

 Процедура

90140-00

Інші процедури на слинній залозі або протоці

surgical_procedure

 Процедура

90141-00

Локальне висічення або деструкція ураженої ділянки кісткового піднебіння

surgical_procedure

 Процедура

90141-01

Висічення інших уражених ділянок ротової порожнини

surgical_procedure

 Процедура

90142-01

Інше відновлення піднебіння

surgical_procedure

 Процедура

90142-02

Інше відновлення піднебінного язичка

surgical_procedure

 Процедура

90143-00

Інші процедури на роті

surgical_procedure

 Процедура

90143-01

Інші процедури на піднебінні

surgical_procedure

 Процедура

90143-02

Інші процедури на піднебінному язичку

surgical_procedure

 Процедура

90144-00

Висічення ураженої ділянки піднебінних мигдаликів або аденоїдів

surgical_procedure

 Процедура

90145-00

Інше відновлення піднебінних мигдаликів або аденоїдів

surgical_procedure

 Процедура

90146-00

Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

surgical_procedure

 Процедура

90147-00

Інші процедури на глотці

surgical_procedure

 Процедура

90149-00

Висічення інших уражених ділянок глотки

surgical_procedure

 Процедура

90160-00

Інші процедури на гортані

surgical_procedure

 Процедура

90161-00

Висічення іншої ураженої ділянки гортані

surgical_procedure

 Процедура

90162-00

Інші процедури на трахеї

surgical_procedure

 Процедура

90169-00

Ендоскопічна клиноподібна резекція легені

surgical_procedure

 Процедура

90171-00

Ендоскопічний плевродез

surgical_procedure

 Процедура

90202-00

Введення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

90202-01

Встановлення тимчасового черезшкірного електрода кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

90202-02

Введення тимчасового епікардіального електрода кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

90203-03

Заміна тимчасового трансвенозного електрода кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

90203-04

Видалення тимчасового трансвенозного електрода кардіостимулятора

surgical_procedure

 Процедура

90203-07

Видалення генератора кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

90203-10

Заміна тимчасового трансвенозного електрода кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

90203-11

Видалення тимчасового трансвенозного електрода кардіодефібрилятора

surgical_procedure

 Процедура

90213-03

Відновлення інших артерій шляхом інтерпозиції трансплантата

surgical_procedure

 Процедура

90222-01

Інші процедури на венах

surgical_procedure

 Процедура

90223-01

Інші операції на судинах

surgical_procedure

 Процедура

90225-02

Екстракорпоральне очищення від вуглекислого газу [EКОCO]

surgical_procedure

 Процедура

90231-00

Заміна шунта-трансплантата з тулуба

surgical_procedure

 Процедура

90280-00

Інші процедури на кістковому мозку

surgical_procedure

 Процедура

90281-00

Розріз лімфатичної структури

surgical_procedure

 Процедура

90282-00

Висічення лімфатичного вузла іншої локалізації

surgical_procedure

 Процедура

90282-01

Висічення регіонарних лімфатичних вузлів іншої локалізації

surgical_procedure

 Процедура

90283-00

Інші процедури на лімфатичних структурах

surgical_procedure

 Процедура

90294-00

Ендоскопічне висічення ураженої ділянки жовчних проток або сфінктера Одді

surgical_procedure

 Процедура

90294-01

Ендоскопічне висічення ураженої ділянки підшлункової залози або протоки підшлункової залози

surgical_procedure

 Процедура

90297-00

Ендоскопічна резекція слизової оболонки стравоходу

surgical_procedure

 Процедура

90297-01

Ендоскопічна резекція слизової оболонки шлунка

surgical_procedure

 Процедура

90297-02

Ендоскопічна резекція слизової оболонки товстої кишки

surgical_procedure

 Процедура

90305-00

Інші процедурі на шлунку

surgical_procedure

 Процедура

90308-00

Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки або тканини товстої кишки

