Дерматовенеролог (оглядовий кабінет)

Кабінет:
18
Час прийому:
08:00 - 14:00

Оглядовий кабінет працює для виконання Наказу МОЗ "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" 23.07.2002 № 280

Метою проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров'я працюючого населення.

Попередньому (при прийнятті на роботу), періодичному профілактичному медичним оглядам підлягають працівники професій, визначених Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559.

Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках:

  • за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);
  • у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;
  • у разі погіршення епідемічної ситуації.

Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927.

В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.

Для проведення медичного огляду особа подає документ, що посвідчує особу, та фотокартку розміром 3 х 4 см.

У разі виявлення інфекційних та/або небезпечних захворювань, встановлених у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, заклад охорони здоров`я повинен протягом 24 годин поінформувати територіальний орган Державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) працівника та направити його на лікування.

Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров`я, який проводив медичний огляд, та до відповідного територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

Після закінчення лікування у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності заклад охорони здоров'я видає працівнику форму № 1-ОМК «Особиста медична книжка» (далі - форма № 1-ОМК), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150.

Пацієнтів приймає:

Хацько Вікторія Юріївна
Лікар-дерматолог, лікар-нарколог
Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтесь, що ми використовуємо файли cookie.