Про надання додаткових роз’яснень щодо ведення електронних медичних записів в амбулаторних умовах

Зміст

Роз'яснення

Національна служба здоров’я України дякує усім медичним працівникам за самовіддану працю в тяжкий для України час та повідомляє, що оплата за звітами про медичні послуги у 2023 році здійснюється відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1464 (далі – Порядок).

Враховуючи численні запити, які надходять від надавачів медичних послуг, надаємо додаткові роз’яснення щодо основних принципів ведення електронних медичних записів (далі – ЕМЗ), які враховуються НСЗУ при здійсненні оплати за медичні послуги, що надані амбулаторно (незалежно від пакета, до якого вони віднесені).

 1. Для усіх пакетів медичних послуг при наданні медичних послуг на амбулаторному рівні внесення інтервенцій в ЕСОЗ здійснюється винятково відповідним типом медичного запису згідно переліку, встановленому у додатку до листа НСЗУ від 05.2023 №15643/11-15-23 (наведений у Додатку 1 до цього листа).
 2. Діагностичний звіт або процедура, які свідчать про надання медичних послуг можуть вноситись в ЕСОЗ як окремо, так і вкладеними у взаємодію. Спосіб внесення цих ЕМЗ в ЕСОЗ (окремо чи у складі взаємодії) лікар обирає самостійно, і це не впливає на оплату за надані послуги. При цьому, якщо діагностичний звіт або процедура вкладені у взаємодію, то дублювати у полі “Послуги” (Дії) у взаємодії інтервенції, які зазначені у діагностичному звіті або процедурі, не потрібно, оскільки це визначається як дубль.
 3. У діагностичному звіті рекомендовано фіксувати результат шляхом заповнення поля  Заключення,  або,  у  разі  наявності  відповідного  коду спостереження в ЕСОЗ, через створення ЕМЗ “Спостереження”, яке вкладається в діагностичний звіт.

Додатково інформуємо, що для 15 інтервенцій, перелік яких наведений у Додатку 2 до цього листа, з 01.06.2023 року встановлюється обов’язкова вимога про внесення у діагностичному звіті у полі Заключення не тільки результату, а й інформації про визначення конкретного метаболіта/біосубстрата.

 1. В межах автоматичного моніторингу НСЗУ здійснює перевірку інтервенцій, які оплачуються за умови виконання їх лікарями визначених спеціальностей. Зокрема, додаток 5 до листа НСЗУ від 03.2023 №7099/6-15-

23 доповнено переліком інтервенцій, які віднесені до окремих клінічних напрямів та повинні обліковуватись тільки лікарями, які працюють на відповідних посадах та/або мають відповідну спеціальність (оновлена інформація надається у Додатку 3 до цього листа).

Зазначений перелік не означає, що лікарі, спеціальності яких визначені у цьому додатку, можуть вносити тільки інтервенції з наведеного переліку. Проте інші лікарі, спеціальності яких не зазначені у цьому додатку, вносити такі інтервенції не можуть, а у разі внесення ними таких послуг - послуги не будуть оплачені НСЗУ.

Такий перелік призначений для запобігання оплати медичних послуг облікованих медичними працівниками, які за своєю посадою та/або спеціальністю такі послуги надавати не мають, а отже не є вичерпним і постійно розширюється. Наголошуємо, що кожен медичний працівник повинен обліковувати ті послуги, які він надає пацієнту безпосередньо, відповідно до своєї посади та/або спеціальності.

 1. Щодо найпоширеніших питань про необхідність виписування електронного направлення (далі – направлення) на медичні послуги, що надаються амбулаторно та відображаються у вигляді діагностичних звітів, процедур або взаємодій.

Зазначені випадки можна умовно розділити на такі основні типи:

 • Пацієнт звернувся до закладу з направленням, виданим лікарем ПМД або іншим лікарем для проведення діагностичного обстеження або конкретної процедури.

У цьому випадку результат надання послуг оформлюється виконавцем діагностичним звітом або процедурою та в них зазначається посилання на направлення яке виконувалося.

