МВТН - типові помилки та особливості створення

Опис типових помилок та особливості створення МВТН

МВТН в умовах воєнного стану

 1. Якщо при наданні медичної допомоги лікар встановив факт втрати тимчасової непрацездатності пацієнта, але внести ці відомості до ЕСОЗ не може через недоступність МІС або відсутність електропостачання, то передбачається наступне.

У лікаря є 5 днів для внесення відповідного медичного висновку в систему згідно з пунктом 7 розділу 4 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2021 No 1066 “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки”.

 1. Лікар може видати паперовий бланк листка непрацездатності, якщо протягом 7 днів відсутня можливість передачі МВТН до Електронного реєстру листків непрацездатності.

Підпункту 4 пункту 8 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2021 No 1066 “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки”.

У разі критичної ситуації, яка безпосередньо загрожує життю чи здоров'ю лікаря чи пацієнта дії медичних працівників мають відповідати ситуації та ведення документації не є доцільним.

НАКАЗ

Доповнення від 25.04.2022:
В період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування у разі відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання дозволяється за рішенням керівника закладу охорони здоров'я видача листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1454/10053. При цьому у рядку, де вказується серія бланку зазначається ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я, а де номер бланка – порядковий номер запису у Журналі  реєстрації листків непрацездатності.

Встановити, що листок непрацездатності, виданий відповідно абзацу восьмого цього пункту, вважається документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності та прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку.

Типові помилки та їх вирішення

Опис помилки Шляхи вирішення

Не знайдено страхувальника”, "Непрацездатну особу не знайдено в Реєстрі застрахованих осіб”, "Відсутня інформація про трудові відносини на дату початку періоду непрацездатності" або “Невірно ідентифікований пацієнт”.


Дана помилка пов'язана з непрацездатним або страхувальником (роботодавецем).

Ймовірні чинники, що впливають на причини отримання помилки від ЕСОЗ (за персональними даними пацієнта не вдалося ідентифікувати особу в Реєстрі застрахованих осіб):


 • особа насправді відсутня в РЗО;
 • не коректні відомості про РНОКПП (або серію та номер паспорту у разі відсутності) в реєстрі пацієнтів;
 • не коректні відомості про РНОКПП (або серію та номер паспорту у разі відсутності) в РЗО.
Всі помилки виникають лише при створенні нового МВТН.
Якщо помилку помітили до завершення МВТН (до семи днів з дати створення та підписання висновку) необхідно виконати наступні дії:

1. Виконати перевірку персональних даних пацієнта (або непрацездатної особи) та  перевірити місце роботи, для деяких спеціальностей (прикордонники, військові) відсутня інформація в РЗО.

2. Якщо виявлено помилку в персональних даних непрацездатної (пацієнта), то виправити (внесення змін до реєстрації ЕСОЗ) та виконати перевідправку МВТН.

3. Якщо все вірно з персональними даними, то порекомендувати пацієнту звернутися до ПФУ або роботодавця (страхувальника пацієнта).

4. Якщо питання зі сторони ПФУ не вирішується або персональні дані не підлягають виправленню та терміни дії МВТН (не готовий до сплати) дозволяють звернутися за технічною підтримкою, то зафіксувати звернення.

5. Якщо питання не вирішується та спливає термін по лікарняному пацієнта, видати паперовий (згідно роз'яснень в додатку до Наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (редакція від 29.09.2021).

Помилку помітили після завершення МВТН (після семиденного строку від дати створення та підписання висновку):

Видати паперовий лікарняний.
За потреби зафіксувати звернення в Систему техпідтримки або звернутися за допомогою іншим зручним способом.

"Неочікувана помилка"
Або виникає слідуюча ситуація:
"Стан в "eHealth"
Підписаний

"Стан обробки в черзі "eHealth"
Успішна обробка


"Стан обробки МВТН"
Отримано конкретний текст помилки


Неочікувана помилка - виникає на будь якому етапі створення МВТН.

На етапі створення нового МВТН виникає конкретна помилка у стані обробки МВ (стан обробки eHealth, в свою чергу,"Підписано" та "Успішна обробка").

Якщо помилку помітили до завершення МВТН (до семи днів з дати створення та підписання висновку) необхідно виконати наступні дії:

Звернутися за технічною підтримкою та зафіксувати звернення.
Якщо питання не вирішується та спливають терміни по лікарняному пацієнта, то видати паперовий згідно роз'яснень в Наказі МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (редакція від 29.09.2021).