surgical_procedure

 Процедура

90312-00

Електрокоагуляція тканин прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

90312-01

Кріотерапія тканин прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

90313-01

Ручне вправлення при випаданні прямої кишки

surgical_procedure

 Процедура

90315-00

Ендоскопічне висічення уражених ділянок або тканин анусу

surgical_procedure

 Процедура

90315-01

Висічення інших уражених ділянок або тканин анусу

surgical_procedure

 Процедура

90316-00

Інші процедури на анусі

surgical_procedure

 Процедура

90319-00

Інші відкриті процедури на печінці

surgical_procedure

 Процедура

90319-01

Черезшкірна аспірація печінки

surgical_procedure

 Процедура

90329-00

Інше відновлення черевної порожнини

surgical_procedure

 Процедура

90329-03

Інше відновлення брижі

surgical_procedure

 Процедура

90335-01

Інші процедури, пов'язані з системою органів травлення

surgical_procedure

 Процедура

90342-01

Накладення швів в області розриву ануса

surgical_procedure

 Процедура

90343-00

Ендоскопічна процедура, що переходить у відкрите хірургічне втручання

surgical_procedure

 Процедура

90344-02

Введення агентів, що призводять до ураження тканин аноректальної області

surgical_procedure

 Процедура

90347-00

Введення лікувального препарату у печінку

surgical_procedure

 Процедура

90348-00

Черезшкірна аспірація жовчного міхура

surgical_procedure

 Процедура

90349-00

Ендоскопічне видалення конкрементів підшлункової залози

surgical_procedure

 Процедура

90351-00

Видалення тимчасового катетера для перитонеального діалізу

surgical_procedure

 Процедура

90354-00

Інші процедури на нирках

surgical_procedure

 Процедура

90356-00

Черезшкірна біопсія сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

90357-00

Інше відновлення сечоводу

surgical_procedure

 Процедура

90358-00

Інші процедури на сечоводі

surgical_procedure

 Процедура

90363-01

Інші процедури на сечовому міхурі

surgical_procedure

 Процедура

90364-00

Інше виправлення уретри

surgical_procedure

 Процедура

90365-00

Інші процедури на уретрі

surgical_procedure

 Процедура

90366-00

Інші процедури на сечовій системі

surgical_procedure

 Процедура

90367-00

Заміна уретростомічної трубки

surgical_procedure

 Процедура

90369-00

Діагностичний розріз перивезикальних тканин

surgical_procedure

 Процедура

90375-00

Тампонування внутрішньочеревної порожнини

surgical_procedure

 Процедура

90376-00

Введення пристрою для перитонеального доступу

surgical_procedure

 Процедура

90376-02

Видалення пристрою для перитонеального доступу

surgical_procedure

 Процедура

90391-00

Розріз сім'яного мiхурця

surgical_procedure

 Процедура

90393-00

Висічення сім'яного мiхурця

surgical_procedure

 Процедура

90395-00

Інші процедури на простаті

surgical_procedure

 Процедура

90395-01

Інші процедури на сім'яному мiхурці

surgical_procedure

 Процедура

90396-00

Висічення ураженої ділянки вагінальної оболонки

surgical_procedure

 Процедура

90397-01

Інше відновлення мошонки або вагінальної оболонки

surgical_procedure

 Процедура

90398-01

Інші процедури на мошонці або вагінальній оболонці

surgical_procedure

 Процедура

90401-01

Інші процедури на яєчку

surgical_procedure

 Процедура

90402-00

Розріз статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

90402-01

Розділення спайок статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

90403-00

Локальне висічення ураженої ділянки статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