Якщо спеціаліст який проводив діагностику/процедуру надавав додатково консультацію – то надані послуги (діагностика/процедура + консультація) відображаються у складі однієї взаємодії, при цьому створення направлення на консультацію не потрібно. У зазначеному випадку посилання на направлення, що видано на діагностичне обстеження або процедуру відображається у вкладених у Взаємодію діагностичному звіті або процедурі (тобто направлення в самій Взаємодії для обліку консультації може бути відсутнім).

У разі якщо за результатом обстеження/процедури та консультації, приклад якої  наведений  вище,  лікар  вважає  за  необхідне  провести  додаткові обстеження/процедури, то на такі обстеження/процедури цим лікарем створюються нові направлення, які погашаються після надання таких послуг та оформлюється виконавцем медичної послуги у вигляді відповідних ЕМЗ.

 • Пацієнт звернувся до закладу для проведення консультації лікаря- спеціаліста з направленням на консультацію, виданим лікарем ПМД, іншим лікарем або самостійно у випадках, за якими відповідно до умов закупівлі за відповідним пакетом послуг дозволяється самозвернення або звернення в ургентному стані.

У разі проведення виключно консультації, така послуга відображається взаємодією:

  • або з посиланням на направлення;
  • або з зазначенням ургентності;
  • або з зазначенням консультації без направлення (у випадках, за якими відповідно до умов закупівлі дозволяється самозвернення).

У разі якщо для визначення стану пацієнта під час проведення консультації лікар-спеціаліст вважає за необхідне провести додаткові обстеження/процедури і проводить такі обстеження/процедури самостійно в межах поточного візита пацієнта, то існує 2 рівнозначні варіанти оформлення таких дій:

  • лікар-спеціаліст оформляє проведення таких самостійних обстежень/процедур у вигляді діагностичного звіту або процедури вкладеної у цю ж взаємодію. У такому випадку такі діагностичні звіти або процедури не потребують додаткового посилання на направлення і посилання на направлення на консультацію (у разі наявності) відображається тільки у взаємодії, яка містить консультацію та вкладені діагностичний звіт або процедуру;
  • лікар-спеціаліст створює взаємодію з проведеною консультацією з посиланням на направлення на консультацію (у разі наявності), створює призначення (направлення) на проведені ним обстеження/процедури, створює діагностичні звіти/процедури про надані послуги на підставі створених ним направлень на обстеження/процедури.

Якщо необхідні обстеження/процедури, проведення яких лікар вважає необхідними, будуть проведені іншими спеціалістами (зокрема іншого надавача), або якщо такі обстеження/процедури неможливо провести в рамках одного дня та, відповідно, однієї взаємодії, то на такі обстеження/процедури лікарем, який проводив консультацію самостійно створюються нові призначення (направлення), які погашаються після надання послуг та оформлюється виконавцем такої медичної послуги у вигляді діагностичного звіту або процедури відповідно до підпункту 1.

При цьому звертаємо увагу, що з 01.06.2023 для наступних категорій послуг 9 пакета:

  • 9.2 Основні лабораторні дослідження;
  • 9.3 Специфічні лабораторні дослідження;
  • 9.4 Інші лабораторні дослідження;
  • 9.6 Інструментальна діагностика із використанням компʼютерної томографії (КТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та методів радіонуклідної діагностики;
  • 9.11   Інші діагностичні процедури

обов’язковою умовою для оплати таких досліджень буде наявність призначення (направлення) зазначеного в діагностичному звіті безпосередньо на таку послугу з зазначених категорій.

У разі якщо для визначення стану пацієнта під час проведення консультації лікар-спеціаліст вважає за необхідне провести додаткову консультацію іншого спеціаліста, то на таку консультацію лікарем в межах консультації ним же створюється нове направлення на консультацію відповідного (-них) спеціаліста, яке погашається після надання послуг виконавцем такої медичної послуги відповідно до попередніх абзаців цього підпункту.