Помилку помітили після завершення МВТН (після семиденного строку від дати створення та підписання висновку):

Видати паперовий лікарняний.
Зафіксувати звернення (за потреби).
Якщо у процесі обробки МВТН отримано помилку пов'язану з порушенням логіки на будь-якому етапі створення.

"Стан в "eHealth"" (поточний)
Чернетка → Підписаний

"Стан обробки в черзі "eHealth""
→ Помилка обробки (відображає текст помилки)

"Стан обробки МВ" ( з'явиться після обробки запиту на ЕРЛН Пенсійного фонду)

В процесі обробки → Помилка обробки (відображає текст помилки)

В очікуванні→ Помилка обробки (відображає текст помилки)

Помилка виникає на будь-якому етапі створення МВТН.
Якщо помилку помітили до завершення МВТН (до семи днів з дати створення та підписання висновку) необхідно виконати наступні дії:

Звернутися за технічною підтримкою та зафіксувати звернення.
Якщо питання не вирішується та спливають терміни по лікарняному пацієнта, то видати паперовий згідно роз'яснень в Наказі МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (редакція від 29.09.2021).

Помилку помітили після завершення МВТН (після семиденного строку від дати створення та підписання висновку):

Видати паперовий лікарняний.
Зафіксувати звернення (за потреби).
Якщо по МВТН отримано помилки, але відсутній текстовий опис помилки.

Помилка виникає на будь-якому етапі створення МВТН (без текстового опису помилки ЕРЛН).

Текст помилки ЕРЛН відсутній у випадку помилки відправки.

На стороні ЕСОЗ відсутній зв'язок з ЕРЛН (перенавантаження, технічні збої).

Повторна перевідправка МВТН в ЕСОЗ до ЕРЛН через кожні 3 години.

При перевідправці з інтерфейсу користувачем отримання помилки "404 Bad Request"
Якщо помилку помітили до завершення МВТН (до семи днів з дати створення та підписання висновку) необхідно виконати наступні дії:

Дочекатися перевідправки МВТН в ЕСОЗ до ЕРЛН (таймер 3 години)

Якщо помилка залишається, то не перевідправляти самостійно. Звернутися за технічною підтримкою та зафіксувати звернення.

Якщо питання не вирішується та спливають терміни по лікарняному пацієнта, то видати паперовий згідно роз'яснень в Наказі МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (редакція від 29.09.2021).

Помилку помітили після завершення МВТН (після семиденного строку від дати створення та підписання висновку):

Видати паперовий
Зафіксувати звернення (за потреби)
Не підпадає під опис попередніх пунктів Якщо помилку помітили до завершення МВТН (до семи днів з дати створення та підписання висновку) необхідно виконати наступні дії:

Звернутися за технічною підтримкою та зафіксувати звернення.

Якщо питання не вирішується та спливають терміни по лікарняному пацієнта, то видати паперовий згідно роз'яснень в Наказі МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (редакція від 29.09.2021).

Помилку помітили після завершення МВТН (після семиденного строку від дати створення та підписання висновку):

Видати паперовий
Зафіксувати звернення (за потреби)
Процедура уточнення висновку вимагає наявності субʼєкту person Для МВТН неправильно обрана взаємодія. Для кожного висновку - нового, продовження або скорочення - потрібно створити і зареєструвати у eHealth нову взаємодію під час прийому. Якщо взаємодію вже використали для реєстрації висновку, спроба обрати її повторно призведе до помилки. Також неможливо використовувати взаємодію, яку позначили як помилкову.Щоб усунути проблему, проведіть прийом пацієнта, створіть і затвердіть нову взаємодію, яка описує стан особи - на її підставі ви зможете успішно зареєструвати МВТН.
Person has no tax_id while no_tax_id is not set Особа не має ідентифікаційного коду або він не встановлений в електронній картці пацієнта. Потрібно відредагутвати e-Health персону встановивши ідентифікаційний код
Невірна субʼєкт висновку про тимчасову непрацездатність Така помилка свідчить про те, що в е-персоні отримувача МВТН не внесені або невірно внесені дані (скоріш за все не внесений ІПН). Треба відредагувати е-персону отримувача МВТН і після цього зможете підписати МВТН. 