90404-00

Інше відновлення статевого члена

surgical_procedure

 Процедура

90405-00

Інші процедури на статевому члені у зв'язку зі зміною статі

surgical_procedure

 Процедура

90405-01

Інші процедури на статевому члені

surgical_procedure

 Процедура

90406-00

Інші процедури на чоловічих статевих органах

surgical_procedure

 Процедура

90407-00

Висічення іншої ураженої ділянки простати

surgical_procedure

 Процедура

90431-00

Інші процедури на яєчнику

surgical_procedure

 Процедура

90432-00

Біопсія фаллопієвих труб

surgical_procedure

 Процедура

90434-00

Інші процедури на фаллопієвій трубі

surgical_procedure

 Процедура

90436-00

Інші процедури на матці

surgical_procedure

 Процедура

90437-00

Інша деструкція ураженої ділянки піхви

surgical_procedure

 Процедура

90438-00

Інші процедури на піхві

surgical_procedure

 Процедура

90439-00

Інша деструкція ураженої ділянки вульви

surgical_procedure

 Процедура

90440-00

Висічення ураженої ділянки вульви

surgical_procedure

 Процедура

90441-00

Інші процедури на вульві

surgical_procedure

 Процедура

90441-01

Інші процедури на кліторі

surgical_procedure

 Процедура

90442-00

Інші процедури на жіночих статевих органах

surgical_procedure

 Процедура

90443-00

Інше висічення матки

surgical_procedure

 Процедура

90444-00

Закриття вагіноперинеальної нориці

surgical_procedure

 Процедура

90446-00

Інший розріз вульви або промежини

surgical_procedure

 Процедура

90449-00

Інше відновлення піхви

surgical_procedure

 Процедура

90450-01

Задня екзентерація малого тазу

surgical_procedure

 Процедура

90451-00

Інші процедури на матці, пов'язані з деструкцією

surgical_procedure

 Процедура

90452-00

Висічення іншої ураженої ділянки матки

surgical_procedure

 Процедура

90460-00

Амніоскопія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

90462-00

Введення простагландинів у формі супозиторіїв (свічок) для викликання аборту

surgical_procedure

 Процедура

90463-01

Ендоскопічна редукція плода

surgical_procedure

 Процедура

90473-00

Вправлення пуповини після випадання (пролапсу)

surgical_procedure

 Процедура

90484-00

Видалення післяопераційної гематоми промежини

surgical_procedure

 Процедура

90484-01

Видалення неопераційної гематоми промежини або піхви

surgical_procedure

 Процедура

90487-00

Інша внутрішньоматкова діагностична процедура на плоді

surgical_procedure

 Процедура

90488-00

Ендоскопічна абляція судин плаценти

surgical_procedure

 Процедура

90530-00

Закрита репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

90530-01

Відкрита репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої щелепи

surgical_procedure

 Процедура

90530-02

Закрита репозиція перелому кістки лицевого черепа, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90530-03

Відкрита репозиція перелому кістки лицевого черепа, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90533-00

Інше відновлення плеча

surgical_procedure

 Процедура

90536-00

Інше відновлення ліктя

surgical_procedure

 Процедура

90539-00

Імплантація протезу верхньої кінцівки

surgical_procedure

 Процедура

90541-00

Закрита репозиція при відриві епіфізу променевої або ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

90541-01

Відкрита репозиція при відриві епіфізу променевої або ліктьової кістки

surgical_procedure

 Процедура

90542-00

Інше відновлення зап'ястя

surgical_procedure

 Процедура

90544-00

Розділення спайок на кисті

surgical_procedure

 Процедура

90545-00

Розріз м'яких тканин кисті

surgical_procedure

 Процедура

90547-00

Відновлення м'язів або фасцій кисті, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90548-00

Інші пластичні процедури на кисті

surgical_procedure

 Процедура

90551-00

Імплантація протезу гомілки

surgical_procedure

 Процедура

90552-00

Інше відновлення кульшового суглоба

surgical_procedure

 Процедура

90555-00

Остеотомія надколінка

surgical_procedure

 Процедура

90558-00

Відкрита репозиція перелому кісточки

surgical_procedure

 Процедура

90561-00

Введення або заміна стимулятора скелетної мускулатури

surgical_procedure

 Процедура

90563-00

Аспірація м'яких тканин, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90566-00

Видалення стимулятора скелетної мускулатури

surgical_procedure

 Процедура

90568-00

Розсічення м'язів, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90568-01

Розсічення суглобової сумки, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90568-02

Розсічення м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90569-00

Остеотомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90570-00

Розділення суглобової капсули, зв'язки або хряща, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90571-00