  • За результатом проведеної консультації та/або обстеження/процедури пацієнта, відповідно до підпунктів 1 або 2, лікарем-спеціалістом планується подальше надання пацієнту постійних медичних послуг, і випадки є такими, для яких наявність плану лікування є обов'язковою вимогою для обліку таких послуг з точки зору оплати послуг за ПМГ:
  • був встановлений/підтверджений хронічний стан пацієнта, що потребує постійного спостереження/лікування  для  надання  послуг  за  пакетом  9

«Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»;

  • або встановлено необхідність проведення інтервенцій, визначених у додатку 2 до листа НСЗУ від 03.2023 №7099/6-15-23 щодо принципу оплати медичних послуг за пакетом 9 «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» (перелік наведений у Додатку 4 до цього листа);
  • або надання подальших медичних послуг пацієнту буде здійснюватись в межах інших пакетів, умовами надання послуг за якими обов’язковою умовою є створення плану лікування.

У такому випадку на основі першої взаємодії цього лікаря-спеціаліста з пацієнтом, або взаємодії, під час якої прийнято рішення про надання подальших послуг цьому пацієнту, лікар-спеціаліст створює план лікування пацієнта, з датою початку такого плану, який охоплює весь період надання зазначених послуг.

В межах створеного плану лікування лікар-спеціаліст робить необхідні призначення (направлення) на всі потрібні послуги. Діагностичні звіти чи процедури вносяться виконавцями в межах цих призначень та посилаються на направлення з цих призначень. Діагностичні звіти чи процедури у цьому випадку можуть вноситись як окремі ЕМЗ, так і як ЕМЗ які вкладені у взаємодію. Спосіб внесення цих ЕМЗ в ЕСОЗ (окремо чи у складі взаємодії) виконавець обирає самостійно. У разі створення таких ЕМЗ в складі Взаємодії - направлення у самій Взаємодії може не зазначатися.

При цьому звертаємо увагу, що за наявності у пацієнта створеного плану лікування всі послуги які надаються відповідно до плану лікування рекомендовано обліковувати за цим планом лікування.

Важливо. В пацієнта на один код діагнозу одночасно може бути тільки один діючий план лікування. У разі створення нового плану лікування - попередній план лікування автоматично деактивується.

 1. Створення плану лікування в межах пакету 9 «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» є обов’язковою умовою надання послуг у 2 випадках:

1. Встановлено/підтверджено хронічний стан пацієнта, що потребує постійного спостереження/лікування.

Відповідно до специфікацій надання медичної допомоги за пакетом 9 підставами надання послуг передбачається самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом. Виходячи з вищенаведеного, хронічне захворювання пацієнта є одним з випадків, коли надання медичних послуг дозволено без направлення. При цьому, додатково наголошуємо, що з 01.04.2023 план лікування є обов'язковим при наданні медичних послуг пацієнтам, які мають хронічні захворювання (за умови відсутності у такого пацієнта направлення на послугу та/або самозвернення пацієнта у стані, який не ідентифікований як ургентний).

2. У випадку проведення інтервенцій, визначених у Додатку 2 до листа НСЗУ від 03.03.2023 №7099/6-15-23 (перелік наведений у Додатку 4 до цього листа).

Звертаємо увагу, що обидві ці умови діють незалежно одна від іншої. Тобто, у випадку створення плану лікування пацієнту з хронічними захворюваннями, не є обов’язковою умовою проведення інтервенцій з Додатку 4. В плані лікування пацієнта з хронічними захворюваннями повинні обліковуватись тільки ті послуги які заплановано надати пацієнту.

Водночас, план лікування, у разі необхідності, якщо такий формат обліку наданих послуг є зручним для лікаря, можна створювати при будь-яких інших діагнозах та станах.