Терміни формування МВТН

 • Дозволяється формування лікуючим лікарем МВТН не пізніше наступного дня, коли лікарем було встановлено факт тимчасової непрацездатності.
 • У разі технічної відсутності чи можливості обміну інформації між МІС, ЦБД та ЕСОЗ створити МВТН можливо не пізніше п’яти днів з дати встановлення лікуючим факту тимчасової непрацездатності.
 • У разі виявлення механічної помилки або невірно ідентифікованого пацієнта у створеному МВТН, зміни вносяться не пізніше сьомого дня з дати його формування.
 • Скоротити або подовжити термін дії попереднього МВТН можливо не пізніше семиденного терміну від дати закриття МВТН («Дата по») пов’язаного МВТН (оновлена інформація 29.10.2021 р.).

ПФУ має виставляти оплату на 7-й день після закриття МВТН (окрім категрії "Вагітність та пологи" - тут готовність до оплати ПФУ виставляють на 7 день з дати відкриття МВТН).

Наприклад МВТН створено з 01.11 по 30.11, то до 06.12 він на ПФУ має бути в стані "Готово до сплати". Продовжити, або скоротити його можливо до 06.12.

Якщо ж стан електронного лікарняного в ПФУ - «Готово до сплати», скоротити чи продовжити даний МВТН НЕМОЖЛИВО.

Для категорії «Вагітність та пологи» - такий МВТН може бути сформований в строк починаючи з 30 тижня вагітності незалежно від дати звернення жінки.

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважається виданий через сім днів з дати відкриття листка непрацездатності.

" Дата з" не може бути більшою за поточну дату та не може бути меншою від поточної дати менше ніж на 7 днів окрім:

 • випадків формування медичного висновку зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, для першого медичного висновку випадку тимчасової непрацездатності
 • медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», що не був сформованим в 30 тижнів вагітності
 • ідентифікації неідентифікованої непрацездатної особи

Випадки формування паперового МВТН до 01.05.2022

 1. Продовження та закриття листків непрацездатності, що буди видані до 01.10.2021 року;
 2. Сплив строку, протягом якого лікуючий лікар, може внести зміни до МВТН в Реєстрі листків непрацездатності через передачу даних в eHealth, таке рішення приймає ЛКК, а за її відсутності керівник закладу охорони здоров’я.
 3. Застрахованій особі протягом 2-х місяців з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини та рішення суду про усиновлення дитини; для незастрахованої особи в таких випадках надається довідка 147/о.
 4. Виникнення технічних проблем (помилок) щодо передач даних між ЕРЛН Та ЕСОЗ, які призводять до неможливості формування листа ЕРЛН більше ніж протягом семи днів з дати створення МВТН -до усунення таких проблем (помилок). У бланку листка непрацездатності, в такому випадку, слід зазначити номер листка непрацездатності, який продовжується.

Якщо протягом семи днів МВТН не був опрацьований в ЕРЛН, необхідно видати паперовий зі вказаним номером МВТН.

МВТН з категорією "Вагітність та пологи"

 1. МВТН формується на весь період починаючи з 30 тижня вагітності (або 27 тижня, для жінок, які належать до I – ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС) на 126, 140 або 180 календарних днів, залежно від конкретного випадку ведення вагітності.
 2. За потреби уточнити МВТН який був сформований на менший термін починаючи з 30 тижня вагітності, наприклад на 126 діб, є декілька варіантів рішення:
 • можливо сформувати уточнення, створити такий же МВТН, починаючи з 30 тижня, але збільшити період, проставити 140 діб.
 • сформувати продовження ще на 14 діб, пов’язавши попередній МВТН.

Такі варіанти ще опрацьовуються ДП «Електроне здоров’я» та можуть бути помилки. У разі виникнення помилки, пацієнту необхідно видати паперовий лікарняний із зазначеним номером ЕРЛН.

Продовження МВТН (стаціонар-поліклініка; поліклініка-стаціонар)

На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складають один страховий випадок.

Статуси листків непрацезданості в ЕРЛН

 • Закритий - вважається таким з дати початку непрацездатності до дати її закінчення;
 • Готовий до сплати (виданий) - стає таким через сім днів від дати закінчення періоду дії;
 • Помилково сформований - стає таким, коли лікар вносить зміни до МВТН, на підставі якого сформовано листок непрацездатності, шляхом скасування МВТН;
 • Недійсний - буває таким, коли у цей же період непрацездатності в Реєстрі існує листок непрацездатності за іншою причиною непрацездатності, що його скорочує відповідно до Правил скорочення;
 • Оплачений - стає таким, коли страхувальник отримав фінансування від ФССУ.