Розділення спайок м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90572-00

Остектомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90574-00

Висічення ураженої ділянки суглоба, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90574-01

Висічення суглоба, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90575-00

Висічення м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90579-00

Фасціектомія, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90581-00

Репозиція при відриві епіфізу, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90582-00

Накладення швів на зв'язки, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90582-01

Накладення швів на сухожилля, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90582-02

Накладення швів на м'язи або фасції, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90583-01

Трансплантація м'яза, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90584-01

Рефіксація сухожилля, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90585-00

Рефіксація м'яза, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90586-00

Інші пластичні процедури на м'язі, не класифіковані в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90588-00

Остеоклазія

surgical_procedure

 Процедура

90589-00

Відновлення кісток, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90589-01

Відновлення зв'язки, не класифіковане в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90593-01

Інші процедури на м'язі, сухожиллі, фасції або сумці, не класифіковані в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90597-00

Заміна дистального відділу ліктьової кістки із використанням силастики

surgical_procedure

 Процедура

90598-00

Інше відновлення колінного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

90599-00

Інше відновлення гомілковостопного суглоба

surgical_procedure

 Процедура

90602-00

Біопсія міжхребцевого диску

surgical_procedure

 Процедура

90605-01

Остеосинтез, не класифікований в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90606-02

Видалення очноямкового імплантату

surgical_procedure

 Процедура

90609-00

Деструкція кістки

surgical_procedure

 Процедура

90610-00

Закрита репозиція ребра

surgical_procedure

 Процедура

90610-01

Відкрита репозиція ребра

surgical_procedure

 Процедура

90611-00

Вкорочення надколінного сухожилля

surgical_procedure

 Процедура

90611-01

Переміщення надколінного сухожилля

surgical_procedure

 Процедура

90659-00

Висічення клаптя контрольної тканини

surgical_procedure

 Процедура

90661-00

Інший розріз шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

90663-00

Накладання лігатури на шкірний наріст

procedure

 Процедура

90667-00

Видалення ксенотрансплантата

surgical_procedure

 Процедура

90667-01

Видалення ксенотрансплантата з місця опіку

surgical_procedure

 Процедура

90668-00

Видалення синтетичного шкірного трансплантата

surgical_procedure

 Процедура

90668-01

Видалення синтетичного шкірного трансплантата з місця опіку

surgical_procedure

 Процедура

90669-00

Висічення шкіри для трансплантату

surgical_procedure

 Процедура

90671-00

Ксенотрансплантат

surgical_procedure

 Процедура

90671-01

Ксенотрансплантат при опіку

surgical_procedure

 Процедура

90675-00

Інше відновлення шкіри та підшкірної клітковини

surgical_procedure

 Процедура

90676-00

Інші процедури на шкірі та підшкірній клітковині

surgical_procedure

 Процедура

90679-00

Остеотомія виличної дуги, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

90679-01

Остеотомія виличної дуги, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

90679-02

Остектомія виличної дуги, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

90679-03

Остектомія виличної дуги, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

90680-00

Остеотомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

90680-01

Остеотомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

90680-02

Остектомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, однобічна

surgical_procedure

 Процедура

90680-03

Остектомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, двобічна

surgical_procedure

 Процедура

90681-00

Інші відновлення кісток обличчя

surgical_procedure

 Процедура

90686-00

Хірургічна обробка опіку без висічення

surgical_procedure

 Процедура

90722-00

Накладання швів на розрив молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

90725-00

Аспірація молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

90726-00

Інші деструкції молочної залози

surgical_procedure

 Процедура

90942-00

Видалення шлункового бандажу

surgical_procedure

 Процедура

90942-02

Ендоскопічне видалення шлункового бандажу

surgical_procedure

 Процедура

90950-02

Ендоскопічна введення пристрою в шлунок

surgical_procedure

 Процедура

90950-03

Ендоскопічне видалення пристрою зі шлунка

surgical_procedure

 Процедура

90950-04

Ендоскопічна ревізія апарату в шлунку

surgical_procedure

 Процедура

90956-00

Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія (ЕУХЛ) жовчовивідних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