Додаток 1: інтервенції які потребують створення процедури або діагностичного звіту

ПЕРЕЙТИ ->>

Додаток 2: Дослідження, які з 01.06.2023 року будуть прийматись до оплати тільки при наявності в медичному записі інформації про визначення конкретного метаболіта/біосубстрата та результату дослідження:

X38001

Аналіз; інший лабораторний тест; генітальний; жінки

Y38001

Аналіз; інший лабораторний тест; генітальний; чоловіки

A37002

Аналіз; цитологія

A33036

Скринінг антитіл

A34027

Скринінг крові

A33003

Аналіз; антитіла

A33056

Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція

A33035

Аналіз; серологія

A38004

Аналіз; ДНК

A38001

Аналіз; інший лабораторний тест

A32001

Аналіз; чутливість

97047-01

Скринінг-тест слини

A33005

Аналіз; імунологія

A34003

Аналіз гормонів

A37001

Аналіз; гістопатологія

Додаток 3: Клінічні напрями та відповідні коди інтервенцій 

Напрям «Аудіологія» Інтервенції за цим напрямом обліковуються Сурдологом, Отоларингологом-онкологом, Отоларингологом або Отоларингологом дитячим

A67033

Консультація Сурдолога

A67042

Консультація Отоларинголога-онколога

A67041

Консультація Отоларинголога дитячого

A67021

Консультація ЛОРа

96068-00

Консультування або навчання щодо втрати слуху або розладів слуху

11309-01

Аудіометричне дослідження повітряної провідності з використанням візуалізації

11309-00

Аудіометричне дослідження повітряної провідності, стандартний метод

11312-02

Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності з використанням візуалізації

11312-00

Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний метод

96173-00

Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку

96050-00

Аудіометрія реакції, викликаної корою головного мозку

11300-00

Аудіометрія реакції, викликаної стовбуром головного мозку

11306-00

Інша аудіометрія

96052-00

Поріг акустичного рефлексу

96055-00

Індекс чутливості до коротких наростань звука (SISI-тест)

96053-00

Розпад акустичного рефлексу

96065-00

Співставлення шуму у вухах або маскування звуку

96048-00

Тест виділення семантично неоднорідних фраз [SSI]

96047-00

Тест з використанням фільтрованого мовлення

96045-00

Мовний rollover-тест (тест розпізнавання мовлення із підвищенням інтенсивності)

96059-00

Інші психоакустичні тести

96058-00

Тест на згасання порогового тону

96049-00

Тест на злиття (складів чи звуків)

96057-00

Тест на різницю рівнів з маскуванням

96056-00

Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ABLB-тест)

96046-00

Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів [ПСС]

Напрям «Психічне здоров’я». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарем-психіатром, лікарем-психологом, лікарем-психотерапевтом або лікарем-наркологом

P67001

Консультація Лікаря-психолога

P67002

Консультація Психіатра

P67004

Консультація Нарколога

P67005

Консультація Психотерапевта

96074-00

Консультування або навчання щодо залежності від азартних ігор або гри в тоталізатор

96073-00

Консультування або навчання щодо залежності від психоактивних речовин

96081-00

Консультування з питань взаємовідносин

96084-00

Консультування у випадку фізичного знущання/насильства/нападу

96082-00

Консультування у кризовій ситуації/події

96089-00

Навчання щодо ресурсів

96085-00

Консультування у випадку горя/важкої втрати

96241-01

Призначення психотерапевтичного агента, новий препарат

96241-02

Призначення психотерапевтичного агента, повторний препарат

96241-09

Призначення психотерапевтичного агента, неуточнений або невідомо, чи препарат новий, чи повторно призначений

96148-00

Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія

96179-00

Терапія сексуальних розладів

96113-00

Тренування навичок, що стосуються пам'яті, орієнтації, сприйняття або уваги

96183-00

Наративна терапія

96104-00

Музикотерапія (музична терапія)

96239-00

Психоосвіта (психоедукація)

96101-00

Когнітивна та/або поведінкова терапія [КПТ]

96177-00

Міжособистісна психотерапія [МОТ]

96102-00

Сімейна терапія/терапія опікунства

96100-00

Психодинамічна (інсайт-орієнтована) психотерапія

96181-00

Арт-терапія

96182-00

Бібліотерапія

96180-00

Інші види психотерапії або психосоціальних втручань

96185-00

Підтримуюча психотерапія, не класифікована в інших рубриках

96001-00

Психологічна підготовка

96238-00

Обстеження когнітивної та/або поведінкової сфери

96237-00

Комплексне обстеження психічного стану

96032-00

Психосоціальне обстеження

96034-00

Обстеження щодо психічних розладів внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин

96236-00

Первинне обстеження психічного стану

95550-10

Суміжна медична інтервенція, психологія

 

 

Напрям «Офтальмологія». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарем-офтальмологом

F67001

Консультація Офтальмолога дитячого

F67002

Консультація Офтальмолога

42503-00

Офтальмологічне обстеження

96069-00

Консультування або навчання щодо втрати зору або розладів зору

11205-00

Електроокулографія [ЕОГ]

11204-00

Електроретинографія [ЕРГ]

11210-00

Паттерн-електроретинографія

11240-01

Інтерферометрія з частковою когерентністю

92015-00

Зоровий викликаний потенціал [ЗВП]

92016-00

Тонометрія

96042-00

Вимірювання акомодації

96038-00

Вимірювання гостроти зору

96043-00

Вимірювання рефракції

96044-00

Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції

11221-00

Повна кількісна комп'ютерна периметрія, двобічна

11224-00

Повна кількісна комп'ютерна периметрія, однобічна

11211-00

Перевірка адаптації очей до темноти Темнова адаптометрія

92018-00

Перевірка кольорового зору

11200-00

Провокаційні проби для виявлення глаукоми

96133-00

Тренування навичок, що стосуються бінокулярного зору

11235-00

Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки

96039-00

Тест на контрастну чутливість

42821-00

Діафаноскопія ока

96040-00

Ручна периметрія, однобічна

96041-00

Ручна периметрія, двобічна

42737-01

Проколювання задньої капсули кришталика

Напрям «Рентгенологія». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарем рентгенологом, рентген-лаборантом

57506-00

Рентгенографія плечової кістки

57506-01

Рентгенографія ліктя

57506-02

Рентгенографія передпліччя

57506-03

Рентгенографія зап'ястка

57506-04

Рентгенографія кисті

57512-00

Рентгенографія ліктя та плечової кістки

57512-01

Рентгенографія ліктя та передпліччя

57512-02

Рентгенографія кисті, зап'ястка та передпліччя

57512-03

Рентгенографія кисті та зап'ястка

57518-00

Рентгенографія стегнової кістки

57518-01

Рентгенографія коліна

57518-02

Рентгенографія гомілки

57518-03

Рентгенографія гомілковостопного суглоба

57518-04

Рентгенографія стопи

57524-00

Рентгенографія стегнової кістки та коліна

57524-01

Рентгенографія коліна та гомілки

57524-02

Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба

57524-03

Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи

57524-04

Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи

57700-00

Рентгенографія плеча або лопатки

57706-00

Рентгенографія ключиці

57712-00

Рентгенографія кульшового суглоба

57715-00

Рентгенографія таза

57721-00

Рентгенографія внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки

57901-00

Рентгенографія черепа

57902-00

Краніометрія

57915-00

Рентгенографія нижньої щелепи

57918-00

Рентгенографія слинної залози

57921-00

Рентгенографія носа

57924-00

Рентгенографія ока

57927-00

Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба

57939-00

Дослідження піднебінно-глоткового комплексу з рентгеноскопією

57942-00

Дослідження піднебінно-глоткового комплексу (без флюороскопії)

57945-00

Рентгенографія гортані

57960-00

Ортопантомографія

58100-00

Рентгенографія шийного відділу хребта

58103-00

Рентгенографія грудного відділу хребта

58106-00

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта

58108-00

Рентгенографія хребта, 4 відділів

58109-00

Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта

58112-00

Рентгенографія хребта, 2 відділів

58115-00

Рентгенографія хребта, 3 відділів

58500-00

Рентгенографія грудної клітки

58506-00

Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією

58509-00

Рентгенографія верхньої апертури грудної клітки або трахеї Грудний отвір або трахея (R)