Загальний алгоритм взаємодії з описом

Захворювання або травма загального характеру

Ідентифікований та неідентифікований пацієнт eHealth.

Стандартний лікарняний

В амбулаторних та стаціонарних умовах надання медичних послуг на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення випадку тимчасової непрацездатності на період, який не може перевищувати 30 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад 30 календарних днів, випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем, шляхом формування нового медичного висновку без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності

 • У випадку, коли пацієнт повідомив лікуючому лікарю про те, що непрацездатність мала зв’язок із нещасним випадком, професійним захворюванням або аварією на виробництві, для даної категорії лікуючий лікар робить відмітку про зв’язок випадку непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта.
 • У випадках, коли відповідно до вимог законодавства України, пацієнту проводилися необхідні дослідження для визначення наявності в його організмі алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та визначення ступеня його сп’яніння, а також лікуючим лікарем встановлено, що тимчасова непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, що підтверджено результатами таких досліджень, у медичних висновках з даною категорією лікуючий лікар робить відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення непрацездатності.
 • На підставі медичного запису про виписку пацієнта зі стаціонару та висновку лікуючого лікаря, який здійснює направлення пацієнта для продовження лікування в реабілітаційному закладі, лікуючим лікарем реабілітаційного закладу може бути сформований медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» для встановлення тимчасової непрацездатності на період лікування в реабілітаційному закладі після перенесених захворювань і травм.
Догляд за хворим членом сім’ї

Лікарняний по догляду за іншою особою (за хворим членом сім'ї від 14-ти років).

Непрацездатна особа, яка доглядатиме за пацієнтом (від 14-ти років)

Випадок тимчасової непрацездатності за категорією «Догляд за хворим членом сім’ї» не може перевищувати 3 календарних днів при лікуванні в амбулаторних умовах. У виняткових випадках, із урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї, період дії такого випадку тимчасової непрацездатності може становити до 7 календарних днів.

Догляд за хворою дитиною Лікарняний за необхідності догляду за хворою дитиною. Особа (непрацездатна), яка доглядатиме за пацієнтом (дитина - зокрема новонароджена, віком до 14-ти років. ВИКЛЮЧЕННЯ: до 18 років дитина з інвалідністю)
Обсервація та/або самоізоляція SARS-CoV2

Лікарняний для карантину, спричиненого пандемією COVID-19 для пацієнта віком від 14-ти років

Особа, що проходить обсервацію або самоізоляцію з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 формується на підставі медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування,внесеного до електронної системи охорони здоров’я, та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність на період перебування особи в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Переведення особи на легшу роботу

Лікарняний для тимчасового переведення застрахованої особи на легшу, нижче оплачувану роботу.

Пацієнт віком від 14-ти років, непрацездатний за своїм основним місцем роботи, що переводиться на легшу роботу для уникнення порушення процесу лікування

Формується у зв’язку з професійним захворюванням, захворюванням на туберкульоз, або іншими захворюваннями, передбаченими законодавством, у зв’язку з якими рекомендується переведення особи на легшу роботу, а також для осіб, які є бактеріоносіями, за результатами експертизи тимчасової втрати працездатності та на підставі медичних записів про стан здоров’я (функцій організму) пацієнта, та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність у випадку, якщо пацієнт непрацездатний за своїм місцем роботи, може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування. (Тимчасове переведення пацієнта на іншу роботу у зв’язку з професійним захворюванням призначається лікуючим лікарем відповідно до Переліку професійних захворювань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1662).

У випадку, коли пацієнт повідомив лікуючому лікарю про те, що непрацездатність мала зв’язок із нещасним випадком, професійним захворюванням або аварією на виробництві, для даної категорії лікуючий лікар робить відмітку про зв’язок випадку непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта.

Ортопедичне протезування

Лікарняний для протезування.

Пацієнт, що отримує медичні послуги з ортопедичного протезування в стаціонарних умовах

Формується на підставі медичного запису про лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров’я, та висновку лікуючого лікаря суб’єкта господарювання, у якому пацієнту надається вторинна (спеціалізована) медична допомога у стаціонарних умовах за однією з лікарських спеціальностей «Ортопедична стоматологія», «Ортопедія і травматологія», «Дитяча ортопедія і травматологія».