90957-00

Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія (ЕУХЛ) жовчного міхура

surgical_procedure

 Процедура

92032-00

Видалення стороннього тіла з гортані без розрізу

procedure

 Процедура

92035-00

Інша інтубація дихальних шляхів

surgical_procedure

 Процедура

92049-00

Видалення торакотомної трубки або дренажної трубки з плевральної порожнини

procedure

 Процедура

92068-00

Ендоскопічне введення дуоденального протеза

surgical_procedure

 Процедура

92068-01

Ендоскопічна заміна дуоденального протеза

surgical_procedure

 Процедура

92068-02

Ендоскопічне видалення дуоденального протеза

surgical_procedure

 Процедура

92081-00

Видалення дренажного пристрою з заочеревинного простору

procedure

 Процедура

92082-00

Видалення дренажного пристрою з очеревини

procedure

 Процедура

92086-00

Видалення іншого пристрою з шлунково-кишкового тракту

procedure

 Процедура

92087-00

Видалення стороннього тіла з ротової порожнини без розрізу

procedure

 Процедура

92090-00

Видалення стороннього тіла з прямої кишки або ануса без розрізу

procedure

 Процедура

92097-00

Видалення Т-подібної трубки (дренажу Кера), іншої трубки з жовчної протоки або печінкової трубки

procedure

 Процедура

92122-00

Видалення іншого пристрою з сечовидільної системи

procedure

 Процедура

92124-00

Видалення стороннього тіла з піхви без розрізу

procedure

 Процедура

92125-00

Видалення стороннього тіла з жіночих зовнішніх статевих органів без розрізу

procedure

 Процедура

92126-00

Видалення стороннього тіла з калитки або статевого члена без розрізу

procedure

 Процедура

92138-00

Видалення стороннього тіла з голови або шиї без розрізу

procedure

 Процедура

92142-00

Видалення іншого пристрою з тулуба

procedure

 Процедура

96189-00

Оментектомія

surgical_procedure

 Процедура

96215-00

Розріз і дренування ураженої ділянки у ротовій порожнині

surgical_procedure

 Процедура

96216-00

Черезшкірна [пункційна] біопсія грудної стінки, середостіння або діафрагми

surgical_procedure

 Процедура

96218-00

Інші ендоскопічні процедури висічення на легені

surgical_procedure

 Процедура

96226-00

Контроль кровотеч з шийки матки

surgical_procedure

 Процедура

96227-02

Видалення стороннього тіла або пристрою з мошонки через розріз

surgical_procedure

 Процедура

96230-00

Інші процедури за наявності пілонідального синуса кісти або абсцесу

surgical_procedure

 Процедура

96232-00

Інші висічення зовнішніх м'язів ока або сухожилка

surgical_procedure

 Процедура

97343-00

Перенесення місць прикріплення м'язів рота

surgical_procedure

 Процедура

97395-00

Накладання швів на нервовий стовбур у поєднанні з проведенням стоматологічної процедури

surgical_procedure

 Процедура

11500-00

Бронхоспірометрія

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-02

Вимірювання витривалості або втомлюваності дихального м'яза

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-05

Спірометрія з фізичним навантаженням

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-09

Вимірювання опору передніх відділів носа або глотки

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-10

Вимірювання газового обміну

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-11

Вимірювання дифузної ємності легень для монооксиду вуглецю

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-12

Вимірювання загальної ємності легень

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-13

Вимірювання опору дихальних шляхів або легень

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-14

Вимірювання вентиляторної реакції та/або реакції оклюзивного тиску на прогресуючу гіперкапнію та гіпоксію

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-15

Вимірювання вентиляційно-перфузійного індексу з використанням методу елімінації множинних інертних газів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11503-16

Безперервний моніторинг функції легень протягом ≥ 6 годин

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11512-00

Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видихання або вдихання

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11708-00

Амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11709-00

Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11710-00

Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом принаймні 20 секунд до та 15 секунд після кожної активації