58521-00

Рентгенографія грудини

58521-01

Рентгенографія ребер, однобічна

58524-00

Рентгенографія ребер, двобічна

58524-01

Рентгенографія грудини та ребер, однобічна

58527-00

Рентгенографія грудини та ребер, двобічна

58700-00

Рентгенографія сечовивідних шляхів

58706-00

Внутрішньовенна пієлографія

58715-00

Антеградна пієлографія

58715-01

Ретроградна пієлографія

58718-00

Ретроградна цистографія

58718-01

Ретроградна уретрографія

58721-00

Ретроградна мікційна цистоуретрографія

58900-00

Рентгенографія живота

58909-00

Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною

58909-01

Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною та скринінговою рентгенографією грудної клітки

58912-00

Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки

58912-01

Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, та скринінговою рентгенографією грудної клітки

58915-00

Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною

58916-00

Контрастна клізма тонкої кишки

58921-00

Інша контрастна клізма 

58927-00

Пряма холангіографія, післяопераційна

58936-00

Інфузійна холангіографія

58939-00

Дефекографія

59300-00

Рентгенографія молочної залози, двобічна

59300-01

Рентгенографія молочної залози з термографією, двобічна

59303-00

ентгенографія молочної залози, однобічна

59303-01

Рентгенографія молочної залози з термографією, однобічна

59700-00

Дискографія

59703-00

Дакріоцистографія

59712-00

Гістеросальпінгографія

59715-00

Бронхографія

59718-00

Флебографія

59724-00

Мієлографія

59733-00

Рентгенографія слинної залози з штучним контрастуванням

59739-00

Рентгенографія венозних синусів грудної стінки

59739-01

Рентгенографія венозних синусів черевної стінки

59739-02

Рентгенографія венозних синусів заочеревинного простору

59739-03

Інша рентгенографія венозних синусів

59751-00

Артрографія

59754-00

Лімфангіографія

59763-00

Інсуфляція повітря під час рентгеноскопії

Напрям «Променева терапія та інші радіоізотопні діагностичні дослідження». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарем з променевої терапії, лікарем-радіологом або лікарем з радіонуклідної діагностики

12500-00

Визначення об'єму циркулюючої крові за допомогою радіоізотопної діагностики

12524-00

Проба функції нирок за допомогою радіоізотопної діагностики

12533-00

Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю

15000-00

Радіотерапія, поверхнева, 1 поле (Пільги за введення загального наркозу для променевої терапії оплачуються за групою T10)

15003-00

Радіотерапія, поверхнева, ≥ 2 полів

15012-00

Брахітерапія, ока

15100-00

Радіотерапія, ортовольтна, 1 поле

15103-00

Радіотерапія, ортовольтна, ≥ 2 полів

15224-00

Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з одним способом впливу

15239-00

Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з одним способом впливу

15254-00

Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з двома способами впливу

15269-00

Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з двома способами впливу

15303-00

Брахітерапія, внутрішньоматкова, низька потужність дози

15304-00

Брахітерапія, внутрішньоматкова, висока потужність дози

15311-00

Брахітерапія, внутрішньовагінальна, низька потужність дози

15312-00

Брахітерапія, внутрішньовагінальна, висока потужність дози

15319-00

Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, низька потужність дози

15320-00

Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, висока потужність дози

15327-00

Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, низька потужність дози

15327-01

Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, пульсуюча потужність дози

15327-02

Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об'ємного імплантату, низька потужність дози

15327-03

Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об'ємного імплантату, пульсуюча потужність дози

15327-04

Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, < 10 джерел

15327-05

Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, ≥ 10 джерел

15327-06

Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, висока потужність дози

15327-07

Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об'ємного імплантату, висока потужність дози

15338-00

Брахітерапія, передміхурової залози Правила

15339-00

Видалення закритого радіоактивного джерела

15342-00

Створення та застосування зліпка з радіоактивними препаратами

15351-00

Створення та застосування аплікатора для ока

15500-00

Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, просте

15503-00

Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, середньої складності

15506-00

Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, складне

15506-01

Налаштування поля опромінення за допомогою спеціального комп'ютерного томографа

15506-02

Налаштування поля опромінення для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]

15509-00

Налаштування поля опромінення за допомогою рентгенологічного діагностичного приладу

15518-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ, проста

15521-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ, середньої складності

15524-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ, складна

15524-01

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]