Вагітність та пологи

Пацієнтка, що вагітна або народила та є непрацездатною (віком від 18-ти років).

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується на період, який включає 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується в 30 тижнів вагітності. Виключення:

 • Для жінок, які належать до I – ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, формується медичний висновок в 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 – на період післяпологової тимчасової непрацездатності).
 • При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності період дії медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» становить 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах – 70 календарних днів.
 • У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі медичного запису формується медичний висновок на 14 календарних днів, окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, яких віднесено до I – ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» для жінок, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на 180 календарних днів, здійснюється лікуючим лікарем за умови пред’явлення такими пацієнтами посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Карантин

Лікарняний для карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби для пацієнта віком від 14-ти років.

Формується на підставі медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу за лікарською спеціальністю «Інфекційні хвороби» або «Загальна практика – сімейна медицина», «Терапія», «Підліткова терапія», «Педіатрія». Випадки формування МВТН даної категорії:

 • Встановлення на підприємствах, установах, організаціях тощо протиепідемічних заходів, що здійснюються з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій;
 • Встановлення медико-санітарного спостереження за особою, відповідно до Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893.

Формування медичного висновку категорії «Карантин», за результатом проведення протиепідемічних заходів та надання медичної допомоги особі, здійснюється лікуючим лікарем за результатом отриманих лабораторних досліджень пацієнта або на період перебування в обсервації, самоізоляції. У разі перебування особи, стосовно якої є ризик поширення особливо небезпечної, небезпечної інфекційної хвороби, в обсерваторі під час здійснення медико-санітарного постереження з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею, лікуючий лікар формує медичний висновок на період перебування особи в обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров’я, а також під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню, ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечних інфекційних хвороб. При виявленні осіб, які можуть бути переносниками особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, що має міжнародне значення, у тому числі включаючи осіб, які приїхали з ендемічних країн, лікуючий лікар формує медичний висновок на період перебування особи в обсервації, самоізоляції.

У разі надходження інформації від санітарно-карантинних підрозділів аеропорту, порту про виявлених/інфікованих хворих, лікуючий лікар суб’єкта господарювання формує медичний висновок пацієнту за результатом лабораторного дослідження або на період перебування особи в обсервації, самоізоляції.

Лікування в санаторно-курортному закладі

Лікарняний для перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу (наразі для осіб від 14-ти років)

Формується лікуючим лікарем на весь період лікування за наявності показань для направлення на лікування в санаторно-курортний заклад:

 • для осіб у разі догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС для проходження санаторно-курортного лікування;
 • для осіб, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, – за наявності показань про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі;
 • для осіб, які віднесені до І категорії постраждалих внаслідок ЧАЕС.
Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною

Лікарняний по догляду за дитиною, у разі хвороби основного доглядальник (наприклад матері або непрацездатної особи - віком старше 14-ти років).

Формується лікуючим лікарем на період випадку тимчасової непрацездатності пацієнта на підставі медичного запису про пацієнта, вік якого має становити не менше 14 років, який фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, та висновку про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме такий догляд (і через свій стан не може продовжувати працювати).

Обирається, якщо пацієнт, який доглядав за дитиною, не може продовжувати це робити через свій стан здоров’я (Приклад: мати доглядала хвору дитину і через свій стан здоров’я не може продовжувати це робити. В такому випадку МВТН виписується батьку, який буде доглядати за дитиною до моменту одужання матері).

Дозволені типи амбулаторних та стаціонарних взаємодій для створення МВТН

Первинна медична допомога:

 • Візит за місцем постійного перебування пацієнта
 • Взаємодія в закладі охорони здоров'я
 • Консультація пацієнта засобами зв'язку

Амбулаторна спеціалізована допомога (AMB):

 • Діагностика та лікування коронавірусу COVID-19 (Коронавірус COVID 19)
 • Візит за місцем постійного перебування пацієнта
 • Взаємодія в закладі охорони здоров'я
 • Консультація пацієнта засобами зв'язку

Стаціонарна медична допомога (INPATIENT):

 • Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару
 • Діагностика та лікування коронавірусу COVID-19 (Коронавірус COVID-19)
 • Взаємодія в закладі охорони здоров'я (для скорочення або продовження, окрім нового МВТН)

УВАГА! Обов'язкові умови для ініціювання кнопки "Медичний висновок":

 • взаємодія має належати поточному спеціалісту (лікарю)
 • у взаємодії має бути зазанчено місце надання послуг

Дозволені спеціальності лікарів для створення МВТН

Категорії та дозволені спеціальності лікарів:

1.Категорія "Ортопедичне протезування" (PROSTHETIC):

 • Ортопедична стоматологія (ORTHOPEDIC_DENTISTRY)
 • Ортопедія і травматологія (ORTHOPAEDICS)
 • Дитяча ортопедія і травматологія (PEDIATRIC_ORTHOPAEDICS)

2.Категорія "Карантин"(QUARANTINE):

 • Інфекційні хвороби (INFECTIOUS_DISEASES)
 • Загальна практика - сімейна медицина (FAMILY_DOCTOR)
 • Терапія (THERAPIST)
 • Підліткова терапія (ADOLESCENT_MEDICINE)
 • Педіатрія (PEDIATRICIAN)

3.Для інших категорій дозволені всі спеціальності.

Максимальна довжина одного періоду призначення або продовження одного МВТН

 • Захворювання або травма загального характеру: 30 днів;
 • Догляд за хворою дитиною; Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною; Ортопедичне протезування; Карантин; Лікування в санаторно-курортному закладі; Обсервація та/або самоізоляція SARS-CoV2: 1000 днів;
 • Догляд за хворим членом сім’ї: 3 дні;
 • Переведення особи на легшу роботу: 62 дні;
 • Вагітність та пологи: 180 днів

Максимальна довжина МВТН на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, формування медичних висновків в амбулаторних умовах надання медичних послуг може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв’язку з обов’язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів:

«Захворювання або травма загального характеру»; «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»: 5 днів.

У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується понад 5 календарних днів, лікуючим лікарем формується новий медичний висновок  в межах одного випадку тимчасової непрацездатності  за результатом особистого медичного огляду пацієнта без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.»

Максимальна довжина МВТН, враховуючи всі продовження (всіх МВТН)

 • Захворювання або травма загального характеру; Догляд за хворою дитиною; Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною; Ортопедичне протезування; Карантин; Лікування в санаторно-курортному закладі; Обсервація та/або самоізоляція SARS-CoV2: 1000 днів;
 • Догляд за хворим членом сім’ї: 7 днів;
 • Переведення особи на легшу роботу: 62 дні;
 • Вагітність та пологи: 180 днів.

УВАГА!

 • Максимально остаточна дата відправки МТВН після відправки взаємодії (дата фактичного звернення) - 5 діб!
 • Максимальна кількість днів, протягом яких можна відмінити МВТН - 7 діб (від дати створення та підписання МВТН)!
 • В стані "Чернетка" можлива послідовна відправка декількох МВТН (редагувати створений запит на МВТН).
 • Продовження МВТН де є сформований ЕРЛН, котрий має стан в ПФУ "Готово до сплати" НЕМОЖЛИВЕ.

УВАГА!

Дозволена затримка між подією створення МВТН і його підписанням - 48 годин! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПІДПИСАТИ СТВОРЕНИЙ ЗАПИТ НА МВТН!

Корисні посилання

Наказ МОЗ України від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках"

Наказ МОЗ №1066 від 01.06.2021 Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки

Наказ МОЗ №1234 від 17.06.2021 Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності

Наказ від 28.09.2021 № 2086 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України

Пошук листка непрацездатності

Зміни:

17.01.2022 - створення

04.02.2022 - додано посилання на "Наказ МОЗ України від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках"", також зроблений відповідний допис у розділ "Максимальна довжина одного періоду призначення або продовження одного МВТН"

14.02.2022 - додано опис помилки "Процедура уточнення висновку вимагає наявності субʼєкту person"

18.02.2022 - Додано опис помилки "Person has no tax_id while no_tax_id is not set", додано розділ "Продовження МВТН", додано розділ "Випадки формування паперового МВТН до 01.05.2022"

25.02.2022 - Додано розділ "МВТН в умовах воєнного стану"

08.04.2022 - Доповнено розділ "МВТН в умовах воєнного стану"

 

 

 
Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтесь, що ми використовуємо файли cookie.