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11711-00

Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом принаймні 30 секунд після кожної активації

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11906-00

Профілометрія сечівника [ПС]

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

11909-00

Профілометрія сечівника [ПС] з електроміографією сфінктера сечівника

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12000-00

Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12003-00

Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12012-00

Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12015-00

Тестування нашкірним пластиром, використовуючи усі алергени в стандартному наборі для алергічної проби

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

12018-00

Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

13020-00

Гіпербарична киснева терапія, > 90 хвилин та ≤ 3 годин

procedure

 Процедура

13025-00

Гіпербарична киснева терапія, > 3 годин

procedure

 Процедура

13109-00

Введення та фіксація постійного перитонеального катетера для довгострокового перитонеального діалізу

surgical_procedure

 Процедура

13110-00

Видалення постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу

surgical_procedure

 Процедура

13400-00

Кардіоверсія

procedure

 Процедура

13506-00

Балонна тампонада шлунка та стравоходу

procedure

 Процедура

13706-01

Введення цільної крові

procedure

 Процедура

13706-02

Введення еритроцитарної маси

procedure

 Процедура

13706-03

Введення тромбоцитарної маси

procedure

 Процедура

13706-04

Введення лейкоцитів

procedure

 Процедура

13709-00

Забір крові для переливання

procedure

 Процедура

13750-00

Терапевтичний плазмаферез

procedure

 Процедура

13750-01

Терапевтичний лейкоферез

procedure

 Процедура

13750-02

Терапевтичний еритроферез

procedure

 Процедура

13750-03

Терапевтичний тромбоцитаферез

procedure

 Процедура

13750-04

Аферез стовбурових клітин

procedure

 Процедура

13750-05

Аферез стовбурових клітин з кріоконсервуванням

procedure

 Процедура

13750-06

Інший терапевтичний гемаферез

procedure

 Процедура

13755-00

Донорський гемаферез

procedure

 Процедура

13757-00

Венесекція в лікувальних цілях

surgical_procedure

 Процедура

13939-02

Обслуговування (виключно) магістралі судинного доступу

procedure

 Процедура

13942-02

Обслуговування (виключно) пристрою для доставки лікарського засобу

procedure

 Процедура

14050-00

Лікування інших ділянок шкіри ультрафіолетовими променями спектру А та псораленом

procedure

 Процедура

14050-01

Лікування інших ділянок ультрафіолетовими променями спектру В

procedure

 Процедура

14050-02

Середньохвильові ультрафіолетові промені спектру В для інших ділянок

procedure

 Процедура

14053-00

Лікування шкіри рук ультрафіолетовими променями спектру А та псораленом

procedure

 Процедура

14053-01

Лікування шкіри стоп ультрафіолетовими променями спектру А та псораленом

procedure

 Процедура

14053-02

Лікування шкіри на кистях та стопах ультрафіолетовими променями спектру А та псораленом

procedure

 Процедура

14053-03

Лікування шкіри на кистях ультрафіолетовими променями спектру В

procedure

 Процедура

14053-04

Лікування шкіри стоп ультрафіолетовими променями спектру В

procedure

 Процедура

14053-05

Лікування шкіри кистей та стоп ультрафіолетовими променями спектру В

procedure

 Процедура

14053-06

Середньохвильові ультрафіолетові промені спектру В для рук

procedure

 Процедура

14053-07

Середньохвильові ультрафіолетові промені спектру В для стоп

procedure

 Процедура

14053-08

Середньохвильові ультрафіолетові промені спектру В для рук та стоп

procedure

 Процедура

14203-00

Пряма підшкірна імплантація гормону

procedure

 Процедура

14203-01

Пряма імплантація живої тканини

procedure

 Процедура

14206-00

Імплантація гормону за допомогою канюлі

procedure

 Процедура

14206-01

Імплантація живої тканини за допомогою канюлі

procedure

 Процедура

14212-00

Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини

procedure

 Процедура

14212-01

Розправлення інвагінації за допомогою газів (пневматичне розправлення)