15527-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ, проста

15530-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ, середньої складності

15533-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ, складна

15536-00

Планування брахітерапії, просте

15536-01

Планування брахітерапії, середньої складності

15536-02

Планування брахітерапії, складне

15539-00

Планування брахітерапії, для передміхурової залози

15550-00

Налаштування поля опромінення для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ] Правила

15556-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]

15556-01

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]

15600-00

Стереотаксична радіотерапія, одна доза

15600-01

Стереотаксична радіотерапія, фракційна

15600-02

Опромінення половини тіла 

15600-03

Опромінення всього тіла 

15600-04

Опромінення всієї площі шкіри

16003-00

Введення терапевтичної дози Ітрію-90

16009-00

Введення терапевтичної дози Йоду-131

16012-00

Введення терапевтичної дози Фосфору-32

16015-00

Введення терапевтичної дози Стронцію-89

16018-00

Введення терапевтичної дози Самарію (153 SM) Лексідронам

61310-00

Променеве дослідження для виявлення інфаркту міокарда

61313-00

Рівноважна радіонуклідна вентрикулографія

61314-00

Рівноважна радіонуклідна вентрикулографія з дослідженням потоку крові під час першого проходу

61314-01

Рівноважна радіонуклідна вентрикулографія з дослідженням шунта серця

61328-00

Дослідження перфузії легень

61340-00

Дослідження вентиляції легень

61348-00

Дослідження перфузії та вентиляції легень

61353-00

Дослідження печінки та селезінки з використанням колоїдного розчину та за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61356-00

Дослідження печінки за допомогою еритроцитів

61356-01

Дослідження селезінки за допомогою еритроцитів

61360-00

Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів

61361-00

Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів з кількісною оцінкою після візуалізації вихідного стану

61364-00

Дослідження кишкової кровотечі

61368-00

Дослідження дивертикулу Меккеля

61369-00

Дослідження з використанням октреотиду, міченого радіоактивним індієм

61372-00

Дослідження слинної залози

61373-00

Дослідження гастроезофагального рефлюксу

61376-00

Дослідження кліренсу стравоходу

61381-00

Дослідження евакуації вмісту шлунка

61383-00

Комбіноване дослідження евакуації зі шлунка рідини та твердої їжі

61384-00

Дослідження транзиту радіоізотопу по кишковому тракту

61386-00

Дослідження нирок

61386-01

Дослідження нирок

61387-00

Дослідження кіркової речовини нирки за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61389-00

Дослідження нирок з попереднім введенням діуретичного засобу або інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФ]

61390-00

Дослідження нирок з наступним введенням діуретичного засобу та проведенням другого дослідження нирок

61393-00

Комбіноване обстеження та дослідження нирок

61397-00

Радіоізотопна цистоуретерографія

61402-00

Дослідження перфузії головного мозку з однофотонною емісійною комп'ютерною томографією [ОФЕКТ]

61409-00

Дослідження циркуляції спинномозкової рідини

61413-00

Дослідження прохідності шунта для забезпечення відтоку спинномозкової рідини

61421-00

Дослідження кісткової тканини всього організму

61425-00

Дослідження кісткової тканини всього організму за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61426-00

Дослідження всього організму з використанням йоду

61429-00

Дослідження всього організму з використанням галію

61430-00

Дослідження всього організму з використанням галію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ], 1 ділянка тіла

61433-00

Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин

61434-00

Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин та однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61438-00

Дослідження всього організму з використанням талію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61441-00

Дослідження кісткового мозку всього організму

61442-00

Дослідження всього організму з використанням галію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ], ≥ 2 ділянок тіла

61445-00

Локалізоване дослідження кісткового мозку

61446-00

Локалізоване дослідження кістки

61446-01

Локалізоване дослідження суглоба

61449-00

Локалізоване дослідження кістки за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61449-01

Локалізоване дослідження суглоба за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61450-00

Локалізоване дослідження з використанням галію

61453-00

Локалізоване дослідження з використанням галію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61454-00

Локалізоване дослідження з використанням мічених технецієм клітин

61457-00

Локалізоване дослідження з використанням мічених технецієм клітин та однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61461-00

Локалізоване дослідження з використанням талію за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61469-00

Лімфосцинтіграфія

61473-00

Дослідження щитоподібної залози

61480-00

Дослідження прищитоподібної залози

61485-00

Дослідження надниркової залози за допомогою однофотонної емісійної комп'ютерної томографії [ОФЕКТ]

61495-00

Дослідження слізної протоки

61499-00

Візуалізація внутрішньоартеріальної перфузії

61499-01

Дослідження шунта Левіна

61523-00

Дослідження всього організму за допомогою позитрон-емісійної томографії [ПЕТ]

61559-00

Позитрон-емісійна томографія [ПЕТ] головного мозку

Напрям «Діагностичні тести, вимірювання або дослідження — серцево-судинна система». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарями кардіологічного профілю та лікарем УЗД

11600-03

Моніторинг системного артеріального тиску (моніторинг відбувається за допомогою постійного катетеру)

11600-01

Моніторинг тиску в легеневій артерії

11600-00

Моніторинг тиску крові в порожнинах серця

11600-02

Моніторинг центрального венозного тиску  (моніторинг відбувається за допомогою постійного катетеру)

11724-00

Ортостатична проба

Напрям «Обстеження периферичних судин». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарем УЗД

11611-00

Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок

11610-00

Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок

11612-00

Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін у стані спокою та після фізичного навантаження у нижніх кінцівках

55244-01

Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне

55244-00

Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, однобічне

55252-01

Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, двобічне

55252-00

Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, однобічне

Напрям «Дієтологія». Інтервенції за цим напрямом обліковуються лікарями, які лікують пацієнтів, що потребують корекції харчування (з діабетом, ожирінням, туберкульозом тощо)

95550-00

Суміжна медична інтервенція, дієтологія

96026-00

Оцінка режиму харчування/раціону

96095-00

Підтримка лікувального харчування

96096-00

Підтримка перорального харчування

96097-00

Підтримка ентерального харчування

Додаток 4

Перелік інтервенцій які мають кодуватись в межах плану лікування

Код

Назва

96197-10

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент,

96197-04

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, антидот

96197-08

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, електроліт

96197-06

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, інсулін

96197-19

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96197-07

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96197-02

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96197-00

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96197-03

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, стероїд

96197-01

Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

96199-10

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент

96199-04

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, антидот

96199-08

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, електроліт

96199-06

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інсулін

96199-19

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96199-07

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96199-02

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96199-00

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96199-03

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, стероїд

96199-01

Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

96200-10

Підшкірне введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент

96200-04

Підшкірне введення фармакологічного засобу, антидот

96200-08

Підшкірне введення фармакологічного засобу, електроліт

96200-06

Підшкірне введення фармакологічного засобу, інсулін

96200-19

Підшкірне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96200-07

Підшкірне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96200-02

Підшкірне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96200-00

Підшкірне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96200-03

Підшкірне введення фармакологічного засобу, стероїд

96200-01

Підшкірне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

96205-02

Інший шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96205-00

Інший шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96205-10

Інший шлях введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент

96205-04

Інший шлях введення фармакологічного засобу, антидот

96205-08

Інший шлях введення фармакологічного засобу, електроліт

96205-06

Інший шлях введення фармакологічного засобу, інсулін

96205-19

Інший шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96205-07

Інший шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96205-03

Інший шлях введення фармакологічного засобу, стероїд

96205-01

Інший шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

30029-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, включно з м'якими тканинами

30026-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, поверхневої

30035-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини обличчя та шиї, включно з м'якими тканинами

30032-00

Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини обличчя та шиї, поверхневої

90686-00

Неексцизійна обробка опіку

30055-00

Накладання пов'язки на рану

30010-00

Накладання пов'язок при опіку, пов'язкою вкрито <10% площі поверхні тіла

30014-00

Накладання пов'язок при опіку, пов'язкою вкрито ≥10% площі поверхні тіла

 

 

 

Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтесь, що ми використовуємо файли cookie.