procedure

 Процедура

14224-00

Електроконвульсивна терапія [EКТ], неуточнена латералізація, не визначена як ультракоротка

procedure

 Процедура

14224-01

Електроконвульсивна терапія [EКТ], неуточнена латералізація, ультракоротка

procedure

 Процедура

14224-02

Електроконвульсивна терапія [EКТ], одностороння, не визначена як ультракоротка

procedure

 Процедура

14224-03

Електроконвульсивна терапія [EКТ], одностороння, ультракоротка

procedure

 Процедура

14224-04

Електроконвульсивна терапія [EКТ], двостороння, не визначена як ультракоротка

procedure

 Процедура

14224-05

Електроконвульсивна терапія [EКТ], двостороння, ультракоротка

procedure

 Процедура

14224-06

Електроконвульсивна терапія [EКТ],≥21 курсів лікування

procedure

 Процедура

16514-00

Внутрішній моніторинг плода

surgical_procedure

 Процедура

18216-00

Епідуральна інфузія місцевого знеболювального

procedure

 Процедура

18216-03

Епідуральна інфузія опіоїда

procedure

 Процедура

18216-06

Епідуральна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції

procedure

 Процедура

18216-09

Каудальна інфузія місцевого знеболювального

procedure

 Процедура

18216-12

Каудальна інфузія опіоїда

procedure

 Процедура

18216-15

Каудальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції

procedure

 Процедура

18216-18

Спінальна інфузія місцевого знеболювального

procedure

 Процедура

18216-21

Спінальна інфузія опіоїда

procedure

 Процедура

18216-24

Спінальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції

procedure

 Процедура

18216-27

Епідуральна ін'єкція місцевого знеболювального

procedure

 Процедура

18216-28

Епідуральна ін'єкція опіоїда

procedure

 Процедура

18216-29

Каудальна ін'єкція місцевого знеболювального

procedure

 Процедура

18216-30

Каудальна ін'єкція опіоїда

procedure

 Процедура

18216-31

Спінальна ін'єкція місцевого знеболювального

procedure

 Процедура

18216-32

Спінальна ін'єкція опіоїда

procedure

 Процедура

18230-00

Епідуральна ін'єкція нейролітичного засобу

procedure

 Процедура

18230-01

Спінальна ін'єкція нейролітичного засобу

procedure

 Процедура

18233-00

Спінальна кров'яна латка

procedure

 Процедура

18240-00

Ретробульбарне або перибульбарне введення знеболювального засобу

procedure

 Процедура

18288-01

Введення знеболювального засобу в ділянці нутрощевого вузла

procedure

 Процедура

18360-02

Введення агента у слинну залозу

surgical_procedure

 Процедура

18366-01

Введення агента у зовнішні м'язи очного яблука при косоокості

procedure

 Процедура

22007-00

Ендотрахеальна інтубація, однопросвітна

procedure

 Процедура

22008-00

Ендотрахеальна інтубація, двопросвітна

procedure

 Процедура

22055-00

Перфузія органу, не класифікована в інших рубриках

procedure

 Процедура

22060-00

Перфузія всього тіла

procedure

 Процедура

22065-00

Холодова терапія

procedure

 Процедура

30195-00

Кюретаж ураженої ділянки шкіри, одне ураження

procedure

 Процедура

30205-00

Кріотерапія ураження з залученням шкіри та хряща, одне ураження

procedure

 Процедура

30205-01

Кріотерапія ураження з залученням шкіри та хряща, множинні ураження

procedure

 Процедура

35614-00

Кольпоскопія

diagnostic_curative

 Діагностичний звіт

35677-03

Процедури, пов'язані із застосуванням фетотоксичних препаратів для видалення позаматкової вагітності

surgical_procedure

 Процедура

39003-00

Цистернальна пункція

surgical_procedure

 Процедура

39009-00

Пункція субдуральної гематоми

surgical_procedure

 Процедура

39013-00

Введення агента у зигоапофізеальний (фасетковий) суглоб

procedure

 Процедура

39013-01

Введення агента в реберно-хребетний суглоб

procedure

 Процедура

39140-00

Епідуральна ін'єкція для лізису спайок

procedure

 Процедура

39606-01

Репозиція закритого перелому черепа

surgical_procedure

 Процедура

42737-01

Проколювання задньої капсули кришталика

surgical_procedure

 Процедура

47708-00

Використання гіпсового корсету

procedure

 Процедура

47711-00

Використання гало-апарату

procedure

 Процедура

47717-00

Використання гало-апарату та корсету для грудного відділу

procedure

 Процедура

47720-00

Використання гало-феморальної тракції

procedure

 Процедура

48930-00

Стабілізація плеча

surgical_procedure

 Процедура

49103-00

Стабілізація ліктя

surgical_procedure

 Процедура

50106-00

Стабілізація суглоба, не класифікована в інших рубриках

surgical_procedure

 Процедура

90002-00

Промивання шунта для спинномозкової рідини

surgical_procedure

 Процедура

90376-01

Ревізія пристрою для перитонеального доступу

surgical_procedure

 Процедура

90531-00

Тракція, не класифікована в інших рубриках

procedure

 Процедура

90665-00

Хірургічна обробка рани шкіри та підшкірної клітковини з висіченням

surgical_procedure

 Процедура

90677-00

Інша фототерапія, шкіри

procedure

 Процедура

90686-01

Хірургічна обробка рани шкіри та підшкірної клітковини без висічення

surgical_procedure

 Процедура

90765-00

Створення та прилаштування пристрою для іммобілізації, простого

procedure

 Процедура

90765-01

Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, середньої складності

procedure

 Процедура

90765-02

Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, складного

procedure

 Процедура

90765-03

Створення та прилаштування індивідуальних блоків

procedure

 Процедура

92011-00

Електроенцефалографічний [ЕЕГ] відео- та радіотелеметричний моніторинг

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92027-00

Тампонування зовнішнього слухового ходу

procedure

 Процедура

92028-00

Розширення лобно-носового каналу

procedure

 Процедура

92031-00

Видалення тампонів з носа

procedure

 Процедура

92037-00

Промивання шлунка через назогастральний зонд

procedure

 Процедура

92052-00

Серцево-легенева реанімація

procedure

 Процедура

92056-00

Моніторинг серцевого викиду або потоку крові, не класифікований в інших рубриках

diagnostic_procedure

 Діагностичний звіт

92058-01

Обслуговування (виключно) іншого катетера, імплантованого для застосування фармакотерапії

procedure

 Процедура

92061-00

Введення факторів згортання крові

procedure

 Процедура

92065-00

Тампонування прямої кишки

procedure

 Процедура

92071-00

Ручне вправлення грижі/кили

procedure

 Процедура

92073-00

Іригація через гастростому або ентеростому

procedure

 Процедура

92074-00

Іригація через трубку у протоці підшлункової залози

procedure

 Процедура

92075-00

Інстиляція в шлунково-кишковий тракт, крім харчування через шлунковий зонд

procedure

 Процедура

92076-00

Видалення калових каменів

procedure

 Процедура

92077-00

Інше зрошення (промивання) прямої кишки

procedure

 Процедура

92078-00

Заміна (назо-)гастрального зонда або езофагостомічної трубки

procedure

 Процедура

92080-00

Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у товстій кишці

procedure

 Процедура

92088-00

Видалення стороннього тіла з товстої кишки без розрізу

procedure

 Процедура

92089-00

Видалення стороннього тіла зі штучного отвору (стоми) без розрізу

procedure

 Процедура

92096-00

Іригація через холецистостому або іншу трубку у жовчній протоці

procedure

 Процедура

92099-00

Промивання (іригація) через нефростому або пієлостому

procedure

 Процедура

92100-00

Промивання (іригація) через уретеростому або сечовідний катетер

procedure

 Процедура

92101-00

Промивання (іригація) через інший постійний сечовий катетер

procedure

 Процедура

92102-00

Промивання (іригація) через цистостому

procedure

 Проце